Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v roku C

Drahí bratia a sestry! Keď sme boli malí, naši rodičia nás učili podeliť sa. A oni sami boli v tomto veľkým príkladom. Otcovia a mamy dodnes radšej odoprú sebe, ako by mali odoprieť vlastným deťom. Dojedia zvyšky z obeda alebo si dajú len niečo jednoduchšie. Aj nás učili, že s čokoládou sa máme rozdeliť, že si máme všímať, čo ten druhý potrebuje. Táto schopnosť rozdávať druhým, či lepšie rozdávať sa je vlastnosťou, ktorú potrebuje každá rodina, každá spoločnosť na to, aby prežila.

6. veľkonočná nedeľa v roku C

Drahí bratia a sestry! Veľkosť lásky sa prejavuje pri lúčení. Až vtedy, keď niekoho alebo niečo strácame, uvedomujeme si jeho hodnotu. Preto je každé lúčenie ťažké. Deti odrastú a odchádzajú z domu. A každý rodič, mama i otec, sa ešte dlho pozerajú do diaľky za svojim synom a dcérou a pýtajú sa, či to zvládne. Mnohí rodičia sa za svoje deti modlia a snažia sa ich sprevádzať svojimi radami a príkladom. A hoci dobrí rodičia sa vždy budú v určitej miere báť o svoje deti, rovnako vedia, že ich vychovávali preto, aby jedného dňa prevzali za svoj život zodpovednosť.

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

​Drahí bratia a sestry! V každom dobrom diele cítiť ideu a ruku jeho autora. Ak sa vyznáme v umení, vieme podľa istých znakov priradiť nejaký obraz ku konkrétnemu umelcovi. Vonkajšie znaky nám pomáhajú priradiť prácu ku autorovi. Iné je, keď si do ruky zoberiem nejaký text. Právnici vedia, že každá právna norma má svoj kontext a najmä, pri jej výklade musíme rešpektovať úmysel zákonodarcu. Keď čítame poéziu, verše plné obrazov, kde je veľa prirovnaní a metafor, pýtame sa, čo nám chce básnik týmto dielom povedať.

Veľkonočná nedeľa

Drahí bratia a sestry! Všetci máme radi prekvapenia. Ešte viac poteší, keď nás prekvapí niekto blízky. Prekvapiť môže neočakávane blahoželanie alebo dar. Možno nie je ani veľký, ale je symbolický. Aj cez drobné pozornosti vieme vyjadriť lásku. Kytica kvetov, čokoláda. Každé pozitívne prekvapenie nám zlepší náladu. Vždy sa úprimne radujeme, keď si nás iní všimnú a nejako potešia.

5. pôstna nedeľa v roku C

​Drahí bratia a sestry! Keď sa hovorí o súdení a odsudzovaní, často sa stretávame s protichodnými názormi, ktoré len dosvedčujú, že ide o veľmi citlivú záležitosť. Na jednej strane máme súdnictvo, o ktorom je väčšina presvedčená, že sa tam nedovolá spravodlivosti. Teda orgán, ktorý má úlohu súdiť, pôsobí neraz nedôveryhodne a konanie sudcov vyvoláva rozpaky. A potom je tu problém odsudzovania, ktorý je skôr prejavom životného postoja či morálky.

Druhá pôstna nedeľa v roku C

​Drahí bratia a sestry! Žiť naplno. To je jedno z hesiel, s ktorým sa dnes často stretávame. Všetci hovoria, že máme naplno žiť, naplno využívať všetky možnosti, ktoré život prináša akoby v tom spočíval život sám. Pod životom naplno máme väčšinou na mysli život v slobode, bez obmedzení, teda život, ktorý je naplnený kariérnym rastom, či osobným šťastím a spokojnosťou. Avšak žijeme v prostredí, ktoré nás často navádza k tomu, aby sme ten spomínaný „život naplno“ redukovali len na niektoré oblasti života.

Krst Krista Pána v roku C

​Drahí bratia a sestry! Akú veľkú radosť prežíva farnosť, keď vidí, ako rodičia privádzajú svoje deti na krst. Udelenie sviatosti krstu nie je len nejakou rodinnou slávnosťou, ale ako si pamätáme z katechizmu, krstom sa stávame Božími deťmi a vstupujeme do Cirkvi. Krst je základnou sviatosťou, bez ktorej nie je možné udeliť žiadnu ďalšiu sviatosť. A o krst žiadajú tak veriaci, ktorí si praktizujúci, ale i tí, ktorí do kostola zavítajú zriedka alebo vôbec.

Druhá nedeľa po Narodení Pána v roku C

​Drahí bratia a sestry! Je veľa vecí, ktoré odmietame, ale nevieme presne prečo. Niekto je nesympatický, rozčuľuje nás jeho prítomnosť, možno je iný. Hoci hovoríme, že sme rozumní ľudia, niekedy sa náchylní robiť nerozumné rozhodnutia, ktoré sú veľmi podfarbené emóciami. Keď tie človeka ovládnu, nedokáže sa dobre rozhodnúť. Niekedy je za našim iracionálnym rozhodnutím len intuícia, ktorá nemusí byť zlá, inokedy podvedomá obava z niečoho neznámeho a strach, ktorý je živený spomienkami na minulosť.

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky v roku C

​Drahí bratia a sestry! Na prelome rokov sa zvykne bilancovať. S napätím očakávame polnoc, aby sme sa dostali na novú, ešte nepopísanú stránku vlastného života. Očakávanie nového začiatku je zvyčajne spojené s veľkou radosťou a veľkou nádejou. Preto sa na Silvestra zvykneme zabávať alebo stretávať s priateľmi. Ale nie je to zvláštne, že naša radosť a zábava sú spojené so zmenou dátumov? Budeme vari 1. januára iní ako sme boli 31. decembra?

Sviatok sv. Štefana

​Drahí bratia a sestry! Ak hovoríme, že Vianoce sú Božím odkazom pre nás, aby sme sa nebáli – lebo Boh spravil všetko, aby nás zachránil – potom prvý mučeník sv. Štefan je tým najlepším svedkom, ktorý dosvedčuje, že Boh vždy stojí pri svojich verných. Keď premýšľame o mučeníkoch, máme pred očami odvážnych ľudí, ktorí položili život za niekoho konkrétneho – zomreli za Krista. Mnohých mučeníkov si počas roka pripomíname v liturgickom kalendári.

Narodenie Pána v roku C

Drahí bratia a sestry! Na Vianoce sa zvykneme tešiť ako na najkrajšie sviatky v roku. To, čo je na týchto sviatkoch najviditeľnejšie, to je štedrá večera, vianočný strom, výzdoba, darčeky. S týmto všetkým zvykneme spájať vianočné sviatky. O Vianociach sa často hovorí ako o rodinných sviatkoch. A je to naozaj tak. Dodnes jestvuje v našich krajoch silná tradícia, akési povedomie, že na Vianoce treba byť doma s najbližšími.

Druhá adventná nedeľa v roku C

​Drahí bratia a sestry! Sú také situácie v živote, kedy sa naplno ukáže, kým sme. Aj slovenské príslovie hovorí: „V núdzi poznáš priateľa.“ Vtedy, keď sa obrazne povedané „láme chlieb“, sa ukáže, čo je v nás. Až v krízovej situácii poznávame, kto za nami stojí naozaj a kto len preto, aby niečo získal. Hovoríme o situáciách, kedy sa z ľudí strháva maska. Ale pomôcť strhnúť z nás to, čo je nepravdivé a umelé, môže aj vonkajšie prostredie.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.