Slávnosť Všetkých svätých

​Drahí bratia a sestry! Slávnosťou všetkých svätých sa začína obdobie, ktoré nám hádam až do Vianoc bude pripomínať vlastnú pominuteľnosť. Aj sama príroda svojim správaním uľahčuje naše premýšľanie. Všade je plno opadaného lístia, kvety už takmer nekvitnú, všetko sa pripravuje na zimu. Ročné obdobia sú obrazom ľudského života. A je dobré, že každý rok si môžeme znova a znova pripomínať náš hlavný cieľ: stretnutie s Pánom.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 2011

​Drahí bratia a sestry! Na Slovensku i vo svete je veľa chrámov zasvätených Panne Márii. Sú venované rôznym udalostiam z jej života alebo nám pripomínajú jej výnimočné vyznačenie. Takto máme začiatkom júla napríklad sviatok Navštívenia Panny Márie, v septembri slávime meno Panny Márie, Sedembolestnú, v decembri jej Nepoškvrnené počatie. Hoci mariánskych sviatkov je skutočne veľa, práve teraz, uprostred leta sa v mnohých farnostiach slávia odpustové slávnosti Nanebovzatia Panny Márie.

Slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa

​Drahí bratia a sestry! Každé dieťa má nejaký sen. Všetci si dobre pamätáme, čím všetkým sme ako deti chceli byť: kým kedysi boli populárne také povolania ako policajt či smetiar, dnešné deti túžia stať sa napríklad podnikateľmi. Malé dieťa ešte nemá predstavu o svojej budúcnosti a ešte niekoľkokrát zmení svoje povolanie. Napriek tomu aj v týchto malých a zdanlivo bezvýznamných voľbách môžeme niečo o našom synovi či dcére zistiť.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Drahí bratia a sestry! Keď spomíname na nejakého blízkeho človeka, máme pred očami celý jeho život. Nekúskujeme deň po dni, nespomíname na každú minútu za minútou, čo sme s ním prežili. V mysli sa nám automaticky vynoria tie najsilnejšie zážitky s týmto človekom. Možno si spomenieme na pár dobrých i zlých vlastností, ktoré ho charakterizovali. A niekedy stačí jediné slovo, aby sme vystihli, kto bol tento človek. Keď hovoríme o matke Terézii z Kalkaty, ktorá sa starala o opustené deti a chorých, máme pred sebou obraz obetavého človeka.

Slávnosť Všetkých svätých

Drahí bratia a sestry! Blahoslavenstvá určite patria k najkrajším častiam evanjelia. Keď sa čítajú v našich chrámoch, zbystrime pozornosť. Niektorým z nich rozumieme viac a zdajú sa nám logické, iným zase len málo. Napriek zmätku, ktorý v nás môžu blahoslavenstvá vyvolávať, máme dva základné pocity. Cítime, že to, čo Ježiš hovorí v blahoslavenstvách, je niečo veľmi dôležité. Zároveň si uvedomujeme, že hoci nie všetkému rozumieme, blahoslavenstvá prinášajú posolstvo, ktoré je väčšie ako naše predstavy o nich. Nie náhodou sa blahoslavenstvá čítajú práve na slávnosť Všetkých svätých.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.