Financovanie cirkvi, ako ďalej?

Rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou predpokladá štyri čiastkové zmluvy. Dve už máme. Prijatie tretej, o výhrade svedomia, je v nedohľadne. Najmä preto, že sa okolo nej vytvorila hysterická atmosféra, kde nebolo možné normálne diskutovať. Zostala zmluva o financovaní cirkvi. Zdá sa, že v tejto chvíli nás do jej prijatia nič netlačí.

Čo prezradila debata o zmluve

Nedávno som čítal rozhovor s manažérom, ktorý sa venuje reštrukturalizácii firiem. Spomínal na prácu v úspešnej spoločnosti. Prinášala zisky, majitelia boli spokojní. Potom si zavolal audítorov. Z ich diagnózy bol zhrozený. Ale firma sa zmenila a stala ešte lepšou. Úskalia dobrých značiek zhrnul takto: „Čím má firma vyšší zisk, tým ma nižší nábeh na ďalšiu efektivitu. Najťažšie je zefektívňovať práve v organizácii, ktorá je v pluse.“

Cirkev a štát: ťažká jeseň

Pád pravicovej vlády na jar 2006 kvôli zmluve so Svätou Stolicou o výhrade vo svedomí skončil parlamentnými voľbami. Suverénne ich vyhral SMER–SD. Ľavičiari si za koaličných partnerov vybrali SNS a ĽS-HZDS. Nová vláda sa usiluje o korektný vzťah s Katolíckou cirkvou. Verejnosť vie o stretnutiach emeritného nitrianskeho diecézneho biskupa, Mons. Jána kardinála Chryzostoma Korca či predsedu Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Františka Tondru s predsedom vlády SR Róbertom Ficom.

Cirkvám v Európe hrozí diskriminácia

Vážení poslucháči! V tomto roku prebieha v dvadsatichsiedmych krajinách ratifikácia tzv. Lisabonskej zmluvy, ktorá by mala priniesť nové pravidlá pre efektívnejšie fungovanie Európskej únie. Ide o zložitý a obsažný dokument, ktorému laici ťažko môžu rozumieť. Keďže bude záväzný pre všetky členské krajiny, teda aj pre Slovensko, treba sa ním zaoberať. Európska integrácia je dynamický proces, ktorý po rokoch prijímania nových členov potrebuje nové impulzy a zmeny v riadení.

Európska únia oslavovala

​Vážení poslucháči! V päťdesiatke sa zvykne bilancovať. Pred pár týždňami si okrúhle jubileum pripomenula Európska únia. 25. marca 1957 bola podpísaná tzv. Rímska zmluva, ktorou bolo založené Európske hospodárske spoločenstvo. Z neho sa po podpise Maastrichtskej zmluvy v roku 1992 vyvinula Európska únia. Dnes má 27 členov a poskytuje štyri základné slobody: voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Pri tejto príležitosti sa na celom kontinente konali sprievodné podujatia. Vrcholom bolo stretnutie európskych lídrov v Berlíne a rímsky kongres, ktorý posledný marcový víkend pripravila Komisia biskupských konferencií Európskej únie.

Nad portugalským referendom

Vážení poslucháči! Jedenásteho marca uplynie mesiac od portugalského referenda, v ktorom obyvatelia tejto malej krajiny na Pyrenejskom poloostrove rozhodovali o liberalizácii potratov. Doteraz platná legislatíva umožňuje vykonať interrupciu do dvanásteho týždňa v prípade znásilnenia, ťažkej deformácie plodu a ohrozenia zdravia ženy. Referendum bolo neplatné, lebo sa ho zúčastnilo len 44 percent oprávnených voličov. Mnohých odradili zmätočné diskusie v médiách. Pre ďalších bolo dôvodom neúčasti presvedčenie, že právo na život nemôže byť predmetom referenda.

Pred prezidentskými voľbami

Vážení poslucháči! O niekoľko týždňov sa začne kampaň pred prezidentskými voľbami. Diskusia o vhodnosti kandidátov už beží niekoľko mesiacov. Slovensko by si po dvadsiatich rokoch od novembrovej revolúcie zaslúžilo mať nekomunistického prezidenta. Bol by to neklamný znak konca jednej éry. Nemožno zabudnúť, že počas budovania socializmu bola obmedzovaná náboženská sloboda, perzekvovaní mnohí katolíci, vrátane biskupov.

Nad novým školským zákonom

Vážení poslucháči! September v tomto roku nebol len mesiacom začiatku školského roka, ale aj spustením novej školskej reformy. Už dlhší čas bolo zrejmé, že systém výchovy a vzdelávania potrebuje obnovu. O jej potrebe nepochyboval nikto. Systémové zmeny však boli pripravené na poslednú chvíľu. Školský zákon z dielne ministerstva školstva bol parlamentom schválený až v júni. Pedagógovia sa ocitli v neľahkej situácii.

Keď sa povie odluka

Vážení poslucháči! V poslednom období sa znova na verejnosti otvára téma odluky cirkvi od štátu. Určite k tomu prispieva dojem z málo efektívneho využívania prostriedkov Cirkvi. Táto téma sa opakuje v médiách v pravidelných intervaloch. Politikom to vyhovuje, aspoň sa nehovorí o problémoch, ktoré sú z pohľadu života spoločnosti oveľa dôležitejšie. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že cieľom je vyplniť v médiách uhorkovú sezónu, keď zaujímavé témy chýbajú. Cirkev je aj ľudskou inštitúciou, vykonáva činnosť, ktorá má nejaké náklady. Má zamestnancov a spravuje stovky kultúrnych pamiatok, takže otázkam financovania nie je možné sa vyhnúť.

Životopis

Narodil som sa 18. decembra 1976 v Spišskej Novej Vsi. Po skončení základnej školy (navštevoval som ZŠ Ing. Kožucha) v roku 1991 som začal navštevovať miestne gymnázium na Školskej ulici. Mal som šťastné detstvo. Najkrajšie spomienky mám však na stredoškolské roky. V tom čase som začal chodiť do farského mládežníckeho spevokolu. V lete po treťom ročníku som sa rozhodol povedať „áno“ na Božie volanie.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.