Pohrebný príhovor I.

Keď sa hovorí o večnom živote, ľudia bývajú niekedy v rozpakoch. Čo si vlastne predstaviť pod večným životom? Jednoducho sami cítime, že sú hodnoty, o ktorých si vrúcne želáme, aby vydržali.

Pohrebný príhovor 2011

​Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Keď sa hovorí o večnom živote, ľudia bývajú niekedy v rozpakoch. Čo si vlastne predstaviť pod večným životom? Jednoducho sami cítime, že sú hodnoty, o ktorých si vrúcne želáme, aby vydržali. Môžeme postaviť doma, nadobudnúť majetok a zdedia ho naši potomci. Ale sú aj nemateriálne hodnoty, ktoré majú vytrvať: láska, priateľstvo, dobro, pravda.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Drahí bratia a sestry! Po tieto dni navštevujeme cintoríny, aby sme spomínali a modlili sa za našich drahých zosnulých. Je dobré, že máme tento sviatok, lebo sme konfrontovaní s vlastnou smrteľnosťou. A to sa modernému človeku nestáva až tak často. Kedysi bola smrť viac na očiach ako ju máme dnes. Kedysi ľudia umierali doma v kruhu najbližších, dnes väčšina zomrie anonymne v nemocnici.

Svetlo života

Drahí bratia a sestry! Po tieto dni viac ako inokedy navštevujeme cintoríny. Pomaly kráčame okolo hrobov a spomíname na svojich drahých. Pohľad na náhrobné tabule s vytesaným menom a dátumom pred nás kladie konkrétnych ľudí. Zosnulých, ktorí žili tu, medzi nami. Jesenné cintoríny sú nádherné aj preto, lebo sú plné svetla. Nenájdeme vari ani jediný hrob, kde by nehoreli kahance alebo sviečky.

Pohrebný príhovor VIII.

​Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Sú ťažké okamihy v ľudskom živote. Sú také chvíle, v ktorých stojíme tvárou v tvár chorobe alebo smrti a v našej duši zostáva veľa nevyslovených, no najmä nezodpovedaných otázok. Ak každý človek na tomto svete je pre druhých Božím darom, o to viac to platí pre dieťa. Aj Pán Ježiš najviac miloval deti a hovoril svojim učeníkom, aby nebránili maličkým prichádzať k nemu.

Pohrebný príhovor VII.

​Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Dnes sa žije veľmi rýchlo. Nemáme čas premýšľať nad svojim životom, rozprávať sa s ľuďmi, ktorých milujeme, málo sa modlíme. Život však uteká ďalej, uplynú týždne, mesiace, roky. Niekedy len vážna životná udalosť zastaví náš životný kolotoč. Väčšinou je to choroba alebo smrť blízkeho človeka.

Pohrebný príhovor VI.

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Svet je plný protikladov. Svetlo a tma, deň a noc, radosť strieda smútok. Zdravie a choroba, bohatstvo a chudoba. Toto všetko nachádzame vo svete, v ktorom žijeme. Chvíľu sme veselí, tešíme sa zo života, prežívame radosť v kruhu našich najbližších a o chvíľu už smútime. Smiech a plač patria k ľudskému životu. Takto napísal aj svätopisec v Starom zákone. Je čas narodiť sa a čas umrieť.

Pohrebný príhovor V.

​Vážená smútiaca rodina, bratia a sestry! V živote sa vždy niečo začína a niečo končí. Keď sme boli malí, chceli sme rýchlo vyzerať ako dospelí. Zdalo sa nám, že dospelosť je obdobím slobody. Čas, kedy človek môže sám rozhodnúť, ako bude žiť. Potom sme sa stali dospelými a náš život nadobudol iný rozmer. Na detstvo však radi spomíname. Spomienky na svoje detstvo a mladosť môžeme mať rôzne.

Pohrebný príhovor IV.

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Ľudia radi chodievajú do prírody. Najmä teraz, keď je pekné počasie, je ozajstným zážitkom hľadieť na majestátne štíty Vysokých Tatier a večne zelené lesy. Keď takto chodíme po prírode, neraz si povieme: „V takom krásnom a pokojnom prostredí by som chcel žiť.“

Pohrebný príhovor III.

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Túžbou človeka je mať vlastný dom. Svet je plný nádherných domov. Každá doba mala svoju architektúru a vytvárala krásne ľudské príbytky. Dom má dvojakú funkciu: chráni pre vonkajším svetom a vytvára rodinnú atmosféru. K podstate domu patrí aj to, že ho človek musí opustiť: buď si nájde nový domov alebo ho raz z domu vynesú mŕtveho.

Pohrebný príhovor II.

Drahí bratia a sestry! Kvety patria neodmysliteľne k ľudskému životu. Nejeden z nás má doma záhradku alebo aspoň pár kvetináčov, z ktorých sa na nás usmievajú malé slniečka rôznych farieb. Sú také nenáročné a prinášajú veľa radosti. Po istom čase však prichádza obdobie, kedy zvädnú. Možno sme chvíľu z toho smutní, ale teší nás, že aspoň trocha tej radosti a krásy sme si mohli uchovať vo vlastnom srdci.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.