Veľká noc 2011

​Drahí bratia a sestry! Keď sme dnes prišli do chrámu, aby sme pobozkali kríž a adorovali Sviatosť Oltárnu v Božom hrobe, boli sme svedkami veľkého ticha. Ľudia stáli v tichosti v rade a modlili sa. Pohľad na Ježišovo telo v hrobe vytvára isté napätie: zostane v hrobe alebo vstane z mŕtvych ako prisľúbil? To čakanie na výsledok, na záver, sa zdá byť nekonečné. Vždy, keď nám lekár povie, že má podozrenie na nejakú chorobu a podstúpime vyšetrenie, s napätím očakávame, ako to celé dopadne.

Veľký Piatok 2010

​Drahí bratia a sestry! Keď nás stretne nejaké nešťastie, často sa spýtame, čím som sa previnil. Čo som urobil zlé, že ma postihlo práve toto? Keďže sme rozumné bytosti, hľadáme vo všetkom, čo sa prihodí, nejakú logiku. Preto v prípade nešťastia, ak sme veriaci, sa domnievame, že za ním bude nejaký náš hriech, naše zlyhanie. Je síce pravdou, že niektoré problémy si môžeme privodiť priamo svojou nezodpovednosťou, napríklad ak fajčíme veľa a dlhodobo, nemôžeme sa čudovať, že nás ohrozuje rakovina, predsa len život je natoľko nevyspytateľný, že tu neplatí žiadna logika a žiadna matematika.

Zelený štvrtok 2010

​Drahí bratia a sestry! Svet je plný znakov a symbolov. Billboardy, reklama, pútače. Každý sa snaží veľmi jednoducho odovzdať základné posolstvo svojho produktu tak, aby sme si ho, ak sa jedného dňa rozhodneme kúpiť si takýto tovar, spomenuli práve na tento a nie iný. Je veľké umenie vymyslieť reklamný slogan tak, aby rešpektoval cieľovú skupinu, aby neurážal, neodvádzal pozornosť, ale povedal to podstatné. Znaky a symboly, ak sú trvalé, môžu človeka poznačiť na celý život.

Veľký Piatok IV.

Drahí bratia a sestry! Kríže sú bežnou súčasťou nášho života. Sú ich plné cintoríny, máme ich zavesené vo svojich domoch, možno nosíme krížik na retiazke. Kríž však nie je len nejakou dekoráciou. Práve dnes, na Veľký piatok, sa ukazuje skutočná tvár kríža. Je to nástroj, na ktorom zomrel Pán Ježiš. Kus dreva, na ktorom v staroveku trestali zločincov tým najťažším spôsobom. Ježiš nebol prvý ani posledný, kto zomrel na kríži. Spomeňme si z dejepisu napríklad na povstanie otrokov pod vedením Spartaka.

Veľký Piatok III.

Drahí bratia a sestry! Rozprávanie o Ježišovej krížovej ceste počúvame každý rok, a predsa v ňom vždy nachádzame niečo nové. Sledujeme každý Ježišov krok, z Getsemanskej záhrady až po Golgotu. Prežívame s ním utrpenie. Tento príbeh je nám blízky. Dobre mu rozumieme. Kto z nás by nepoznal bolesť či trápenie. Vieme, čo to znamená, keď nám niečo chýba, keď sa cítime bezradní.

Zelený štvrtok IV.

​Drahí bratia a sestry! Keď pred pár rokmi umieral v Ríme Svätý Otec Ján Pavol II., veriaci, ale aj novinári zisťovali, či ešte rozpráva a ak niečo povedal, komu to adresoval. Svedkovia hovoria, že keď sa zoslabnutý dozvedel, koľko ľudí, najmä mládeže, prišlo na námestie sv. Petra, vtedy povedal: „Hľadal som vás, a vy ste ma našli.“ Tieto slová boli dôkazom, že celý jeho život bol životom pravého duchovného pastiera, ktorý je ochotný aj život položiť za svoje ovce.

Zelený štvrtok III.

Drahí bratia a sestry! Všetci rodičia sa tešia zo svojich detí. Od mala pozorujú ich prvé kroky, tešia sa z každého malého pokroku, ktoré urobia. Keď sú deti väčšie, rodičia im pomáhajú s úlohami, dbajú o to, aby im nič nechýbalo. Rodičia sú ochotní sa za svoje deti obetovať. Koľko hodín prebdie mama alebo otec pri posteli chorého dieťaťa. Koľkých vecí sa zriekajú rodičia od mala kvôli svojim deťom. Kto má malé deti, ten nemôže ísť na dovolenku, nemôže sa po večeroch vysedávať po baroch.

Veľký Piatok V.

​Drahí bratia a sestry! Evanjeliá nám často ukazujú, akými skutkami si Pán Ježiš získaval sympatie a priazeň mnohých ľudí. Urobil veľa zázrakov, uzdravil chorých, kriesil mŕtvych. Napriek dobru, ktoré urobil, ľudská nenávisť i závisť boli oveľa väčšie. V Božom slove sme počuli, ako rýchlo ho zajali v Getsemanskej záhrade a odviedli ku Kajfášovi. Z pašií si pamätáme na vnútorný boj, ktorý prežíval Pontský Pilát ešte predtým než si umyl ruky a dal ho ukrižovať.

Veľký Piatok II.

Drahí bratia a sestry! Keď sa končí ľudský život, smútime. Veľmi chceme, aby dotyčný človek zostal ešte medzi nami, ale zároveň cítime, že to už nie je možné. Avšak po smrti blízkeho človeka nezostávajú len spomienky na všetko krásne, čo sme s ním prežili, ale aj nádej, že sa raz stretneme. Tam, kde nikto z nás ešte nebol, ale máme istotu viery, že je tam prítomný Boh. A táto istota nám dáva silu prijať utrpenie a žiť ďalej.

Biela sobota II.

Drahí bratia a sestry! Dnes vládlo na celej zemi veľké ticho. Zástupy ľudí prichádzali aj v našich kostoloch ku Božiemu hrobu, aby si uctili mŕtveho Ježiša. Stretli sme sa pri jeho hrobe, pobozkali kríž a v tichosti sa modlili. Ten Ježišov hrob nám povedal veľmi veľa. To nebola iba úcta k mŕtvemu Božiemu Synovi. V Ježišovom utrpení sme videli obraz vlastnej krížovej cesty, po ktorej kráčame.

Biela sobota I.

Drahí bratia a sestry! Čo všetko človek potrebuje, aby bol v živote šťastný? Spomínam si, keď som ešte učil na základnej škole, ako pribúdali deti, ktoré vlastnili mobily. Dnešná spoločnosť na jednej strane umožňuje, aby sa náš talent a tvorivosť mohli rozvíjať, na druhej strane sa prehlbujú rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Keď porovnáme život pred päťdesiatimi rokmi a teraz, určite platí, že nám sa žije lepšie, ako sa žilo kedysi.

Veľký Piatok I.

​Drahí bratia a sestry! Veľký Piatok je križovatkou ľudskej zloby a utrpenia. Toto je deň ticha, v ktorom sa zdá, že náhoda a nezmyselnosť sú jedinými víťazmi v živote. Koľkí z nás sa už v živote vyrovnávali s ťažkou chorobou, smrťou blízkeho, vnútornou úzkosťou, nepochopením, slabosťou. Bolo to zhruba pred dvetisíc rokmi, keď za nás zomrel na kríži Ježiš Kristus. Boží Syn, ktorý prišiel na tento svet, aby vykúpil človeka.

