Johann Baptist Metz: Viera v dejinách a spoločnosti. Štúdie k praktickej fundamentálnej teológii

Rahnerov žiak Johann Baptist Metz patrí k najvýraznejším osobnostiam pokoncilovej katolíckej teológie. Rodák z Bavorska získal doktoráty z filozofie i teológie, a tomu zodpovedá kvalitatívna úroveň jeho diela. Venuje sa politickej teológii. Predkladaná práca patrí k najvýznamnejším.

Pavol Linet: Tradícia a Zjavenie. Význam Tradície v dejinách odovzdávania Božieho zjavenia.

Teologická gnozeológia má niekoľko kľúčových tém, ktoré sú po stáročia predmetom živej diskusie. Absolvent pápežskej univerzity sv. Gregora v Ríme a prednášajúci na Teologickom inštitúte v Nitre Pavol Linet spracoval jednu z nich.

Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku. Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou

Na prvý pohľad sa zdá, že situácia Katolíckej cirkvi v Českej republike a na Slovensku je diametrálne rozdielna. Štatisticky žije v krajine pod Tatrami viac pokrstených i praktizujúcich. Obe krajiny majú spoločné nielen sedemdesiatročný spoločný štát, ale aj silný sekularizačný proces.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.