Svet potrebuje pokoj

Vážení poslucháči! Začiatok občianskeho roka je už tradične spojený s novoročnými predsavzatiami. Na začiatku novej etapy zvykneme bilancovať a s nádejou hľadieť do budúcnosti. Minulý rok priniesol veľa nepokoja, ale aj svetlá nádeje. Pokoj, rodina a dialóg: to boli veľké témy, ktoré dominovali pontifikátu Benedikta VI. Takto ich označil pri stretnutí s predstaviteľmi vatikánskych úradov v Klementínskej sále Apoštolského paláca.

Keď sa povie odluka

Vážení poslucháči! V poslednom období sa znova na verejnosti otvára téma odluky cirkvi od štátu. Určite k tomu prispieva dojem z málo efektívneho využívania prostriedkov Cirkvi. Táto téma sa opakuje v médiách v pravidelných intervaloch. Politikom to vyhovuje, aspoň sa nehovorí o problémoch, ktoré sú z pohľadu života spoločnosti oveľa dôležitejšie. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že cieľom je vyplniť v médiách uhorkovú sezónu, keď zaujímavé témy chýbajú. Cirkev je aj ľudskou inštitúciou, vykonáva činnosť, ktorá má nejaké náklady. Má zamestnancov a spravuje stovky kultúrnych pamiatok, takže otázkam financovania nie je možné sa vyhnúť.

Čo s liberálnymi katolíkmi

Vážení poslucháči! Výsledky Druhého vatikánskeho koncilu vyvolali medzi mnohými veriacimi eufóriu. Cirkev ochotnejšie a otvorenejšie hovorila o aktuálnych problémoch. Bol to významný krok smerom k hľadaniu odpovede na otázku, ako má žiť katolík v súčasnom svete, aby nestratil svoju identitu. Táto otvorenosť vyvolala u niektorých veriacich dojem, že Cirkev má v pláne revidovať vlastnú náuku. Turbulentný koniec šesťdesiatych rokov poznačený najmä stratou dôvery v tradičné inštitúcie, sexuálnou revolúciou a pacifizmom, zanechal stopy aj v živote katolíkov, najmä v západnej Európe.

Ako obhájiť ľudskú dôstojnosť

Vážení poslucháči! Minulý týždeň navštívil Slovensko na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska predseda Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníkov, Mons. Zygmunt Zimowski. Stretol sa so slovenskými biskupmi, predniesol Laudatio z príležitosti životného jubilea Mons. Františka Tondru, navštívil ministra zdravotníctva a predniesol dva zaujímavé príhovory. Jeho srdečnosť spojená s neustálou výzvou, aby si starostlivosť o chorých zachovala ľudskú tvár, pôsobila ako balzam v situácii, keď sa mnohí zdravotníci a pacienti domnievajú, že kríza v zdravotníctve sa neustále prehlbuje. Intenzívne sa hovorí o redukcii lôžok, zatváraní oddelení, nových poplatkoch v nemocniciach.

Náboženstvo - vec verejná

Vážení poslucháči! Nedávno sa v Prahe skončil štrnásty ročník Fóra 2000. Ide o medzinárodné stretnutie svetových autorít a intelektuálov. Podujatie tradične otváral jeho zakladateľ, Václav Havel. A hoci hlavnou témou bola architektúra, bývalý český prezident prekvapil pesimistickým pohľadom na našu dobu. Doslova povedal, že ľudstvo sa rúti do záhuby a stráca hodnoty i zmysel pre poriadok.

Keď sa stane nešťastie

Vážení poslucháči! Tragédie a nešťastia patria k ľudskému rodu. I v letnom prázdninovom čase prichádzajú smutné správy. Najčastejšou príčinou je buď nešťastie alebo zlyhanie človeka. Samovražedné atentáty v Iraku a na Blízkom Východe. Vraždenie rukojemníkov. Avšak po smutné správy nemusíme chodiť ďaleko. Len prednedávnom sme boli svedkami prívalových dažďov a záplav u našich susedov.

Sekularizácia v Cirkvi

Vážení poslucháči! Jednou z úloh, ktorú stanovil Svätý otec, Benedikt XVI. na začiatku Roku kňazov, je obnova kňazskej identity, ktorá je založená na vernosti vlastnému povolaniu. Hoci kňazské povolanie stále požíva úctu a v porovnaní s masívnym rozpadom manželstiev aj väčšiu stabilitu, je otázne, či ho kňazi prežívajú skutočne uprostred Cirkvi a majú z neho radosť. Udalosti po Druhom vatikánskom koncile naznačujú, že duchovná obnova kňazov je potrebná.