Zelený štvrtok II.

​Drahí bratia a sestry! Ľudstvo celé stáročia zápasilo o slobodu. Aj dnes sledujeme, ako sa porobené národy snažia oslobodiť a chcú žiť v inom svete, ako doteraz. Dejiny ľudstva sú plné takýchto oslobodzovacích zápasov. Ľudia v našej krajine sa dožili v 18. storočí zrušenia nevoľníctva, o sto rokov neskôr i zrušenia poddanstva. A celé minulé storočie bolo poznačené oslobodzovaním.

Zelený štvrtok I.

​Drahí bratia a sestry! Ak ste mali v rodine ťažko chorého človeka, dáte mi za pravdu, že starostlivosť o chorého si vyžaduje veľa fyzických, ale aj psychických síl. Najmä vtedy, ak sa už nedokáže sám o seba postarať a vy ho musíte nakŕmiť, umyť. Apoštol svätý Ján v evanjeliu rozpráva o udalosti, ktorá sa odohrala tesne pred veľkonočnými sviatkami.

Slávnosť Všetkých svätých

​Drahí bratia a sestry! Slávnosťou všetkých svätých sa začína obdobie, ktoré nám hádam až do Vianoc bude pripomínať vlastnú pominuteľnosť. Aj sama príroda svojim správaním uľahčuje naše premýšľanie. Všade je plno opadaného lístia, kvety už takmer nekvitnú, všetko sa pripravuje na zimu. Ročné obdobia sú obrazom ľudského života. A je dobré, že každý rok si môžeme znova a znova pripomínať náš hlavný cieľ: stretnutie s Pánom.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 2011

​Drahí bratia a sestry! Na Slovensku i vo svete je veľa chrámov zasvätených Panne Márii. Sú venované rôznym udalostiam z jej života alebo nám pripomínajú jej výnimočné vyznačenie. Takto máme začiatkom júla napríklad sviatok Navštívenia Panny Márie, v septembri slávime meno Panny Márie, Sedembolestnú, v decembri jej Nepoškvrnené počatie. Hoci mariánskych sviatkov je skutočne veľa, práve teraz, uprostred leta sa v mnohých farnostiach slávia odpustové slávnosti Nanebovzatia Panny Márie.

Slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa

​Drahí bratia a sestry! Každé dieťa má nejaký sen. Všetci si dobre pamätáme, čím všetkým sme ako deti chceli byť: kým kedysi boli populárne také povolania ako policajt či smetiar, dnešné deti túžia stať sa napríklad podnikateľmi. Malé dieťa ešte nemá predstavu o svojej budúcnosti a ešte niekoľkokrát zmení svoje povolanie. Napriek tomu aj v týchto malých a zdanlivo bezvýznamných voľbách môžeme niečo o našom synovi či dcére zistiť.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Drahí bratia a sestry! Keď spomíname na nejakého blízkeho človeka, máme pred očami celý jeho život. Nekúskujeme deň po dni, nespomíname na každú minútu za minútou, čo sme s ním prežili. V mysli sa nám automaticky vynoria tie najsilnejšie zážitky s týmto človekom. Možno si spomenieme na pár dobrých i zlých vlastností, ktoré ho charakterizovali. A niekedy stačí jediné slovo, aby sme vystihli, kto bol tento človek. Keď hovoríme o matke Terézii z Kalkaty, ktorá sa starala o opustené deti a chorých, máme pred sebou obraz obetavého človeka.

Slávnosť Všetkých svätých

Drahí bratia a sestry! Blahoslavenstvá určite patria k najkrajším častiam evanjelia. Keď sa čítajú v našich chrámoch, zbystrime pozornosť. Niektorým z nich rozumieme viac a zdajú sa nám logické, iným zase len málo. Napriek zmätku, ktorý v nás môžu blahoslavenstvá vyvolávať, máme dva základné pocity. Cítime, že to, čo Ježiš hovorí v blahoslavenstvách, je niečo veľmi dôležité. Zároveň si uvedomujeme, že hoci nie všetkému rozumieme, blahoslavenstvá prinášajú posolstvo, ktoré je väčšie ako naše predstavy o nich. Nie náhodou sa blahoslavenstvá čítajú práve na slávnosť Všetkých svätých.

Sobášny príhovor - 09.12

Milí snúbenci, vážení svadobní hostia, bratia a sestry! Keď sa povie svadba, počujeme trúbenie áut, vidíme more kvetov, veľa blahoželaní a najmä šťastných snúbencov, z ktorých sa čoskoro stanú manželia. Zo sídliska, kde som býval ako dieťa, si pamätám, ako sme vyzerali svadobný sprievod. Všetkých najviac zaujímala nevesta. Muža v obleku vidíme bežne, ale ženu vo svadobných šatách nie. Zvyčajne sa berú len raz za život.

Sobášny príhovor VIII.

Milí snúbenci, vážení svadobní hostia, drahí bratia a sestry! Keď som bol malý chlapec, pamätám si na niektoré sídliskové svadby. Keďže bytovky sú jedna vedľa druhej a žije v nich veľa ľudí, príchod ženícha a jeho následný odchod s nevestou na sobáš mohlo vidieť z okien alebo na ulici celé sídlisko. Ako to už býva, všetci boli najviac zvedaví na nevestu. Ženícha si môžete ľahko pomýliť, lebo muži sú na svadbách v oblekoch. Ale nevesta v bielych šatách je neprehľadnuteľná.

Sobášny príhovor VII.

​Milí snúbenci, drahí bratia a sestry! Jedno staré príslovie hovorí: „Keď sa chceš plaviť po mori, pomodli sa; ak ideš do vojny, pomodli sa dvakrát; ale keď sa ideš ženiť, pomodli sa trikrát!“ Táto veta znie vážne i šibalsky zároveň. Jej posolstvo je zrejmé: uzavretie manželstva je vážnou vecou, preto treba prosiť Boha o schopnosť múdro sa rozhodnúť a zároveň uvedomiť si, že tak ako v živote, rovnako aj v prípade manželstva, nevieme predvídať, čo všetko nás stretne v budúcnosti. My sme sa tu zišli, aby sme sprevádzali našich snúbencov na začiatku ich spoločnej cesty životom a vyprosili pre nich od dobrotivého Pána požehnanie pre nasledujúce dni a roky.

Sobášny príhovor - júl 2009

Milí snúbenci, bratia a sestry! Najväčšou odlišnosťou človeka od ostatného tvorstva je jeho sloboda. Vyberáme si, ako, kde a s kým chceme žiť; vyberáme si zamestnanie. Od malička počúvame, že budeme mať taký život, ako si ho zariadime. Čiže zjednodušene povedané, žijeme v presvedčení, že úspech alebo neúspech je predovšetkým vecou našej voľby.

