Stručný historicko–teologický náčrt vývoja fundamentálnej teológie


Hovoriť o fundamente znamená hľadať základy. Ak týmto slovíčkom označíme teológiu, dovolávame sa jej základov. Je síce možné jednou vetou stručne vysvetliť, čo je špecifickou úlohou fundamentálnej teológie a v akom teologicko–kultúrnom priestore sa pohybuje, ale zároveň sa nedozvieme nič o jej počiatkoch a historických udalostiach, ktoré stáli v pozadí. Cesta dejinami myslenia nám umožní lepšie jej rozumieť. Po základných informáciách o fundamentálnej teológii si na základe dejín vysvetlíme vznik apologetiky. Potom sa odrazíme od udalosti osvietenstva, ktoré dalo bezprostredný podnet ku vzniku fundamentálnej teológie. Všimneme si oba vatikánske koncily, lebo výrazne prispeli k premysleniu základov viery. Poslednú časť venujeme vývoju po Druhom vatikánskom koncile, kedy fundamentálna teológia zaznamenala výrazný rozvoj.

​Publikované: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť . - Roč. I., č. 1 (2007), s. 25-28 . ISSN: 1337-6535

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.