Návrat k hodnotám

Vážení poslucháči! Keď po smrti Jána Pavla II. zvolili kardináli za jeho nástupcu Jozefa Ratzingera, viaceré médiá ho predstavili ako ultrakonzervatívca, ktorý brzdí pokrok a nerozumie dnešnému svetu. Po jeho doterajšom pôsobení na Petrovom stolci však možno konštatovať, že v Benediktovi XVI. Katolícka cirkev i celý svet dostali proroka nielen s encyklopedickými vedomosťami, ale najmä s obdivuhodnou intuíciou. Hlási sa k odkazu svojich predchodcov, a predsa je iný.

Kto je v skutočnosti diskriminovaný?

Vážení poslucháči! Jednou z oblastí, kde sa za posledné desaťročia podarilo dosiahnuť veľký pokrok, sú ľudské práva. Základná charta ľudských práv prijatá po Druhej svetovej vojne platí dodnes. Obsahuje fundamentálne etické pravidlá, ktoré uznávajú všetci. Ľudské práva však nie sú len univerzálnou etikou, ale aj dôkazom jestvovania prirodzeného mravného zákona, ktorý je vpísaný do srdca každého človeka. V poslednom období sme však často svedkami pokusov o novú interpretáciu ľudských práv alebo o ich dopĺňanie.

Vzťahy medzi Svätou Stolicou a Izraelom

Vážení poslucháči! V pondelok Svätá Stolica zverejnila plán cesty pápeža Benedikta XVI. do Jordánska, Izraela a palestínskych území, ktorá sa uskutoční od 8 do 15 mája. Po mozaike udalostí uplynulých mesiacov, ktoré vyvolali veľa otáznikov je to dôležitý signál, že obe strany majú záujem na budovaní dobrých a priateľských vzťahov. V prípade Izraela a Svätej Stolice ide stále o relatívne novú spoluprácu, kde treba ešte prejsť veľký kus cesty.

Pápež a exkomunikácia

Vážení poslucháči! Svetové i domáce médiá v posledných dňoch často hovoria o pápežovi. Nezaujal ich príhovor ku svetovému dňu chorých alebo iné posolstvo, ktoré adresuje všetkým ľuďom dobrej vôle ako najvyšší pastier Katolíckej cirkvi. Médiá i niektorí politici obviňujú Benedikta XVI. z podpory človeka, ktorý popiera holokaust. Celý príbeh začína nevinne.

Pred prezidentskými voľbami

Vážení poslucháči! O niekoľko týždňov sa začne kampaň pred prezidentskými voľbami. Diskusia o vhodnosti kandidátov už beží niekoľko mesiacov. Slovensko by si po dvadsiatich rokoch od novembrovej revolúcie zaslúžilo mať nekomunistického prezidenta. Bol by to neklamný znak konca jednej éry. Nemožno zabudnúť, že počas budovania socializmu bola obmedzovaná náboženská sloboda, perzekvovaní mnohí katolíci, vrátane biskupov.

Skončil sa rok biskupa Jána Vojtaššáka

Vážení poslucháči! Pred pár týždňami sa v Spišskej diecéze skončil rok biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý vyhlásil spišský diecézny biskup, Mons. František Tondra. Hoci Ján Vojtaššák bol spišským biskupom, jeho význam presahuje hranice diecézy. Treba však povedať, že jeho osobu prijíma slovenská verejnosť s veľkými rozpakmi. Pod vplyvom médií aj mnohí veriaci nevedia, čo si o tejto legende majú myslieť.

Nad novým školským zákonom

Vážení poslucháči! September v tomto roku nebol len mesiacom začiatku školského roka, ale aj spustením novej školskej reformy. Už dlhší čas bolo zrejmé, že systém výchovy a vzdelávania potrebuje obnovu. O jej potrebe nepochyboval nikto. Systémové zmeny však boli pripravené na poslednú chvíľu. Školský zákon z dielne ministerstva školstva bol parlamentom schválený až v júni. Pedagógovia sa ocitli v neľahkej situácii.

Situácia kresťanov v Indii

Vážení poslucháči! Katolíci v Indii tvoria jedno percento obyvateľstva. Ich prítomnosť v jednej z najľudnatejších krajín sveta cíti celá spoločnosť. V srdciach Indov stále žije spomienka na blahoslavenú Matku Teréziu z Kalkaty, ktorá poskytla útočište a lásku chorým a opusteným ľuďom. Jej svedectvo poznačilo celú kresťanskú komunitu.