Sobášny príhovor 2009

Milí snúbenci, drahí bratia a sestry! Keď sme boli malými deťmi, naši príbuzní a kamaráti sa nás často pýtali, čím chceme byť. V tom čase sme vlastnú budúcnosť videli len v tých najjasnejších farbách a to, čím sme chceli byť, záviselo od toho, aké povolanie nás zaujalo. Keď sme podrástli, začali sme si veci plánovať. Premýšľali sme, kde chceme žiť, ako sa zamestnať, koľko by sme chceli zarábať, kedy by sme sa chceli vydať alebo oženiť.

Sobášny príhovor V.

​Milí snúbenci X a Y, bratia a sestry! Jedno slovenské príslovie hovorí, že láska aj hory prenáša. Ak nosíme niekoho vo svojom srdci, dokážeme sa pre neho aj obetovať, sme schopní zrieknuť sa vlastných záujmov, len aby sme toho druhého urobili šťastným. Prišli ste do Božieho chrámu, k oltáru, aby ste verejne vyznali, že ste pripravení jeden za druhého prinášať obetu.

Sobášny príhovor IV.

​Keď ste sem prichádzali, určite ste si všimli, ako sa ľudia obzerajú za mladuchou v krásnych bielych šatách. Každého upútajú najmä tie šaty, ktoré sú znakom jednej z najkrajších udalostí v živote človeka. Je to chvíľa, v ktorej si s muž a žena povedia slobodne svoje „áno“. „Áno“ pre večnosť, „áno“ spoločnému životu v láske a deťom, ktoré chcú mať.

Sobášny príhovor III.

​Milí snúbenci X a Y, vážení hostia, bratia a sestry! Keď sme boli deti, radi sme pozerali alebo počúvali rozprávky. V nejednej z nich vystupoval princ, ktorý musel prekonať rôzne prekážky, aby nakoniec dostal princeznú za manželku. Aj princezné boli vystavené rôznym problémom, kým sa dostali k tomu svojmu princovi. Takto sa rodia trvalé a šťastné vzťahy.

Sobášny príhovor II.

​Milí snúbenci, drahí bratia a sestry! Víno patrí k obľúbeným nápojom mnohých ľudí. Nejeden z nás si rád dá po dobrom obede alebo večeri pohár vína. Ale skôr, než sa víno dostane na stôl, svieti na neho slnko, vinič obrábajú pracovité ruky mnohých ľudí. Ale ani to ešte nie je všetko. Víno musí zrieť v tmavých suchých priestoroch, v pivniciach. Niekedy potrebuje dlhé roky, aby dozrelo a získalo tú pravú chuť.

Sobášny príhovor I.

Milí snúbenci, vážení svadobní hostia, drahí bratia a sestry! Keď som bol malý chlapec, pamätám si na niektoré sídliskové svadby. Keďže bytovky sú jedna vedľa druhej a žije v nich veľa ľudí, príchod ženícha a jeho následný odchod s nevestou na sobáš mohlo vidieť z okien alebo na ulici celé sídlisko. Ako to už býva, všetci boli najviac zvedaví na nevestu.

Slávnosť výročia posviacky Lateránskej baziliky

Drahí bratia a sestry! Keď sa hovorí o chráme, všetci si predstavíme kamennú budovu, kde nájdeme oltár, kríž, obrazy Panny Márie a svätých. Idea chrámu sa v dejinách stále vyvíjala. V Starom zákone čítame, že Izraeliti počas putovania púšťou všade, kde prišli, postavili si tzv. “stánok stretnutia.“ Bolo to miesto, kde boli uložené tabule s Desatorom, čiže archa zmluvy. Do tohto stánku nesmel vstúpiť hocikto, ale len Mojžiš, ktorý sa tam rozprával s Bohom. Kým sa Mojžiš modlil, všetok ľud stál v tichosti pred stánkom a tiež zotrvával v modlitbe.

Kvetná nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! Sledovať Ježiša na jeho krížovej ceste od zajatia v Getsemanskej záhrade až po ukrižovanie na Golgote znamená vidieť, čo všetko dokáže ľudská zloba. A evanjeliá nám umožňujú spraviť si reálnu, veľmi drastickú predstavu o tom, čo všetko sa s Ježišom za tých pár hodín udialo. Je dobré si toto všetko uvedomiť aspoň raz do roka, pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami.

Štvrtá pôstna nedeľa v roku B

​Drahí bratia a sestry! Čo vnímame ako znamenia záchrany? Pri náhlom zdravotnom probléme to môže byť hukot sirény, ktorý naznačuje blížiacu sa sanitku. Keď sa hovorí o záchrane v duchovnom živote alebo lepšie povedané, keď sa hovorí o tom, že potrebujeme byť zachránení, okamžite sa vnucuje otázka: Pred čím alebo pred kým potrebujeme byť zachránení?

Druhá pôstna nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! V dejinách náboženstiev sa dočítame, že jedným z hlavných znakov uctievania Boha či božstva bola obeta. Obeta bola vonkajším, veľmi dôležitým znakom, že človek dáva to najcennejšie, čo má. Starý zákon presne opisuje, ako má vyzerať dokonalá obeta. Obetovali sa len zvieratá, ktoré boli bezchybné a zdravé.

Prvá pôstna nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! Keď sa opýtame ľudí, čoho sa boja, mnohí odpovedia, že majú strach pred samotou. Tejto obave sa dá rozumieť. V tomto svete, ktorý je taký pestrofarebný, plný vravy a rôznych zvukov, niet miesta pre samotu. Život rýchlo pulzuje: ráno sa všetci ponáhľajú do práce a do školy, popoludní zase všetci naspäť.

Popolcová streda

Drahí bratia a sestry! Popolcovú stredu slávime každý rok, a predsa je vždy výnimočná. Nielen preto, že stojí na začiatku pôstu. Ten hlavný dôvod je iný. Pripomína nám potrebu konať pokánie a uvedomiť si vlastné hriechy. Či sme mladí alebo máme tých rokov trocha viac, všetci si potrebujeme priznať vinu.

Sviatok krstu Krista Pána

Drahí bratia a sestry! Keď sa opýtate učiteľov, ako sa im učí dnes a povedzme pred desiatimi či dvadsiatimi rokmi, väčšina povie, že teraz je to horšie. Ani nie tak kvôli platom, tie mali učitelia vždy nízke, nie kvôli materiálnemu vybaveniu škôl, lebo to sa postupne zlepšuje. Horšie sa im učí paradoxne kvôli deťom. Dnešné deti sú na jednej strane sebavedomejšie, možno viac cieľavedomejšie ako generácie pred nimi, čo je dobré, na druhej strane však máme často oprávnene dojem, že sú aj viac agresívne, nepokojné a citovo vyprahnuté.

Druhá nedeľa po Narodení Pána

​Drahí bratia a sestry! Kedy je človek múdry? Zvykneme hovoriť, že múdrosť prichádza s vekom, Starý zákon hovorí o mladých prorokoch, ktorí mali „múdrosť starca“. Ale aj starší človek môže spraviť chyby, či zlé rozhodnutia. Inokedy sa hovorí, že múdrosť prichádza so vzdelaním. Ale keď sa pozrieme okolo seba, zistíme, že ani toto nie je pravda.

