Cirkev a štát: ťažká jeseň


Pád pravicovej vlády na jar 2006 kvôli zmluve so Svätou Stolicou o výhrade vo svedomí skončil parlamentnými voľbami. Suverénne ich vyhral SMER–SD. Ľavičiari si za koaličných partnerov vybrali SNS a ĽS-HZDS. Nová vláda sa usiluje o korektný vzťah s Katolíckou cirkvou. Verejnosť vie o stretnutiach emeritného nitrianskeho diecézneho biskupa, Mons. Jána kardinála Chryzostoma Korca či predsedu Konferencie biskupov Slovenska, Mons. Františka Tondru s predsedom vlády SR Róbertom Ficom. Komunikácia medzi najvyššími predstaviteľmi štátu a Cirkvi je potrebná. Signalizuje, že obe strany sa berú vážne. Jedna vec sú však verejne prezentované dobré vzťahy, niečo iné prináša praktická politika. Druhú polovicu roka 2007 môžeme z pohľadu legislatívnych návrhov ministerstiev vo vzťahu k cirkvám a kresťanským hodnotám spokojne označiť za doteraz najhoršiu v prebiehajúcom volebnom období.

Útok na výhradu svedomia
Ťažká jeseň sa začala na Ministerstve zdravotníctva. Minister Ivan Valentovič (SMER-SD) ešte v auguste predložil návrh zákona, ktorý mal v nemocniciach financovaných z verejných zdrojov zrušiť výhradu vo svedomí u lekárov. Po tlaku cirkví nakoniec od toho upustil. Konferencia biskupov Slovenska vtedy vo vyhlásení upozornila, že je potrebné prijať zmluvu o výhrade vo svedomí, „pretože sa v praxi ukázalo, že táto otázka závisí častokrát od rozhodnutia jedného ministra.“ Od 7.11. je v pripomienkovom konaní v NRSR novela zákona z dielne Ministerstva životného prostredia, ktorá dovoľuje génové pokusy na embryonálnych bunkách. Aj ďalšie problémy, ktoré sa v jeseni objavili, súvisia s ochranou života. V septembri sme boli svedkami sugestívnej billboardovej kampane Právo na život. Začiatkom decembra prišlo dlho očakávané rozhodnutie Ústavného SR. Interrupcie sú podľa ústavných sudcov v súlade s ústavou, čo však neplatí o vyhláške, ktorej platnosť namietla skupina poslancov. Očakávame, že v roku 2008 pripraví Ministerstvo zdravotníctva novelu interrupčného zákona.

Problémová metodická príručka
Vážny problém číslo dva sa zrodil v septembri na Ministerstve školstva. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo vypracovala metodickú príručku pre učiteľov etickej výchovy na základných školách. Od ministerstva žiadala súhlas na jej používanie. Problematickosť príručky nespočívala len v konzumnom pohľade na ľudskú sexualitu. Nedostatkov bolo oveľa viac. Autori zamlčali väčšinu negatívnych účinkov antikoncepcie. V kapitole o interrupciách by ste márne hľadali aspoň zmienku, že „to“, čo sa má potratiť, je človek. V poznámke o hnutí „prolife“ si autori si neodpustili poznámku, že argumenty jeho zástancov stoja len na náboženských princípoch. Katolícka cirkev bola obvinená, že diskriminuje homosexuálov. Biskupi aj veriaci laici v stanovisku ku príručke upozornili, že neobstojí po pedagogickej ani psychologickej stránke. Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) však súhlas na zavedenie do škôl nakoniec neudelil.

Menej peňazí pre cirkevné školy
Od januára 2007 prešlo financovanie neštátnych školských zariadení na kraje a samosprávu. Keď sa samosprávy sťažovali, že nemajú dostatok peňazí, dostali od štátu dotácie, nie však všetko. Ministerstvo financií v priebehu roka novelizovalo nariadenie vlády, ktorým sa znížili koeficienty na žiakov cirkevných a súkromných škôl. V prípade cirkevných škôl to v praxi znamenalo, že aj po získaní plnej sumy na prevádzku školských zariadení zo strany samosprávy, peniaze im kvôli zníženému koeficientu jednoducho chýbali. Dnes majú existenčné problémy. Viacero samospráv odmietlo školám doplatiť chýbajúcu sumu, hoci ich navštevujú miestne deti a rodičia platia dane. Vláda SR po liste zo strany KBS problém uznala a následne zvýšila objem peňazí pre cirkevné školstvo na rok 2008. Staré dlhy zostali, pribudnú nové. V každom prípade, diskriminačný prístup k cirkevnému školstvu sa prehĺbil.

Plán národnej likvidácie
V polovici decembra sa skončilo na Ministerstve zdravotníctva pripomienkové konanie ku Národnému plánu pre reprodukčné a sexuálne zdravie. Aj k tomuto dokumentu sa ohradila Konferencia biskupov Slovenska, dokonca ho nazvala „plánom národnej likvidácie.“ Viaceré mimovládne organizácie zaslali ministerstvu zásadné pripomienky. Podľa plánu by sexuálna výchova mala byť povinná na všetkých školách, bez ohľadu na zriaďovateľa. Dokument sa znova pokúsil zakázať lekárom používať výhradu vo svedomí, tak v štátnych, ako aj súkromných zdravotníckych zariadeniach. Národný plán predstavil antikoncepciu ako liek, ktorý má byť široko dostupný aj slabým sociálnym vrstvám. Očakávali sme, že ku národnému plánu úrady prizvú širšie spektrum odborníkov.

