Veľkonočná nedeľa 2012

Drahí bratia a sestry! Keď hovoríme o vzkriesení, rozprávame vlastne o zázraku. Ako ináč možno nazvať skutočnosť, že človek zomrie a o tri dni hrob, do ktorého ho uložili, je prázdny? Už na prvý pohľad je zrejmé, že to, čo sa stalo vo Veľkú noc v Jeruzaleme s Ježišom po jeho ukrižovaní, prekračuje všetky ľudské predstavy a očakávania.

Veľká noc 2011

​Drahí bratia a sestry! Keď sme dnes prišli do chrámu, aby sme pobozkali kríž a adorovali Sviatosť Oltárnu v Božom hrobe, boli sme svedkami veľkého ticha. Ľudia stáli v tichosti v rade a modlili sa. Pohľad na Ježišovo telo v hrobe vytvára isté napätie: zostane v hrobe alebo vstane z mŕtvych ako prisľúbil? To čakanie na výsledok, na záver, sa zdá byť nekonečné. Vždy, keď nám lekár povie, že má podozrenie na nejakú chorobu a podstúpime vyšetrenie, s napätím očakávame, ako to celé dopadne.

Veľký Piatok 2010

​Drahí bratia a sestry! Keď nás stretne nejaké nešťastie, často sa spýtame, čím som sa previnil. Čo som urobil zlé, že ma postihlo práve toto? Keďže sme rozumné bytosti, hľadáme vo všetkom, čo sa prihodí, nejakú logiku. Preto v prípade nešťastia, ak sme veriaci, sa domnievame, že za ním bude nejaký náš hriech, naše zlyhanie. Je síce pravdou, že niektoré problémy si môžeme privodiť priamo svojou nezodpovednosťou, napríklad ak fajčíme veľa a dlhodobo, nemôžeme sa čudovať, že nás ohrozuje rakovina, predsa len život je natoľko nevyspytateľný, že tu neplatí žiadna logika a žiadna matematika.

Zelený štvrtok 2010

​Drahí bratia a sestry! Svet je plný znakov a symbolov. Billboardy, reklama, pútače. Každý sa snaží veľmi jednoducho odovzdať základné posolstvo svojho produktu tak, aby sme si ho, ak sa jedného dňa rozhodneme kúpiť si takýto tovar, spomenuli práve na tento a nie iný. Je veľké umenie vymyslieť reklamný slogan tak, aby rešpektoval cieľovú skupinu, aby neurážal, neodvádzal pozornosť, ale povedal to podstatné. Znaky a symboly, ak sú trvalé, môžu človeka poznačiť na celý život.

Veľký Piatok IV.

Drahí bratia a sestry! Kríže sú bežnou súčasťou nášho života. Sú ich plné cintoríny, máme ich zavesené vo svojich domoch, možno nosíme krížik na retiazke. Kríž však nie je len nejakou dekoráciou. Práve dnes, na Veľký piatok, sa ukazuje skutočná tvár kríža. Je to nástroj, na ktorom zomrel Pán Ježiš. Kus dreva, na ktorom v staroveku trestali zločincov tým najťažším spôsobom. Ježiš nebol prvý ani posledný, kto zomrel na kríži. Spomeňme si z dejepisu napríklad na povstanie otrokov pod vedením Spartaka.

Veľký Piatok III.

Drahí bratia a sestry! Rozprávanie o Ježišovej krížovej ceste počúvame každý rok, a predsa v ňom vždy nachádzame niečo nové. Sledujeme každý Ježišov krok, z Getsemanskej záhrady až po Golgotu. Prežívame s ním utrpenie. Tento príbeh je nám blízky. Dobre mu rozumieme. Kto z nás by nepoznal bolesť či trápenie. Vieme, čo to znamená, keď nám niečo chýba, keď sa cítime bezradní.

Zelený štvrtok IV.

​Drahí bratia a sestry! Keď pred pár rokmi umieral v Ríme Svätý Otec Ján Pavol II., veriaci, ale aj novinári zisťovali, či ešte rozpráva a ak niečo povedal, komu to adresoval. Svedkovia hovoria, že keď sa zoslabnutý dozvedel, koľko ľudí, najmä mládeže, prišlo na námestie sv. Petra, vtedy povedal: „Hľadal som vás, a vy ste ma našli.“ Tieto slová boli dôkazom, že celý jeho život bol životom pravého duchovného pastiera, ktorý je ochotný aj život položiť za svoje ovce.

Zelený štvrtok III.