Slávnosť Narodenia Pána

​Drahí bratia a sestry! Žijeme v uponáhľanom svete. Aj keď po tieto dni slávime vianočné sviatky, predsa len nám možno myseľ zaletí k povinnostiam, ktoré nás už o pár dní čakajú. V každom z nás drieme akýsi vnútorný nepokoj, ktorý nás ženie k aktivite, k práci, k hľadaniu či objavovaniu niečoho nového. Platí to v práci, ale aj v osobnom či rodinnom živote. Môžeme sa napríklad svojim životom vzdialiť od Boha, ale výčitky svedomia a to prázdno, čo po ňom zostalo nás po mesiacoch či dokonca rokoch nútia radikálne prehodnocovať životné postoje.

Štvrtá adventná nedeľa v roku B

​Drahí bratia a sestry! Žijeme vo svete, ktorý je zameraný na budúcnosť. A tá je spojená s pokrokom. Na tradíciu sa dnešní ľudia dívajú veľmi podozrievavo ako na niečo mŕtve, minulé či nič nehovoriace. Avšak ešte nedávno platilo, že odvolať sa na tradíciu znamenalo ponoriť sa do dynamického procesu, kde človek s istotou mohol rozlíšiť pravosť jednotlivých hodnôt. Kresťania v Európe, teda aj my, žijeme ale neraz vo vnútornom presvedčení, že naša budúcnosť závisí najmä od nás.

Druhá adventná nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! Keď sa stavia nejaká cesta alebo diaľnica, stavbári musia hlavne v hornatom kraji prekonať veľa prekážok. Čím je prekážka väčšia, tým pomalšie práca napreduje a tým neskôr vidíme výsledok. Keď sa pracuje na rovine, je to ináč. Avšak tam, kde sa musí hĺbiť tunel, treba čakať celé mesiace či roky, kým sa cesta posunie ďalej. Keď sa to však podarí, všetci sa tešíme. Prekonávanie prekážok však nie je spojené len s cestami a diaľnicami, ale aj s duchovným životom.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v roku C

Drahí bratia a sestry! Keď sme boli malí, naši rodičia nás učili podeliť sa. A oni sami boli v tomto veľkým príkladom. Otcovia a mamy dodnes radšej odoprú sebe, ako by mali odoprieť vlastným deťom. Dojedia zvyšky z obeda alebo si dajú len niečo jednoduchšie. Aj nás učili, že s čokoládou sa máme rozdeliť, že si máme všímať, čo ten druhý potrebuje. Táto schopnosť rozdávať druhým, či lepšie rozdávať sa je vlastnosťou, ktorú potrebuje každá rodina, každá spoločnosť na to, aby prežila.

6. veľkonočná nedeľa v roku C

Drahí bratia a sestry! Veľkosť lásky sa prejavuje pri lúčení. Až vtedy, keď niekoho alebo niečo strácame, uvedomujeme si jeho hodnotu. Preto je každé lúčenie ťažké. Deti odrastú a odchádzajú z domu. A každý rodič, mama i otec, sa ešte dlho pozerajú do diaľky za svojim synom a dcérou a pýtajú sa, či to zvládne. Mnohí rodičia sa za svoje deti modlia a snažia sa ich sprevádzať svojimi radami a príkladom. A hoci dobrí rodičia sa vždy budú v určitej miere báť o svoje deti, rovnako vedia, že ich vychovávali preto, aby jedného dňa prevzali za svoj život zodpovednosť.

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

​Drahí bratia a sestry! V každom dobrom diele cítiť ideu a ruku jeho autora. Ak sa vyznáme v umení, vieme podľa istých znakov priradiť nejaký obraz ku konkrétnemu umelcovi. Vonkajšie znaky nám pomáhajú priradiť prácu ku autorovi. Iné je, keď si do ruky zoberiem nejaký text. Právnici vedia, že každá právna norma má svoj kontext a najmä, pri jej výklade musíme rešpektovať úmysel zákonodarcu. Keď čítame poéziu, verše plné obrazov, kde je veľa prirovnaní a metafor, pýtame sa, čo nám chce básnik týmto dielom povedať.

Veľkonočná nedeľa

Drahí bratia a sestry! Všetci máme radi prekvapenia. Ešte viac poteší, keď nás prekvapí niekto blízky. Prekvapiť môže neočakávane blahoželanie alebo dar. Možno nie je ani veľký, ale je symbolický. Aj cez drobné pozornosti vieme vyjadriť lásku. Kytica kvetov, čokoláda. Každé pozitívne prekvapenie nám zlepší náladu. Vždy sa úprimne radujeme, keď si nás iní všimnú a nejako potešia.

5. pôstna nedeľa v roku C

​Drahí bratia a sestry! Keď sa hovorí o súdení a odsudzovaní, často sa stretávame s protichodnými názormi, ktoré len dosvedčujú, že ide o veľmi citlivú záležitosť. Na jednej strane máme súdnictvo, o ktorom je väčšina presvedčená, že sa tam nedovolá spravodlivosti. Teda orgán, ktorý má úlohu súdiť, pôsobí neraz nedôveryhodne a konanie sudcov vyvoláva rozpaky. A potom je tu problém odsudzovania, ktorý je skôr prejavom životného postoja či morálky.

Druhá pôstna nedeľa v roku C

​Drahí bratia a sestry! Žiť naplno. To je jedno z hesiel, s ktorým sa dnes často stretávame. Všetci hovoria, že máme naplno žiť, naplno využívať všetky možnosti, ktoré život prináša akoby v tom spočíval život sám. Pod životom naplno máme väčšinou na mysli život v slobode, bez obmedzení, teda život, ktorý je naplnený kariérnym rastom, či osobným šťastím a spokojnosťou. Avšak žijeme v prostredí, ktoré nás často navádza k tomu, aby sme ten spomínaný „život naplno“ redukovali len na niektoré oblasti života.

Krst Krista Pána v roku C

​Drahí bratia a sestry! Akú veľkú radosť prežíva farnosť, keď vidí, ako rodičia privádzajú svoje deti na krst. Udelenie sviatosti krstu nie je len nejakou rodinnou slávnosťou, ale ako si pamätáme z katechizmu, krstom sa stávame Božími deťmi a vstupujeme do Cirkvi. Krst je základnou sviatosťou, bez ktorej nie je možné udeliť žiadnu ďalšiu sviatosť. A o krst žiadajú tak veriaci, ktorí si praktizujúci, ale i tí, ktorí do kostola zavítajú zriedka alebo vôbec.

Druhá nedeľa po Narodení Pána v roku C

​Drahí bratia a sestry! Je veľa vecí, ktoré odmietame, ale nevieme presne prečo. Niekto je nesympatický, rozčuľuje nás jeho prítomnosť, možno je iný. Hoci hovoríme, že sme rozumní ľudia, niekedy sa náchylní robiť nerozumné rozhodnutia, ktoré sú veľmi podfarbené emóciami. Keď tie človeka ovládnu, nedokáže sa dobre rozhodnúť. Niekedy je za našim iracionálnym rozhodnutím len intuícia, ktorá nemusí byť zlá, inokedy podvedomá obava z niečoho neznámeho a strach, ktorý je živený spomienkami na minulosť.

