33. nedeľa cez rok A - 2011

Drahí bratia a sestry! Naša každodenná skúsenosť nám ukazuje, že ak chce človek v našej spoločnosti prežiť, potrebuje využiť každú príležitosť, aby zlepšil svoj život a svoje postavenie. Pod zlepšením života sa má na mysli najmä vyššia kvalita hmotného zabezpečenia a lepší príjem. Hmotné blaho stojí na piedestáli hodnôt a ľudia sú ochotní podriadiť tomuto cieľu veľmi veľa, ak nie všetko.

31. nedeľa cez rok A - 2011

Drahí bratia a sestry! Keď cítime, že sme slabí, že sa nám nedarí, hľadáme takého človeka, o ktorého by sme sa mohli oprieť. Väčšinou sú to naši príbuzní a priatelia. Takýto človek je nám oporou a keď mu dôverujeme, dokážeme s jeho pomocou zdolať mnohé prekážky. Ale beda, keby sme zistili, že nás dotyčný klamal alebo sa pretvaroval. Nie je nič horšie, ako keď sa človek cíti oklamaní alebo keď si uvedomí, že zase niekomu naletel.

Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho v roku A

​Milovaní bratia a sestry! Hádam ešte nikdy v dejinách ľudia nemali toľko možností zábavy ako dnes. Najskôr to boli len rádiá, ktoré vydávali všelijaké zvuky, ale zároveň boli oknom do veľkého sveta. Pamätám si, že sme doma mali stále gramorádio. Starý gramofón s ihlou, ktorú ste museli presne položiť, ináč ste poškúlili platňu. A potom prišli na scénu magnetofóny.

Slávnosť Krista Kráľa v roku A

Drahí bratia a sestry! Keď sa dnes hovorí o súdnictve, mnohí sú toho názoru, že je ťažké dovolať sa spravodlivosti. Nielen preto, že súdy sú drahé, ale hlavne kvôli pochybnostiam, či súd naozaj bude stáť na strane pravdy. Keď sledujeme cez médiá niektoré známe kauzy, oprávnene môžeme mať pocit, že na súde nevyhrá ten, na koho strane je pravda, ale ten, kto má viac peňazí, aby si mohol zaplatiť lepších advokátov, ktorí ho dostanú zo všetkého.

33. nedeľa v období cez rok A

​Drahí bratia a sestry! Ľudia si najviac vážia tie veci a hodnoty, ktoré si prácne nadobudli alebo nesú za ne osobnú zodpovednosť. Študent, ktorý brigáduje celé leto, pozná lepšie hodnou práce a peňazí ako jeho kamarát, ktorý možno na privyrábanie si nie je odkázaný. Z vlastnej skúsenosti vieme, že skôr, kým minieme nejakú tú korunu, tri krát ju obrátime a dobre si rozmyslíme, kam ju investujeme, aby bola správne použitá.

30. nedeľa v období cez rok A

Dnes sa veľa hovorí o tom, že človek by sa mal správať prirodzene. Pod slovom „prirodzený“ máme na mysli také správanie, ktoré čo najviac zodpovedá ľudskej prirodzenosti. Toto slovo ale zároveň zvádza, aby sme za prirodzené automaticky považovali to, čo väčšina považuje za správne. Ale i tak platí, že nie všetko, čo je prirodzené, je zároveň aj dobré. Keď mi niekto ublíži, je prirodzené hnevať sa, ba z ľudskej stránky úplne prirodzené je nenávidieť.

29. nedeľa v období cez rok A

​Keď povieme o nejakom človeku, že v svojom správaní neberie ohľad na nikoho, asi ho nechválime. Nebrať na nikoho ohľad je skôr symbolom sebectva a egoizmu. Taký človek myslí iba na seba a jeho okolie trpí. Sú však povolania, kde naozaj v istom zmysle nemožno brať na nikoho ohľad. Sudca, aj keď prihliada na všetky okolnosti trestného činu, nesmie brať ohľad na bohatstvo alebo spoločenské postavenie obvineného.

Druhá nedeľa po Narodení Pána v roku A

Drahí bratia a sestry! Poznáme veľa rozprávok alebo ľudových príbehov, kde sa plnia všetky želania. Objaví sa zázračná rybka, ktorá splní všetko, čo si rybár zažiada. Možno si povieme, aké by to bolo úžasné, keby sme mali v rukách čarovný prsteň alebo rybku a všetko, čo by sme chceli, by sa naozaj stalo. Táto naša túžba nemusí byť inšpirovaná len našou lenivosťou, ale aj želaním, aby medzi myšlienkou a činom nebolo až tak ďaleko.

Slávnosť Svätej rodiny v roku A

Drahí bratia a sestry! Keď myslíme na domov, myslíme na rodinu. Zvlášť počas týchto sviatočných dní nám myseľ v spomienkach zájde k našim drahým rodičom, do čias nášho detstva, keď sme spoločne prežívali Vianoce. Keď sa deti vracajú z ďalekého sveta domov, tešia sa na rodičov, súrodencov či priateľov. Ale aj koľkí rodičia sa vrátili z práce ďaleko od domova len krátko pred sviatkami. Rodina je to najvzácnejšie, čo tu na zemi máme.

Slávnosť Narodenia Pána

​Drahí bratia a sestry! Každý z nás dostáva rád darčeky. Aké je to nádherné, keď nás dokáže niekto z príbuzných alebo priateľov prekvapiť. Niekedy nemusíme byť žiaden sviatok, ale keď muž prinesie manželke kvety, len tak z lásky, určite sa poteší. Vianoce sú spájané s darmi. Každoročne pred sviatkami hľadáme, čím by sme potešili svojich blízkych. Niekto možno už vyberá do leta, iný si nechá tieto veci až na poslednú chvíľu.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.