Svet vo finančnej kríze

Vážení poslucháči! V posledných týždňoch často počúvame o kríze americkej ekonomiky. Hoci sú Spojené štáty od Slovenska geograficky dosť vzdialené, v globalizovanom svete platí, že zlá správa na jednom konci sveta sa musí nejako odraziť aj inde. Preto aj médiá venujú týmto udalostiam veľkú pozornosť. Nie je maličkosť, keď zbankrotuje veľká banka alebo najväčšia americká poisťovňa. Počiatočné problémy Američanov splácať hypotekárne úvery sa rýchlo preniesli do celej americkej ekonomiky. Recesia spoza oceána sa preniesla aj do Európy.

Čím žije Cirkev v Taliansku

Katolícka cirkev v Taliansku má osobitné postavenie. Nie je to ani tak vec priaznivej legislatívy, ako spoločenskej atmosféry. Ľudia akceptujú vyjadrenia cirkevných hodnostárov k otázkam verejného života. Televízne debaty kňazov so zástupcami sekulárnej spoločnosti nie sú ničím výnimočným. Po druhej svetovej vojne hrozil v Taliansku nástup komunizmu.

Nad dohodou z Dublinu

Vážení poslucháči! Vedecko – technický pokrok nedokáže zabrániť vojnovým konfliktom. Stále nachádzame po celej zemeguli ohniská napätia. Konflikty vždy prinášajú obete. Keďže nie je možné sa im vyhnúť úplne, medzinárodné spoločenstvo, vrátane Svätej Stolice, vyvíja enormné úsilie na zmiernenie ich následkov. Najlepšou cestou ku eliminácii konfliktov je odzbrojovanie. Po páde železnej opony pred takmer dvadsiatimi rokmi sa zdalo, že svet sa stáva pokojnejším.

Médiá slúžia k evanjelizácií kultúry

Vážení poslucháči! Keď Svätý otec Ján Pavol II. hovoril o novej evanjelizácii, mal na mysli predovšetkým obrodu kultúry. Významným prostriedkom ohlasovania sú médiá. Žijeme v mediálnej dobe. Masovokomunikačné prostriedky nielen informujú, ale aj interpretujú realitu života, vynášajú súdy. Dobre vieme, koľko dobra, ale aj zla, dokáže priniesť jedna informácia. Bolo by chybou, keby sme zostali pri konštatovaní, že médiá šíria len zlo. Sú otvoreným poľom, kde je možné vykonať veľa dobra.

Po návšteve v Spojených štátoch

Vážení poslucháči! Pred dvoma týždňami sa vrátil z ôsmej apoštolskej cesty Svätý Otec Benedikt XVI. Návšteva Spojených štátov bola z viacerých dôvodov výnimočnou udalosťou. Pápež prišiel na americkú pôdu v čase prezidentskej predvolebnej kampane. Mal neľahkú úlohu. Ako hlava Katolíckej cirkvi prichádza zvyčajne najmä povzbudiť vo viere. Tak tomu bolo aj v Spojených štátoch. Preto mottom jeho cesty boli slová „Kristus – naša nádej“, ktoré nadväzovali na tému poslednej encykliky Spe salvi.

Cirkvám v Európe hrozí diskriminácia

Vážení poslucháči! V tomto roku prebieha v dvadsatichsiedmych krajinách ratifikácia tzv. Lisabonskej zmluvy, ktorá by mala priniesť nové pravidlá pre efektívnejšie fungovanie Európskej únie. Ide o zložitý a obsažný dokument, ktorému laici ťažko môžu rozumieť. Keďže bude záväzný pre všetky členské krajiny, teda aj pre Slovensko, treba sa ním zaoberať. Európska integrácia je dynamický proces, ktorý po rokoch prijímania nových členov potrebuje nové impulzy a zmeny v riadení.

O výchove a vzdelávaní

Vážení poslucháči! Len pred pár týždňami sa podarilo malej, ale hlučnej skupinke poslucháčov a profesorov najväčšej rímskej univerzity La Sapienza, zabrániť Svätému Otcovi vystúpiť na začiatku nového akademického roka. Táto udalosť dlho rezonovala v talianských médiách. Obeťou útoku na slobodu slova na akademickej pôde bol samotný pápež. Solidaritu mu prejavili všetky verejné autority i zástupy veriacich na námestí sv. Petra počas nedeľnej modlitby Anjel Pána.