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v roku C

​Drahí bratia a sestry! Na prelome rokov sa zvykne bilancovať. S napätím očakávame polnoc, aby sme sa dostali na novú, ešte nepopísanú stránku vlastného života. Očakávanie nového začiatku je zvyčajne spojené s veľkou radosťou a veľkou nádejou. Preto sa na Silvestra zvykneme zabávať alebo stretávať s priateľmi. Ale nie je to zvláštne, že naša radosť a zábava sú spojené so zmenou dátumov? Budeme vari 1. januára iní ako sme boli 31. decembra?

Sviatok sv. Štefana

​Drahí bratia a sestry! Ak hovoríme, že Vianoce sú Božím odkazom pre nás, aby sme sa nebáli – lebo Boh spravil všetko, aby nás zachránil – potom prvý mučeník sv. Štefan je tým najlepším svedkom, ktorý dosvedčuje, že Boh vždy stojí pri svojich verných. Keď premýšľame o mučeníkoch, máme pred očami odvážnych ľudí, ktorí položili život za niekoho konkrétneho – zomreli za Krista. Mnohých mučeníkov si počas roka pripomíname v liturgickom kalendári.

Narodenie Pána v roku C

Drahí bratia a sestry! Na Vianoce sa zvykneme tešiť ako na najkrajšie sviatky v roku. To, čo je na týchto sviatkoch najviditeľnejšie, to je štedrá večera, vianočný strom, výzdoba, darčeky. S týmto všetkým zvykneme spájať vianočné sviatky. O Vianociach sa často hovorí ako o rodinných sviatkoch. A je to naozaj tak. Dodnes jestvuje v našich krajoch silná tradícia, akési povedomie, že na Vianoce treba byť doma s najbližšími.

Druhá adventná nedeľa v roku C

​Drahí bratia a sestry! Sú také situácie v živote, kedy sa naplno ukáže, kým sme. Aj slovenské príslovie hovorí: „V núdzi poznáš priateľa.“ Vtedy, keď sa obrazne povedané „láme chlieb“, sa ukáže, čo je v nás. Až v krízovej situácii poznávame, kto za nami stojí naozaj a kto len preto, aby niečo získal. Hovoríme o situáciách, kedy sa z ľudí strháva maska. Ale pomôcť strhnúť z nás to, čo je nepravdivé a umelé, môže aj vonkajšie prostredie.

Pohrebný príhovor I.

Keď sa hovorí o večnom živote, ľudia bývajú niekedy v rozpakoch. Čo si vlastne predstaviť pod večným životom? Jednoducho sami cítime, že sú hodnoty, o ktorých si vrúcne želáme, aby vydržali.

Keď sa krása (ne)spája s pravdou

Reklama sa tradične spája s krátkou epizódou, či sloganom. Padá sniežik, padá… Kto by si nepamätal to malé dievčatko, ktoré s horlivosťou recitovalo básničku. Alebo staršiu pani v kúpeľoch, čo sa chce zapáčiť „starému“. Scénu, v ktorej zlostne prikladá na oči kolieska uhoriek, si dobre pamätám. Ktovie, či manžel ocení jej námahu. Ak z toho nič nebude, zakotví v posťovni. Tá ešte niečo garantuje. Aspoň v reklame.

Počúvať Boží hlas

Duchovná cesta žiadneho človeka nie je priamočiara. Prežívame dobrodružstvo života. Raz máme chvíle lepšie, potom zase horšie. Viera síce nie je otázkou citu, emócie však určite patria ku viere. Aj ľudia s pevnou vôľou či vybudovanými morálnymi vlastnosťami môžu v duchovnom živote zažiť stav vyprahnutosti. Máme pocit, že sme príliš slabí. Najmenšie duchovné úkony vykonávame len s veľkým sebazapieraním.

O tajomstve smrti

Sviatok všetkých svätých a spomienka na zosnulých sú v našich krajoch spojené so začínajúcou sa zimou. V horských oblastiach neraz vlastnými rukami chránime plamene sviečok pred silným vetrom či dažďom, prestupujeme z nohy na nohu, aby sme zahnali chlad. Pred štyrmi rokmi som v Ríme zažil prvého novembra tridsaťstupňové teploty. V takom teple chuť páliť sviece nie je veľká.

Pohrebný príhovor 2011

​Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Keď sa hovorí o večnom živote, ľudia bývajú niekedy v rozpakoch. Čo si vlastne predstaviť pod večným životom? Jednoducho sami cítime, že sú hodnoty, o ktorých si vrúcne želáme, aby vydržali. Môžeme postaviť doma, nadobudnúť majetok a zdedia ho naši potomci. Ale sú aj nemateriálne hodnoty, ktoré majú vytrvať: láska, priateľstvo, dobro, pravda.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Drahí bratia a sestry! Po tieto dni navštevujeme cintoríny, aby sme spomínali a modlili sa za našich drahých zosnulých. Je dobré, že máme tento sviatok, lebo sme konfrontovaní s vlastnou smrteľnosťou. A to sa modernému človeku nestáva až tak často. Kedysi bola smrť viac na očiach ako ju máme dnes. Kedysi ľudia umierali doma v kruhu najbližších, dnes väčšina zomrie anonymne v nemocnici.

Svetlo života

Drahí bratia a sestry! Po tieto dni viac ako inokedy navštevujeme cintoríny. Pomaly kráčame okolo hrobov a spomíname na svojich drahých. Pohľad na náhrobné tabule s vytesaným menom a dátumom pred nás kladie konkrétnych ľudí. Zosnulých, ktorí žili tu, medzi nami. Jesenné cintoríny sú nádherné aj preto, lebo sú plné svetla. Nenájdeme vari ani jediný hrob, kde by nehoreli kahance alebo sviečky.

Pohrebný príhovor VIII.

​Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Sú ťažké okamihy v ľudskom živote. Sú také chvíle, v ktorých stojíme tvárou v tvár chorobe alebo smrti a v našej duši zostáva veľa nevyslovených, no najmä nezodpovedaných otázok. Ak každý človek na tomto svete je pre druhých Božím darom, o to viac to platí pre dieťa. Aj Pán Ježiš najviac miloval deti a hovoril svojim učeníkom, aby nebránili maličkým prichádzať k nemu.

Pohrebný príhovor VII.

​Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Dnes sa žije veľmi rýchlo. Nemáme čas premýšľať nad svojim životom, rozprávať sa s ľuďmi, ktorých milujeme, málo sa modlíme. Život však uteká ďalej, uplynú týždne, mesiace, roky. Niekedy len vážna životná udalosť zastaví náš životný kolotoč. Väčšinou je to choroba alebo smrť blízkeho človeka.

Pohrebný príhovor VI.

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Svet je plný protikladov. Svetlo a tma, deň a noc, radosť strieda smútok. Zdravie a choroba, bohatstvo a chudoba. Toto všetko nachádzame vo svete, v ktorom žijeme. Chvíľu sme veselí, tešíme sa zo života, prežívame radosť v kruhu našich najbližších a o chvíľu už smútime. Smiech a plač patria k ľudskému životu. Takto napísal aj svätopisec v Starom zákone. Je čas narodiť sa a čas umrieť.

Pohrebný príhovor V.

