Pohrebný príhovor II.


Drahí bratia a sestry! Kvety patria neodmysliteľne k ľudskému životu. Nejeden z nás má doma záhradku alebo aspoň pár kvetináčov, z ktorých sa na nás usmievajú malé slniečka rôznych farieb. Sú také nenáročné a prinášajú veľa radosti. Po istom čase však prichádza obdobie, kedy zvädnú. Možno sme chvíľu z toho smutní, ale teší nás, že aspoň trocha tej radosti a krásy sme si mohli uchovať vo vlastnom srdci.

S ľudským životom je to podobne. Niekto s nami žije veľmi dlho, denne sa s ním stretávame, vnímame jeho úsmevy, bolesti i smútok. Až keď jeho pozemský život skončí, keď si ho Pán povolá k sebe, až vtedy si možno uvedomíme, kto to vlastne vedľa nás žil. Dnes sa lúčime s našou sestrou (bratom) X. Aj ona bola Bohom stvorená a milovaná, a hoci si to možno ani ona sama vždy neuvedomovala, Boh jej počas života dal veľa darov. On jej daroval život, on si ju teraz povolal späť. Naša sestra sa postaví pred Pána, aby mu mohla ukázať svoje dobré skutky i lásku, ktorou milovala svojich blížnych. V dnešnom evanjeliu počúvame o Marte, ktorá bola nešťastná, lebo jej umrel brat. Pán Ježiš ju však ubezpečil, že jej brat vstane. Aj naša sestra (brat) X bude pri poslednom súde vzkriesená k večnému životu.

Drahí bratia a sestry! Ježiš v dnešnom evanjeliu Marte povedal: „Ja som Vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ Dnes, keď stojíme pri rakve našej sestry (brata) X, aj nás sa Boh pýta: Veríš, že som vzkriesenie a život? Veríš tomu, že len vo mne nájdeš plnosť života? Veríš tomu, že iba so mnou môžeš byť v živote naozaj šťastný? Možno poznáte príbeh sv. Augustína, ktorý sa veľmi dlho trápil. Dlho žil v zajatí hriechu a ten mu bránil nájsť Boha. Lebo čím dlhšie žijeme v hriechu a nekonáme pokánie, o to viac podliehame zúfalstvu, že nám Boh nemôže hriechy odpustiť alebo podliehame apatii a skepse a je nám potom už všetko jedno.

​Drahí bratia a sestry! Dnes pochováme telo našej sestry (brata) X. a odporúčame ju Božiemu milosrdenstvu. Keď sa nabudúce budete pozerať na rozkvitnuté kvety, spomeňte si na to, že i naša sestra (brat) X bola takým kvetom, ktorý Boh stvoril pre radosť nám všetkým. Pripomeňte si všetko dobré, čo vám urobila a odpustite jej poklesky. A žime tak, aby sa naše žitie podobalo životu kvetín: nech naša pozemská púť prináša radosť Bohu i blížnym. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.