Pohrebný príhovor VIII.


Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Sú ťažké okamihy v ľudskom živote. Sú také chvíle, v ktorých stojíme tvárou v tvár chorobe alebo smrti a v našej duši zostáva veľa nevyslovených, no najmä nezodpovedaných otázok. Ak každý človek na tomto svete je pre druhých Božím darom, o to viac to platí pre dieťa. Aj Pán Ježiš najviac miloval deti a hovoril svojim učeníkom, aby nebránili maličkým prichádzať k nemu.

Dnes sme sa tu zišli, aby sme sa rozlúčili s našim malým bratom (sestrou) X a vložili ho do Božej náruče, kde už niet chorôb ani smrti, kde niet nešťastia a smútku. Boh má rád vášho syna (dcéru). X je už teraz pri ňom. A my všetci veríme, že jeho detská nevinnosť je tým najcennejším pokladom pred Božou tvárou. Vy, milí rodičia, ste chceli dať malého X pokrstiť. Tento váš úmysel, hoci sa neuskutočnil, urobil z vášho syna Božie dieťa a kresťana. V Božom slove sme počuli Ježišove slová: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoje duše.“ Ježiš Kristus tak ako nikto iný pozná hĺbku ľudského utrpenia. On niesol kríž na Golgotu za hriechy každého z nás. Bol umučený za naše hriechy. Niesol pokorne svoje jarmo. Krížová cesta sa však po troch dňoch zmenila v slávne vzkriesenie.

​Bratia a sestry! Vo chvíľach bolesti a utrpenia nie sme samy. Vo chvíľach smútku a beznádeje, v opustenosti i v pocitoch zlyhania je s nami Boh. Pán Ježiš, ktorý pokorne niesol svoje jarmo a zomrel za nás na kríži. Aj nám zhromaždeným, ktorí stojíme okolo rakvy nášho brata (sestry) X Boh podáva svoju pomocnú ruku a pomáha nám vstať. Dáva nám nádej, že i nepokrstené deti nachádzajú vďaka svojej nevinnosti u dobrotivého Boha otvorenú náruč. Drahá smútiaca rodina! Vždy je ťažké, keď mama a otec prežijú svoje dieťa. Koľko nesplnených snov a smútku nesie so sebou táto rakvička! Nech je táto chvíľa pre nás dôvodom, aby sme sa ešte viac primkli k milujúcemu Bohu, ktorý nás stvoril. Aby nám na X ostali tie najkrajšie spomienky. A spolu s nimi stála dôvera v Božie milosrdenstvo. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.