​Vážená smútiaca rodina, bratia a sestry! V živote sa vždy niečo začína a niečo končí. Keď sme boli malí, chceli sme rýchlo vyzerať ako dospelí. Zdalo sa nám, že dospelosť je obdobím slobody. Čas, kedy človek môže sám rozhodnúť, ako bude žiť. Potom sme sa stali dospelými a náš život nadobudol iný rozmer. Na detstvo však radi spomíname. Spomienky na svoje detstvo a mladosť môžeme mať rôzne.

Pohrebný príhovor IV.

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Ľudia radi chodievajú do prírody. Najmä teraz, keď je pekné počasie, je ozajstným zážitkom hľadieť na majestátne štíty Vysokých Tatier a večne zelené lesy. Keď takto chodíme po prírode, neraz si povieme: „V takom krásnom a pokojnom prostredí by som chcel žiť.“

Pohrebný príhovor III.

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Túžbou človeka je mať vlastný dom. Svet je plný nádherných domov. Každá doba mala svoju architektúru a vytvárala krásne ľudské príbytky. Dom má dvojakú funkciu: chráni pre vonkajším svetom a vytvára rodinnú atmosféru. K podstate domu patrí aj to, že ho človek musí opustiť: buď si nájde nový domov alebo ho raz z domu vynesú mŕtveho.

Pohrebný príhovor II.

Drahí bratia a sestry! Kvety patria neodmysliteľne k ľudskému životu. Nejeden z nás má doma záhradku alebo aspoň pár kvetináčov, z ktorých sa na nás usmievajú malé slniečka rôznych farieb. Sú také nenáročné a prinášajú veľa radosti. Po istom čase však prichádza obdobie, kedy zvädnú. Možno sme chvíľu z toho smutní, ale teší nás, že aspoň trocha tej radosti a krásy sme si mohli uchovať vo vlastnom srdci.

33. nedeľa cez rok A - 2011

Drahí bratia a sestry! Naša každodenná skúsenosť nám ukazuje, že ak chce človek v našej spoločnosti prežiť, potrebuje využiť každú príležitosť, aby zlepšil svoj život a svoje postavenie. Pod zlepšením života sa má na mysli najmä vyššia kvalita hmotného zabezpečenia a lepší príjem. Hmotné blaho stojí na piedestáli hodnôt a ľudia sú ochotní podriadiť tomuto cieľu veľmi veľa, ak nie všetko.

31. nedeľa cez rok A - 2011

Drahí bratia a sestry! Keď cítime, že sme slabí, že sa nám nedarí, hľadáme takého človeka, o ktorého by sme sa mohli oprieť. Väčšinou sú to naši príbuzní a priatelia. Takýto človek je nám oporou a keď mu dôverujeme, dokážeme s jeho pomocou zdolať mnohé prekážky. Ale beda, keby sme zistili, že nás dotyčný klamal alebo sa pretvaroval. Nie je nič horšie, ako keď sa človek cíti oklamaní alebo keď si uvedomí, že zase niekomu naletel.

Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho v roku A

​Milovaní bratia a sestry! Hádam ešte nikdy v dejinách ľudia nemali toľko možností zábavy ako dnes. Najskôr to boli len rádiá, ktoré vydávali všelijaké zvuky, ale zároveň boli oknom do veľkého sveta. Pamätám si, že sme doma mali stále gramorádio. Starý gramofón s ihlou, ktorú ste museli presne položiť, ináč ste poškúlili platňu. A potom prišli na scénu magnetofóny.

Slávnosť Krista Kráľa v roku A

Drahí bratia a sestry! Keď sa dnes hovorí o súdnictve, mnohí sú toho názoru, že je ťažké dovolať sa spravodlivosti. Nielen preto, že súdy sú drahé, ale hlavne kvôli pochybnostiam, či súd naozaj bude stáť na strane pravdy. Keď sledujeme cez médiá niektoré známe kauzy, oprávnene môžeme mať pocit, že na súde nevyhrá ten, na koho strane je pravda, ale ten, kto má viac peňazí, aby si mohol zaplatiť lepších advokátov, ktorí ho dostanú zo všetkého.

33. nedeľa v období cez rok A

​Drahí bratia a sestry! Ľudia si najviac vážia tie veci a hodnoty, ktoré si prácne nadobudli alebo nesú za ne osobnú zodpovednosť. Študent, ktorý brigáduje celé leto, pozná lepšie hodnou práce a peňazí ako jeho kamarát, ktorý možno na privyrábanie si nie je odkázaný. Z vlastnej skúsenosti vieme, že skôr, kým minieme nejakú tú korunu, tri krát ju obrátime a dobre si rozmyslíme, kam ju investujeme, aby bola správne použitá.

30. nedeľa v období cez rok A

Dnes sa veľa hovorí o tom, že človek by sa mal správať prirodzene. Pod slovom „prirodzený“ máme na mysli také správanie, ktoré čo najviac zodpovedá ľudskej prirodzenosti. Toto slovo ale zároveň zvádza, aby sme za prirodzené automaticky považovali to, čo väčšina považuje za správne. Ale i tak platí, že nie všetko, čo je prirodzené, je zároveň aj dobré. Keď mi niekto ublíži, je prirodzené hnevať sa, ba z ľudskej stránky úplne prirodzené je nenávidieť.

29. nedeľa v období cez rok A

​Keď povieme o nejakom človeku, že v svojom správaní neberie ohľad na nikoho, asi ho nechválime. Nebrať na nikoho ohľad je skôr symbolom sebectva a egoizmu. Taký človek myslí iba na seba a jeho okolie trpí. Sú však povolania, kde naozaj v istom zmysle nemožno brať na nikoho ohľad. Sudca, aj keď prihliada na všetky okolnosti trestného činu, nesmie brať ohľad na bohatstvo alebo spoločenské postavenie obvineného.

Druhá nedeľa po Narodení Pána v roku A

Drahí bratia a sestry! Poznáme veľa rozprávok alebo ľudových príbehov, kde sa plnia všetky želania. Objaví sa zázračná rybka, ktorá splní všetko, čo si rybár zažiada. Možno si povieme, aké by to bolo úžasné, keby sme mali v rukách čarovný prsteň alebo rybku a všetko, čo by sme chceli, by sa naozaj stalo. Táto naša túžba nemusí byť inšpirovaná len našou lenivosťou, ale aj želaním, aby medzi myšlienkou a činom nebolo až tak ďaleko.

Slávnosť Svätej rodiny v roku A

Drahí bratia a sestry! Keď myslíme na domov, myslíme na rodinu. Zvlášť počas týchto sviatočných dní nám myseľ v spomienkach zájde k našim drahým rodičom, do čias nášho detstva, keď sme spoločne prežívali Vianoce. Keď sa deti vracajú z ďalekého sveta domov, tešia sa na rodičov, súrodencov či priateľov. Ale aj koľkí rodičia sa vrátili z práce ďaleko od domova len krátko pred sviatkami. Rodina je to najvzácnejšie, čo tu na zemi máme.

Slávnosť Narodenia Pána

​Drahí bratia a sestry! Každý z nás dostáva rád darčeky. Aké je to nádherné, keď nás dokáže niekto z príbuzných alebo priateľov prekvapiť. Niekedy nemusíme byť žiaden sviatok, ale keď muž prinesie manželke kvety, len tak z lásky, určite sa poteší. Vianoce sú spájané s darmi. Každoročne pred sviatkami hľadáme, čím by sme potešili svojich blízkych. Niekto možno už vyberá do leta, iný si nechá tieto veci až na poslednú chvíľu.

