Príhovor k absolventom semestra Spoločenstva Ladislava Hanusa

Milí absolventi semestra, vážení členovia Spoločenstva Ladislava Hanusa, milovaní bratia a sestry! Začnem osobnou skúsenosťou. Počas vianočných sviatkov v rámci dovolenky som sa stretol s mnohými známymi. Už dávno som sa nestretol s toľkým sklamaním a frustráciou. A bez toho, aby som sám túto tému otváral, ľudia sa spontánne pýtali, koho vlastne voliť. Vtedy som porozumel, že sklamanie ľudí, a mám na mysli v tejto chvíli najmä strednú vrstvu, je veľké. Priznám sa, že sa s veľkou nádejou pozerám na absolventov semestra SLH.

Slávnosť výročia posviacky Lateránskej baziliky

Drahí bratia a sestry! Keď sa hovorí o chráme, všetci si predstavíme kamennú budovu, kde nájdeme oltár, kríž, obrazy Panny Márie a svätých. Idea chrámu sa v dejinách stále vyvíjala. V Starom zákone čítame, že Izraeliti počas putovania púšťou všade, kde prišli, postavili si tzv. “stánok stretnutia.“ Bolo to miesto, kde boli uložené tabule s Desatorom, čiže archa zmluvy. Do tohto stánku nesmel vstúpiť hocikto, ale len Mojžiš, ktorý sa tam rozprával s Bohom. Kým sa Mojžiš modlil, všetok ľud stál v tichosti pred stánkom a tiež zotrvával v modlitbe.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.