Presvedčiť, že Boh je

Spomínam si, ako Ján Pavol II. na stretnutí s mládežou v Nitre v roku 1995 vystríhal pred náboženským indiferentizmom. Vzápätí sa mimo prejavu spýtal: „Indiferentizmus. Rozumiete tomu?“ Mladí kričali, že áno. Snáď v žiadnej dobe nebolo toľko náboženskej ľahostajnosti, ako dnes. Výsledkom sú tisíce ľudí, ktorí síce deklarujú vieru navonok, v skutočnosti však nehrá v ich živote žiadnu rolu.

Stručný historicko–teologický náčrt vývoja fundamentálnej teológie

Hovoriť o fundamente znamená hľadať základy. Ak týmto slovíčkom označíme teológiu, dovolávame sa jej základov. Je síce možné jednou vetou stručne vysvetliť, čo je špecifickou úlohou fundamentálnej teológie a v akom teologicko–kultúrnom priestore sa pohybuje, ale zároveň sa nedozvieme nič o jej počiatkoch a historických udalostiach, ktoré stáli v pozadí.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.