Pohrebný príhovor VI.


Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Svet je plný protikladov. Svetlo a tma, deň a noc, radosť strieda smútok. Zdravie a choroba, bohatstvo a chudoba. Toto všetko nachádzame vo svete, v ktorom žijeme. Chvíľu sme veselí, tešíme sa zo života, prežívame radosť v kruhu našich najbližších a o chvíľu už smútime. Smiech a plač patria k ľudskému životu. Takto napísal aj svätopisec v Starom zákone. Je čas narodiť sa a čas umrieť. Čas plakať a čas radovať sa. Dnes sme sa tu zišli, aby sme sa spoločne modlitbou, počúvaním Božieho slova a slávením Eucharistie, poďakovali Bohu za nášho brata (sestru) X.

V evanjeliu sme počuli o stretnutí Marty s Pánom Ježišom. Ježiš prišiel, lebo sa dopočul, že zomiera jeho dobrý priateľ, Lazár. Prišiel však neskoro, Lazár už bol mŕtvy. Marta mu preto povedal: „Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel.“ Ježiš mal rád tohoto človeka. Keď sa dopočul o jeho smrti, bol smutný. Marte, ale aj všetkým ľuďom, ktorí Lazára oplakávali, povedal: „Ja som Vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ Pán Ježiš vedel, aké ťažké je lúčiť sa s človekom, ktorého máme radi. Aké ťažké je opúšťať niekoho, koho sme milovali. On sám zomrel za nás na kríži a vstal z mŕtvych, aby sme my mali večný život. Vďaka Ježišovi má každý človek nádej. Nádej, že smrťou sa pozemský život nekončí. Že všetko dobro, ktoré sme počas života urobili, nás po smrti ešte viac spojí s našim Stvoriteľom a Pánom.

Drahí bratia a sestry! V tejto chvíli sú naše srdcia naplnené smútkom, lebo sa lúčime s našim bratom (sestrou) X. Aj pri pohľade na jeho život vidíme protiklady, s ktorými sa aj on(a) stretával(a). Radosť a smútok, hriech a milosť, zdravie a choroba, toto všetko patrilo k jeho životu. Protiklady života premohol Pán Ježiš. Bol to on, kto zomrel na kríži za naše hriechy, on sám visel na dreve kríža, aby prežil všetky naše trápenia a choroby. Jeho účinkovanie na zemi malo šťastný koniec. Ježiš vstal z mŕtvych a tak premohol hriech a smrť. Odvtedy platí, že hoci choroba a smrť, sú súčasťou nášho života, nemajú posledné slovo. Keď trpíme, trpí s nami aj Ježiš. Keď zomierame, spolu s nami zomiera Ježiš. Kto za svojho pozemského života žil s Kristom, ten sa s ním nerozlúči ani v smrti. Naopak, kto doteraz v Krista veril, teraz ho už vidí. Ježiš premohol protiklady života a ukazuje nám cestu k spáse, keď hovorí: „Ja som Vzkriesenie a Život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik nezomrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ Každý deň sa pripravujme na stretnutie s Ježišom. Žime podľa Desatora, podľa Ježišovho prikázania lásky. Lebo tak, ako nás naše dobré skutky s Ježišom spoja, tak nás naše zlé skutky rozdelia. Dobrý život nebude bez odmeny a zlý bez trestu.

​Drahí bratia a sestry! Dnes sa lúčime s našim bratom (sestrou) X a odporúčame ho (ju) Božiemu milosrdenstvu. Pripomeňte si všetko dobré, čo vám urobil(a) a odpustite mu (jej) jeho (jej) poklesky. A my, čo tu na zemi ostávame, žime tak, aby nás Boh nenašiel nepripravených, keď nás zavolá naspäť k sebe. Primknime sa viac k Ježišovi a on nás neopustí ani v najťažších chvíľach nášho života. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.