Kto sa stará o rodinu, stará sa o mier

Vážení poslucháči! Začiatok nového kalendárneho roka oslavujeme vždy uprostred vianočného obdobia. Príchod Božieho Syna na svet je pre veriacich zdrojom radosti a nádeje. Aj úvod nového roka nesie v sebe veľa túžob a očakávaní. Katolícka cirkev od roku 1968 slávi prvý január ako Svetový deň pokoja. Aj v tomto roku adresoval Svätý otec Benedikt XVI. posolstvo všetkým ľuďom dobrej vôle. Jeho témou bola rodina. Prianie pokoja z úst pápeža zaznieva často.

Po vyhlásení z Ravenny

Vážení poslucháči! Ekumenizmus a medzináboženský dialóg patria k rozhodujúcim témam pontifikátu Benedikta XVI. Pápež sa pravidelne stretáva so zástupcami kresťanských cirkví či náboženstiev. A robí to nielen počas zahraničných ciest. Zatiaľ vrcholom snaženia bola návšteva Turecka, kde sa stretol s carihradským patriarchom. Aktivity Katolíckej cirkvi v ekumenickom dialógu sú však oveľa širšie. Postupne prinášajú ovocie. Posledným dôkazom je dokument z talianskej Ravenny, kde sa v dňoch 8 – 14 októbra zišla medzinárodná zmiešaná komisia pre teologický dialóg medzi katolíckou a ortodoxnou cirkvou.

Čo s imigrantmi v Európe

​Stalo sa to len pred týždňom. Štyridsaťsedemročnú Giovannu Reggiani prepadol na rímskom predmestí rumunský prisťahovalec. Znásilnil ju a dobil na smrť. Táto tragédia vyvolala okamžité reakcie zo strany talianskych úradov. Nebolo to len odsúdenie krvavého činu. Vláda rýchlo prijala nariadenie, ktoré umožňuje vypovedať z krajiny cudzincov, ak ich polícia označí za hrozbu pre verejnosť a nájde sa sudca, ktorý to podpíše. Brutálna vražda vyvolala v Taliansku veľké rozhorčenie. Nahnevaná mládež pri jednom z nákupných centier zbila skupinu Rumunov.

Kresťania v Iraku

Vážení poslucháči! Na správy o krvavých atentátoch v Iraku sme si už zvykli. V tejto ťažko skúšanej krajine zomierajú denne násilnou smrťou desiatky, ba stovky ľudí. Medzi nimi aj kresťania. Až donedávna si ich nikto nevšímal. Hoci kresťanské cirkvi v tejto kolíske civilizácií majú korene v apoštolskej tradícii. Sú tam oddávna. Začiatkom júna boli v Mosule zavraždení katolícky chaldejský kňaz a traja subdiakoni.

Apoštolská cesta Benedikta XVI. do Rakúska

Vážení poslucháči! V nedeľu sa vrátil z návštevy Rakúska Svätý Otec Benedikt XVI. Bola to len jeho piata apoštolská cesta a v tomto kalendárnom roku jediná zastávka na európskom kontinente. Už krátko po zvolení za pápeža Joseph Ratzinger sľúbil, že ju navštívi. Ako dieťa mal z rodného Bavorska sem iba na skok. Rakúsko si obľúbil a rád sa sem vracia. Za pápežovou návštevou krajiny pod Alpami neboli však len krásne spomienky, ale predovšetkým túžba posilniť bratov a sestry vo viere.

So zneužívaním detí treba skoncovať

Vážení poslucháči! Nie je to tak dávno, čo sa na verejnosť dostali informácie o sexuálnom zneužívaní detí zo strany niektorých katolíckych kňazov. Najmä v Spojených štátoch či Írsku. Ak sa takéto prípady stali, treba ich odsúdiť, vinníkov potrestať a pomôcť obetiam. Avšak ukazuje sa, že táto téma slúži aj k rozširovaniu poloprávd a klamstiev. Asi pred mesiacom sa v Taliansku viedla široká polemika, či má verejnoprávna televízia odvysielať dokument BBC, ktorý manipulatívne spája sexuálne zneužívanie detí s Vatikánom a Svätým Otcom, alebo nie.