V slepej uličke

Bol to Blaise Pascal, ktorý povedal onú slávnu vetu: „Srdce má dôvody, ktoré rozum nepozná.“ Keďže to vyslovil v súvislosti s vierou, chcel tým povedať, že srdce je miestom, kde sa rodí viera. Srdce symbolizuje celé ľudské bytie. Racionálne argumenty existencie Boha sú dôležité, ale len zriedka stačia ľudskej osobe k aktu viery.

Primičná svätá omša - o kňazstve

Milý primiciant, drahá rodina a príbuzní, milí spolubratia v kňazskej službe, bratia a sestry! Dnes sme sa tu stretli, v našom farskom kostole, aby sme ďakovali Bohu za dar kňazstva, ktorý obdržal včera náš novokňaz Radoslav vkladaním rúk spišského diecézneho biskupa. Chceme mu vyprosiť Božie požehnanie a mať účasť na jeho radosti. V našej farnosti sme už zažili veľa primičných slávností. Duchovné povolania sú vždy znamením Božieho požehnania a čulého náboženského života.

27. nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Pred časom urobili v Taliansku zaujímavú anketu. Povedali ľuďom: predstavte si, že môžete k Desatoru navrhnúť jedenáste prikázanie. Ako by malo znieť? Výsledkom prieskumu bola téza, ktorú môžeme zhrnúť do jednej vety: Nebudeš sa správať násilne voči deťom. Z jednej strany to môžeme chápať ako prejav veľkej úcty voči životu i deťom, ktoré sú bezbranné a ľahko zraniteľné.

26. nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Keď niekto preháňa v nejakej oblasti, povieme o ňom, že je extrémista. Ale čo je to vlastne extrémizmus? Vo verejnom živote medzi extrémne môžeme určite zaradiť názory, ktoré iných ohrozujú či diskriminujú. A môžeme povedať, že aj vzťah k duchovnému životu sa v istom zmysle pohybuje medzi extrémami. Ak by sa našiel človek, ktorý by sa len modlil, ale pritom by zanedbával svoj zovňajšok alebo nedbal o rodinu, istotne by sme ho právom považovali za extrémistu.

18. nedeľa v období cez rok B

Drahí bratia a sestry! Keď si kupujeme nejaký výrobok, všimneme si dátum výroby alebo dátum spotreby. Najmä pri potravinách je táto informácia veľmi dôležitá, lebo stanovuje hranicu, po ktorú máme istotu o zdravotnej nezávadnosti. Pri spotrebnom tovare je situácia trocha iná. Často sa stretávame s predĺženou zárukou. Obchodníci a výrobcovia sa usilujú presvedčiť zákazníkov, že práve ich výrobok vydrží dlhšie ako ostatné.

15. nedeľa v období cez rok B

Drahí bratia a sestry, vážení poslucháči! Keď sa chystáme na cestu, premýšľame nad tým, čo si so sebou zoberieme. A čím naše putovanie bude trvať dlhšie alebo čím ďalej sme sa vybrali, tým starostlivejšie zvažujeme, čo si so sebou vezmeme. Pred začiatkom dovolenkovej sezóny sa v novinách a časopisoch pravidelne objavujú praktické rady, ako sa baliť, na čo nezabudnúť.

13. nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Keď jednému môjmu známemu diagnostikovali v nemocnici rakovinu hrubého čreva, zostal v šoku. Bol to veľmi nábožný a statočný človek. Čakala ho náročná liečba, musel podstúpiť chemoterapiu a niekoľko operačných zákrokov. Nespoliehal sa iba na liečbu. Ako mi potom rozprával, priam hltal všetky informácie, ako by mohol tento zhubný proces vo svojom tele zastaviť. Pil ovocné šťavy, podstúpil rôzne očistné kúry.

Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho v roku B

​Drahí bratia a sestry! Tak ako sa mení doba, mení sa aj pohľad ľudí na vecí okolo nás. Zoberme si len také základné potraviny. V nie tak dávnej minulosti si každý piekol chlieb sám. Každá rodina mala nejaké to pole, kde rástlo obilie či zemiaky. A ľudia si naozaj v pote tváre dorábali na chlieb. Ten pot zostal, len ho už tak nevidíme. Sme zvyknutí, že každý deň nájdeme v obchode na tom istom mieste chlieb, pečivo, maslo, mlieko a ešte mnoho iných vecí.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v roku B

Drahí bratia a sestry! Medzi najväčšie traumy každého veriaceho človeka patrí sklamanie z vlastnej slabosti a nemohúcnosti. Pristupujeme pravidelne ku sviatosti zmierenia a po istom čase prichádzame k poznaniu, že sa vlastne nič podstatné na našom živote nemení, že sme takí istí slabosi ako predtým a že sa spovedáme stále z tých istých hriechov.

Slávnosť Najsvätejšej Trojice v roku B

Drahí bratia a sestry! V dnešnom evanjeliu sme svedkami záverečných Ježišových slov, ktoré povedal pred Nanebovstúpením: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo so vám prikázal.“ Ježiš posiela učeníkov do sveta a žiada od nich, aby krstili v mene Najsvätejšej Trojice, čiže v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Šiesta nedeľa v období cez rok B

​Drahí bratia a sestry! Ľudia dnes vidia šťastie všelijako. Niekto potrebuje k šťastiu málo, iný viac. Pre niekoho je vrcholom šťastia usporiadaná a zdravá rodina, dobré medziľudské vzťahy, pre iného sú najvyšším prejavom šťastia dobré obchody. Písmo v tejto súvislosti hovorí, že byť šťastný znamená vlastne byť blažený.

Piata nedeľa v období cez rok B

Drahí bratia a sestry! Keď porovnáme život ľudí na tradičnej slovenskej dedine a v meste, zbadáme veľa rozdielov. Ľudia na vidieku sa lepšie poznajú, vlastne každý pozná každého. Vedia, kto má aké korene, ako žije, aké má problémy, ako sa mu darí v práci či rodine. Dedina vždy tvorila komunitu, kde si ľudia navzájom pomáhali.

Štvrtá nedeľa cez rok B

Drahí bratia a sestry! Ak chce niekto učiť druhých, musí to najskôr sám ovládať. Čo by to bolo za učiteľa, ktorý by neovládal vlastnú matériu! Avšak keď hovoríme o učiteľoch, nemáme na mysli len pedagógov v škole, ale aj mnohých ďalších, ktorí sú postavení na miesto tých, čo učia. Keď hovoríme o učiteľoch, nemáme na mysli len vzdelancov, ktorí pomáhajú rozvíjať intelektuálne poznanie. Aj rodičia sú učiteľmi pre svoje deti.

Viera v Božiu blízkosť

Udalosť z Markovho evanjelia, Ježiša kráčajúceho po vode, si ľudia ľahko pamätajú. Pôsobí neuveriteľne. Predstava Ježiša kráčajúceho po vode oproti ustrašeným učeníkom na lodi nad ránom počas silného vetra inšpirovala mnohých maliarov. Túto udalosť možno vyjadriť dvoma základnými pocitmi: strach a zmätok na strane učeníkov, pokoj vyžarujúci z Ježiša.