Drahí bratia a sestry! Všetci rodičia sa tešia zo svojich detí. Od mala pozorujú ich prvé kroky, tešia sa z každého malého pokroku, ktoré urobia. Keď sú deti väčšie, rodičia im pomáhajú s úlohami, dbajú o to, aby im nič nechýbalo. Rodičia sú ochotní sa za svoje deti obetovať. Koľko hodín prebdie mama alebo otec pri posteli chorého dieťaťa. Koľkých vecí sa zriekajú rodičia od mala kvôli svojim deťom. Kto má malé deti, ten nemôže ísť na dovolenku, nemôže sa po večeroch vysedávať po baroch.

Veľký Piatok V.

​Drahí bratia a sestry! Evanjeliá nám často ukazujú, akými skutkami si Pán Ježiš získaval sympatie a priazeň mnohých ľudí. Urobil veľa zázrakov, uzdravil chorých, kriesil mŕtvych. Napriek dobru, ktoré urobil, ľudská nenávisť i závisť boli oveľa väčšie. V Božom slove sme počuli, ako rýchlo ho zajali v Getsemanskej záhrade a odviedli ku Kajfášovi. Z pašií si pamätáme na vnútorný boj, ktorý prežíval Pontský Pilát ešte predtým než si umyl ruky a dal ho ukrižovať.

Veľký Piatok II.

Drahí bratia a sestry! Keď sa končí ľudský život, smútime. Veľmi chceme, aby dotyčný človek zostal ešte medzi nami, ale zároveň cítime, že to už nie je možné. Avšak po smrti blízkeho človeka nezostávajú len spomienky na všetko krásne, čo sme s ním prežili, ale aj nádej, že sa raz stretneme. Tam, kde nikto z nás ešte nebol, ale máme istotu viery, že je tam prítomný Boh. A táto istota nám dáva silu prijať utrpenie a žiť ďalej.

Biela sobota II.

Drahí bratia a sestry! Dnes vládlo na celej zemi veľké ticho. Zástupy ľudí prichádzali aj v našich kostoloch ku Božiemu hrobu, aby si uctili mŕtveho Ježiša. Stretli sme sa pri jeho hrobe, pobozkali kríž a v tichosti sa modlili. Ten Ježišov hrob nám povedal veľmi veľa. To nebola iba úcta k mŕtvemu Božiemu Synovi. V Ježišovom utrpení sme videli obraz vlastnej krížovej cesty, po ktorej kráčame.

Biela sobota I.

Drahí bratia a sestry! Čo všetko človek potrebuje, aby bol v živote šťastný? Spomínam si, keď som ešte učil na základnej škole, ako pribúdali deti, ktoré vlastnili mobily. Dnešná spoločnosť na jednej strane umožňuje, aby sa náš talent a tvorivosť mohli rozvíjať, na druhej strane sa prehlbujú rozdiely medzi bohatými a chudobnými. Keď porovnáme život pred päťdesiatimi rokmi a teraz, určite platí, že nám sa žije lepšie, ako sa žilo kedysi.

Veľký Piatok I.

​Drahí bratia a sestry! Veľký Piatok je križovatkou ľudskej zloby a utrpenia. Toto je deň ticha, v ktorom sa zdá, že náhoda a nezmyselnosť sú jedinými víťazmi v živote. Koľkí z nás sa už v živote vyrovnávali s ťažkou chorobou, smrťou blízkeho, vnútornou úzkosťou, nepochopením, slabosťou. Bolo to zhruba pred dvetisíc rokmi, keď za nás zomrel na kríži Ježiš Kristus. Boží Syn, ktorý prišiel na tento svet, aby vykúpil človeka.

Zelený štvrtok II.

​Drahí bratia a sestry! Ľudstvo celé stáročia zápasilo o slobodu. Aj dnes sledujeme, ako sa porobené národy snažia oslobodiť a chcú žiť v inom svete, ako doteraz. Dejiny ľudstva sú plné takýchto oslobodzovacích zápasov. Ľudia v našej krajine sa dožili v 18. storočí zrušenia nevoľníctva, o sto rokov neskôr i zrušenia poddanstva. A celé minulé storočie bolo poznačené oslobodzovaním.

Zelený štvrtok I.

​Drahí bratia a sestry! Ak ste mali v rodine ťažko chorého človeka, dáte mi za pravdu, že starostlivosť o chorého si vyžaduje veľa fyzických, ale aj psychických síl. Najmä vtedy, ak sa už nedokáže sám o seba postarať a vy ho musíte nakŕmiť, umyť. Apoštol svätý Ján v evanjeliu rozpráva o udalosti, ktorá sa odohrala tesne pred veľkonočnými sviatkami.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.