Nad lineamentom pre biskupskú synodu

Vážení poslucháči! V októbri 2008 sa uskutoční riadne zhromaždenie biskupskej synody. Už sme si zvykli, že pápeži sa po Druhom vatikánskom koncile často stretávajú a radia s biskupmi celého sveta. Svätý otec Benedikt XVI. už 6.10. minulého roka oznámil tému stretnutia: „Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi.“ Keď sa hovorí o stretnutiach biskupov s pápežom, niektorí ich vnímajú ako politické summity. Podľa takéhoto myslenia ide pápežovi a biskupom len o moc, preto sa radia, ako ju udržať.

Pred začiatkom synody Latinskej Ameriky a Karibiku

Vážení poslucháči! Včera odletel Svätý otec Benedikt XVI. na svoju prvú medzikontinentálnu apoštolskú cestu do Brazílie. Na jej konci, v nedeľu, 13. mája, slávnostnou bohoslužbou v mariánskom sanktuáriu v Aparecide, za účasti asi tristo biskupov, 170 kilometrov od Sao Paola, otvorí piatu generálnu konferenciu biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku. Počas návštevy sa stretne nielen s biskupmi, ale aj s brazílskym prezidentom, kňazmi, rehoľníkmi a seminaristami, či zástupcami iných náboženských spoločenstiev.

Európska únia oslavovala

​Vážení poslucháči! V päťdesiatke sa zvykne bilancovať. Pred pár týždňami si okrúhle jubileum pripomenula Európska únia. 25. marca 1957 bola podpísaná tzv. Rímska zmluva, ktorou bolo založené Európske hospodárske spoločenstvo. Z neho sa po podpise Maastrichtskej zmluvy v roku 1992 vyvinula Európska únia. Dnes má 27 členov a poskytuje štyri základné slobody: voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Pri tejto príležitosti sa na celom kontinente konali sprievodné podujatia. Vrcholom bolo stretnutie európskych lídrov v Berlíne a rímsky kongres, ktorý posledný marcový víkend pripravila Komisia biskupských konferencií Európskej únie.

Nad portugalským referendom

Vážení poslucháči! Jedenásteho marca uplynie mesiac od portugalského referenda, v ktorom obyvatelia tejto malej krajiny na Pyrenejskom poloostrove rozhodovali o liberalizácii potratov. Doteraz platná legislatíva umožňuje vykonať interrupciu do dvanásteho týždňa v prípade znásilnenia, ťažkej deformácie plodu a ohrozenia zdravia ženy. Referendum bolo neplatné, lebo sa ho zúčastnilo len 44 percent oprávnených voličov. Mnohých odradili zmätočné diskusie v médiách. Pre ďalších bolo dôvodom neúčasti presvedčenie, že právo na život nemôže byť predmetom referenda.

Svetová cirkev

Vážení poslucháči! Keď sa pred časom kreovala európska ústava, predstavitelia viacerých štátov žiadali vložiť do preambuly zmienku o kresťanstve. Ak hovoríme o kultúrnych, náboženských a mravných koreňoch Európy, nemôžeme vynechať naše náboženstvo, ktoré veľkou mierou prispelo k jej rozkvetu. Debatu o preambule nakoniec zástancovia odvolávania sa na kresťanské korene prehrali. Aj táto udalosť zapadá do mozaiky pozície kresťanstva na starom kontinente. Ešte zvykneme hovoriť o kresťanskej Európe.

Odkázaní na spoluprácu

Vážení poslucháči! Jeseň nepatrí k obľúbeným ročným obdobiam. Je chladnejšie a pripomína nám starnutie. Posledné apoštolské cesty Svätého Otca Benedikta XVI. sú dôkazom, že jeseň môže byť nielen horúca, ale možno v nej aj pookriať. Keď v septembri pápež počas svojho prejavu na univerzitnej pôde v Regensburgu použil stredoveký citát, kde spojil islam s násilím, v moslimskom svete sa zdvihla vlna protestov. Pápež podrobil svätú knihu islamu literárnej a textovej kritike, aby nakoniec povedal, že požiadavka svätej vojny džihádu, vošla do koránu až neskôr a za proroka Mohameda nejestvovala.

Zbrane mier neprinesú

Vážení poslucháči! V týchto dňoch prichádzame na cintoríny, aby sme spomínali na našich drahých zosnulých. Z detstva si pamätám, ako sme sa celá rodina každý rok zastavili pri vojenských pamätníkoch z prvej a druhej svetovej vojny. Ozbrojené konflikty však nepatria len minulosti. Takmer každý deň umierajú vojaci i civilisti v Iraku, Afganistane, Sudáne alebo na Blízkom Východe. Pred mesiacom uskutočnila prvú jadrovú skúšku Severná Kórea.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.