Veľkonočný pondelok

​Drahí bratia a sestry! Včera sme začali sláviť veľkonočné sviatky, ktoré sú najväčšími kresťanskými sviatkami v roku. Mnoho ľudí už neprežíva tieto dni ako kresťanské sviatky, ale skôr ako sviatky jari. Nedávno jedna z televízii ukázala, ako prežívajú Veľkú noc deti v Belgicku. V tejto, ešte pred pár desaťročiami katolíckej krajine dnes mnohí ľudia netušia, prečo sa Veľká noc vlastne slávi. My to chvalabohu ešte vieme, preto sme zhromaždení aj v tomto chráme okolo stola Pánovho Slova a Eucharistie.

Veľkonočná nedeľa 2012

Drahí bratia a sestry! Keď hovoríme o vzkriesení, rozprávame vlastne o zázraku. Ako ináč možno nazvať skutočnosť, že človek zomrie a o tri dni hrob, do ktorého ho uložili, je prázdny? Už na prvý pohľad je zrejmé, že to, čo sa stalo vo Veľkú noc v Jeruzaleme s Ježišom po jeho ukrižovaní, prekračuje všetky ľudské predstavy a očakávania.

Príhovor na Kvetnú nedeľu v roku B

Drahí bratia a sestry! Začíname sláviť Veľký týždeň, v ktorom si mimoriadnym spôsobom pripomenieme tajomstvo Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. V tento deň si pripomíname Ježišov slávny vstup do Jeruzalema. I on, ako všetci nábožní Židia, prichádzal na Veľkú noc do Jeruzalema. Tento vstup však bol zvláštny. Ježiš prichádza ako známy prorok, všetci ho poznajú. Všade sa hovorí o jeho zázrakoch, o jeho posolstve.

Vigília slávnosti Zoslania Ducha Svätého

​Drahí bratia a sestry! Keď sa hovorí o Božom Duchu, ľudská predstavivosť pracuje na plné obrázky. Predsa len, so zobrazením Syna, ktorý bol pravým človekom, nemáme problém. Na základe tejto pravdy aj Boh Otec býva často zobrazený aj na oltároch ako starší rozvážny muž. Pri Duchu Svätom však toto možné nie je, lebo On sa v dejinách spásy prejavoval skôr ako Božia sila než ako osoba. Ako tretiu božskú osobu ho v plnej miere vnímame až po Turíciach, keď sa vylial na spoločenstvo učeníkov, ktorí ho spolu s Pannou Máriou očakávali vo Večeradle.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Drahí bratia a sestry! Nebo je v našich mysliach spájané s veľkým tajomstvom. Pripomína neznámy svet, ktorý nás obklopuje, v niekom pohľad na nočnú oblohu posiatu hviezdami vyvoláva romantické pocity. V každom prípade nebo pôsobí harmonicky, ak je jasná obloha, vždy sa môžeme dívať na hviezdy. Naďalej však zostáva nepreniknuteľným tajomstvom.

Siedma veľkonočná nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! Medzi najznámejšie povesti z obdobia Veľkej Moravy patrí tá o Svätoplukových prútoch. Kým sú spolu, je ťažké ich zlomiť všetky naraz, po jednom to ide oveľa ľahšie. Tento príbeh sa často používa ako obraz jednoty. Keď ľudia držia pohromade, ak si pomáhajú, ľahšie a skôr zvládnu všetky ťažkosti, ktoré ich môžu stretnúť. Jednota však nie je vlastnosťou, ktorú oceňujeme len na rovine národného spoločenstva.

Šiesta veľkonočná nedeľa v roku B

​Drahí bratia a sestry! Vyvolení ľudia to nemajú ľahké. Je však rozdiel, či za vyvolením stoja schopnosti dotyčného človeka alebo len sympatie, či nebodaj peniaze. Každá rodina má pravdepodobne svojho miláčika, čiže člena rodiny, ktorý je všetkými obľúbený a možno niekedy aj uprednostňovaný na úkor ostatných. Deti veľmi rýchlo poznajú, ktoré z nich zahŕňajú rodičia najväčšou pozornosťou.

Veľkonočná nedeľa v roku B

Drahí bratia a sestry! Po tieto dni k nám zavítala jar. Skoro ráno nás prebúdza bezstarostný spev vtákov. Počujeme celú paletu hlasov, ako sa vzájomne prekrikujú. Kvitnú prvé kvety. A za nimi prilietavajú prvé včielky. Každý rok sa opakuje tento zázrak života. Hovoríme o zázraku, lebo na prvý pohľad sa zdá, že v dlhej a studenej zime či hlbokých mrazoch niet viac miesta pre život. Napriek tomu prichádza jar. A i na tých najstudenších miestach sa začína zelenieť, kvitnúť či spievať.

Keď sa stane nešťastie

Vážení poslucháči! Tragédie a nešťastia patria k ľudskému rodu. I v letnom prázdninovom čase prichádzajú smutné správy. Najčastejšou príčinou je buď nešťastie alebo zlyhanie človeka. Samovražedné atentáty v Iraku a na Blízkom Východe. Vraždenie rukojemníkov. Avšak po smutné správy nemusíme chodiť ďaleko. Len prednedávnom sme boli svedkami prívalových dažďov a záplav u našich susedov.

Johann Baptist Metz: Viera v dejinách a spoločnosti. Štúdie k praktickej fundamentálnej teológii

Rahnerov žiak Johann Baptist Metz patrí k najvýraznejším osobnostiam pokoncilovej katolíckej teológie. Rodák z Bavorska získal doktoráty z filozofie i teológie, a tomu zodpovedá kvalitatívna úroveň jeho diela. Venuje sa politickej teológii. Predkladaná práca patrí k najvýznamnejším.

Pavol Linet: Tradícia a Zjavenie. Význam Tradície v dejinách odovzdávania Božieho zjavenia.

Teologická gnozeológia má niekoľko kľúčových tém, ktoré sú po stáročia predmetom živej diskusie. Absolvent pápežskej univerzity sv. Gregora v Ríme a prednášajúci na Teologickom inštitúte v Nitre Pavol Linet spracoval jednu z nich.

Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku. Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou

Na prvý pohľad sa zdá, že situácia Katolíckej cirkvi v Českej republike a na Slovensku je diametrálne rozdielna. Štatisticky žije v krajine pod Tatrami viac pokrstených i praktizujúcich. Obe krajiny majú spoločné nielen sedemdesiatročný spoločný štát, ale aj silný sekularizačný proces.

Sobášny príhovor - VI.

Milí snúbenci, drahí bratia a sestry! Keď sa hovorí o manželstve uzavretom v katolíckom kostole, väčšina ľudí ho spája s manželskou prísahou a so skutočnosťou, že takéto manželstvo je nerozlučiteľné. Avšak keď hovoríme o manželstve, dotýkame sa niečoho, čo je ľudské i božské zároveň. Boh stvoril človeka na svoj obraz, v Biblii čítame, že ho stvoril ako muža a ženu. Každý človek je povolaný k láske a táto láska má veľa podôb. Medzi najkrajšie patrí láska snúbenecká, ktorá sa uzavretím manželstva stáva láskou manželskou.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.