​Dva základné problémy
Na jednej strane sa zdá, že vládna koalícia má záujem o dobré vzťahy s Katolíckou cirkvou. Po niekoľkých mesiacoch vládnutia a najmä po jeseni 2007 sa dajú vo vládnej politike identifikovať dva faktory. Tým prvým je ľavico – liberálna agenda v kultúrno - etických otázkach. Najlepším dôkazom je činnosť Ministerstva zdravotníctva, ktoré sa snaží zrušiť v nemocniciach možnosť uplatniť si výhradu vo svedomí a vstúpiť so sexuálnou výchovou do škôl. Rovnako zrejmá je aj snaha o finančné znevýhodnenie cirkevného školstva, čo môže v budúcnosti spôsobiť jeho likvidáciu. Viacerí politici SMER-SD sa netaja liberálnym postojom napr. ku partnerstvám homosexuálov. Kampaň občianskeho združenia Inakosť „Sme tu – dni inakosti“ je dokonca financovaná s pomocou štátneho rozpočtu. Občianske združenie má jasný cieľ: prijatie zákona o partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Vláda SR pomáha tejto mimovládnej organizácii meniť postoje verejnej mienky. Obávame sa, že po zmene verejnej mienky nebude mať problém s podporou takéhoto zákona.

Druhým závažným problémom je snaha zabrániť neštátnym zariadeniam v rôznych sférach uchádzať sa o verejné zdroje. Najmarkatnejšie sa centralizácia a nepriamy pokus o likvidáciu cirkevných zariadení prejavili v dvoch oblastiach: v školstve a sociálnej sfére. Podľa novely zákona, ktorá platí od januára 2007, prešli školy a ich zariadenia pod samosprávy. Tie však nemusia previesť na školy plnú sumu peňazí. Jednoduchšie povedané. Štát vytvoril takú legislatívu, ktorá umožní samospráve neštátnu školu zlikvidovať. Ide o zjavnú nespravodlivosť, lebo cirkevné školy na rozdiel od súkromných ďalšie poplatky nevyberajú. V sociálnej sfére bola obeťou problematického prístupu samosprávy napríklad Spišská katolícka charita, keď s ňou vo viacerých prípadoch odmietli uzavrieť nové zmluvy.

Otvorené problémy
Otvorených problémov medzi Katolíckou cirkvou a štátom zostáva niekoľko. Na prvom mieste sú to záväzky vyplývajúce zo základnej rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou. Stále neboli uzavreté dve dohody: o výhrade svedomia a o financovaní cirkvi. Zmluva o financovaní je pre Cirkev veľmi dôležitá. Je isté, že žiadna podobná dohoda sa neuzavrie bez jej súhlasu. Túto výhodu by Katolícka cirkev na Slovensku mala využiť na dobrú prípravu, po ktorej by nasledovala premyslená finančná odluka. Ukazuje sa, že najprijateľnejším modelom by bola asignačná daň.

Úlohy na rok 2008
Na stretnutí so zástupcami cirkví 24.1. predseda vlády Róbert Fico povedal: „Vláda musí hľadať v cirkvách partnera najmä v sociálnej sfére a spolupráca v nej má pre nás obrovskú hodnotu a prednosť pred konfrontačnými témami typu napríklad partnerských zväzkov homosexuálov.“ Na jednej strane oceňujeme, že snaha o spoluprácu je dôležitejšia ako témy, ktoré spoločnosť zavedú do slepej uličky. Určite však treba diskutovať, čo si premiér pod partnerstvom predstavuje. Niektorí vládni predstavitelia sa často odvolávajú na sociálnu náuku cirkvi. Ak nezačneme sociálne encykliky pápežov pozorne čítať a vysvetľovať, ľahko môžu byť populisticky zneužité na spájanie s ľavicovou agendou.

Aj keď spolupráca so štátnou mocou môže byť spoločnosti osožná, základnou úlohou Katolíckej cirkvi je zostať ohlasovateľkou jedinej Pravdy, ktorou je Ježiš Kristus. Toto poslanie zahŕňa aj odvahu ozvať sa, keď to bude nepríjemné. Snaha vlády o spoluprácu by Cirkvi nemala brániť angažovať sa v občianskom sektore. Hoci to znie absurdne, opäť musíme presviedčať (tentoraz kraje a samosprávy), že zachovanie plurality služieb má zmysel a že všetky školopovinné deti majú právo na rovnaký príspevok od štátu bez ohľadu, akú školu navštevujú. Spolužitie so štátom nikdy nie je jednoduché. Obzvlášť v situácii, keď čerpáme peniaze zo štátneho rozpočtu. Tento fakt je pre Katolícku cirkev pri komunikácii so štátnymi orgánmi a verejnosťou v niektorých okolnostiach prekážkou jej slobodného rozvoja. Preto sa zdá, že úlohy na tento rok v dlhodobom horizonte sú dve: vytvoriť podmienky, ktoré Katolícku cirkev povedú k finančnej samostatnosti a odvážna spoločenská angažovanosť.

Publikované: Viera a život . - Roč. XVII, č. 3 (2008), s. 72-75 . ISSN: 1335-6771

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.