Pohrebný príhovor VII.


Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Dnes sa žije veľmi rýchlo. Nemáme čas premýšľať nad svojim životom, rozprávať sa s ľuďmi, ktorých milujeme, málo sa modlíme. Život však uteká ďalej, uplynú týždne, mesiace, roky. Niekedy len vážna životná udalosť zastaví náš životný kolotoč. Väčšinou je to choroba alebo smrť blízkeho človeka.

Dnes prichádzame so smútkom v srdci, aby sme týmto obradom (svätou omšou) ďakovali Bohu za život nášho zosnulého (zosnulej) X. V tejto rakve sa ukrýva nielen telesná schránka zosnulého (zosnulej), ale aj jeden životný osud. Je to príbeh radosti i smútku, príbeh sklamania a nadšenia, hriechu a milosti. V dnešnom evanjeliu sme počuli, čomu sa podobá nebeské kráľovstvo. Podobá sa desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a išli v ústrety ženíchovi. Päť z nich bolo múdrych a päť nerozumných. Múdre si vzali nielen lampy, ale aj olej. Nerozumné mali lampy bez oleja. Keď prišiel ženích, na svadbu mohli vstúpiť iba múdre panny, ktoré mali lampu aj s olejom. Na konci evanjelia bola Ježišova výzva: „Preto bedlite, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.“ Toto podobenstvo nám pripomína, že raz sa každý z nás ocitne pred Božou tvárou a bude musieť skladať účty zo svojho života. Máme bedliť, lebo nikdy nevieme, v ktorú hodinu nás povolá Pán. Ježiš Kristus je tým ženíchom, o ktorom hovorí evanjelium. Dobre si všimnime, kto mohol vstúpiť do nebeského kráľovstva. Múdre panny, ktoré mali dostatok oleja.

Drahí bratia a sestry! Ježiš nám káže byť v živote múdrymi. Môžeme byť vzdelaní, mať akademické tituly, ale nemusíme byť múdrymi. Múdrosť sa nedá kúpiť. Je to však taký životný postoj, ktorý robí človeka spokojným a šťastným. Sväté Písmo hovorí, že najväčšia múdrosť je bázeň pred Pánom. Sme múdrymi, ak dôverujeme Bohu, často sa modlime. Sme múdrymi, ak sa vieme pokoriť pred Pánom, vyznať svoje hriechy a prosiť o odpustenie. Stávame sa múdrymi, ak sa k viere nielen hlásime, ale aj podľa nej žijeme. Evanjelium rozpráva, že múdrosť panien sa prejavila tým, že mali dostatok oleja a tak mohli vstúpiť ku ženíchovi. Múdre panny vedeli, že musia mať olej, ak chcú vstúpiť k ženíchovi. Týmto olejom pre nás sú naše dobré skutky, nábožný život podľa Desatora, pevná viera i láska k Bohu a blížnemu. Dnešná smutná udalosť nech nás vedie k hlbšiemu zamysleniu, ako to vlastne žijeme. Či sa v živote správame dosť múdro, aby sme mohli podobne ako múdre panny v evanjeliu vstúpiť do nebeského kráľovstva k nášmu Ženíchovi – Ježišovi Kristovi. Pamätajme, že naše hriechy nás vzďaľujú od neho.

​Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Žialime nad skonom nášho zosnulého (zosnulej) X. Možno sme mu chceli ešte niečo povedať alebo ho za niečo odprosiť. Jeho (jej) životný príbeh sa skončil a my už len môžeme spomínať na všetko, čo sme spolu prežili. Naša viera nás učí, že smrťou sa pozemský život nekončí. Práve naopak. Ak sme doteraz v Ježiša verili, teraz ho už vidíme z tváre do tváre. Láska nás s Ježišom spojí, hriech rozdelí. Odporúčajme nášho zosnulého (zosnulú) X Božiemu milosrdenstvo. A modlime sa, aby sme na svojej pozemskej púti žili statočne a múdro pred Božou tvárou. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.