Nad portugalským referendom


Vážení poslucháči! Jedenásteho marca uplynie mesiac od portugalského referenda, v ktorom obyvatelia tejto malej krajiny na Pyrenejskom poloostrove rozhodovali o liberalizácii potratov. Doteraz platná legislatíva umožňuje vykonať interrupciu do dvanásteho týždňa v prípade znásilnenia, ťažkej deformácie plodu a ohrozenia zdravia ženy. Referendum bolo neplatné, lebo sa ho zúčastnilo len 44 percent oprávnených voličov. Mnohých odradili zmätočné diskusie v médiách. Pre ďalších bolo dôvodom neúčasti presvedčenie, že právo na život nemôže byť predmetom referenda. Z tých, ktorí prišli voliť, šesťdesiat percent hlasovalo za liberalizáciu. Jej zástancovia považujú výsledok za svoje víťazstvo. Hneď na druhý deň socialistický premiér José Sócrates oznámil, že napriek tomu, že nezískal jednoznačný mandát od voličov, predloží návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktorý by umožňoval vykonať potrat na žiadosť ženy do desiateho týždňa. Toto politické rozhodnutie je dôkazom, že socialistická vláda chce túto právnu normu aj bez jasnej podpory voličov.

V súvislosti s touto udalosťou si všimnime aj ďalšie fakty. Bezprostredne pred referendom vystúpil v médiách jeden z pomocných biskupov, predseda Rady pre laikov a rodinu monsignor Carrilho. Podľa jeho slov pre Katolícku cirkev je základným princípom právo na život od počatia po prirodzenú smrť. To však neznamená, žeby si Cirkev nebola vedomá sociálnych a ľudských problémov, ktoré stoja v pozadí problémov abortov. Treba si však uvedomiť, že potrat tieto problémy nerieši. Viac ako ich legalizácii by spoločnosť mala venovať väčšiu pozornosť výchove k zodpovednému rodičovstvu a pomoci matkám v núdzi. Zdá sa, že predstaviteľov miestnej biskupskej konferencie výsledok referenda trochu zaskočil. Hoci nebolo platné, prevaha zástancov potratov je znakom veľkých kultúrnych zmien v krajine. Ako ďalej napísali portugalskí biskupi vo vyhlásení na stretnutí vo Fatime krátko po plebiscite, je to dôvod na intenzívnejšiu evanjelizáciu. Každý potrat je ťažkým hriechom, pretože odporuje prikázaniu „Nezabiješ!“ Odporcov liberalizácie podporilo aj 56 poslancov Európskeho parlamentu, medzi nimi aj niektorí zo Slovenska. Vo svojom stanovisku označili interrupciu za nerozumné násilie, ohrozujúce právo na život nenarodeného dieťaťa.

Portugalské referendum si zaslúži pozornosť aj v inom ohľade. Útok na právo nenarodených detí bol silným impulzom pre tisíce laikov. V krajine sa zmobilizovali mnohé občianske združenia, ktoré v premyslenej kampani rôznou formou vysvetľovali a presviedčali. Za niekoľko týždňov intenzívnej práce stiahli náskok zástancov liberalizácie na minimum. Pred referendom si nikto netrúfal odhadnúť, ako dopadne. Podľa niektorých aktérov išlo o najväčšiu mobilizáciu kresťanských laikov v modernej histórii Portugalska. Niektorí zástupcovia kresťanských organizácii vyslovili názor, že za snahou o uvoľnenie legislatívy je odpor voči všetkému, čo je kresťanské. Na prvý pohľad sa tento pohľad zdá byť domyslenou konšpiráciou. Ale len do chvíle, kým víťazi neoznačili za porazených Katolícku cirkev s jej morálkou.

Portugalské referendum je len ďalším ohnivkom v reťazi útokov na život, ktoré sa v dnešnej dobe vo svete objavujú. Propagátori antikoncepcie často argumentujú, že jej používaním sa ženy vyhnú neželaným tehotenstvám, a v konečnom dôsledku bude menej potratov. Skúsenosti posledných rokov ukazujú, že je to lož. Za príklad nám poslúžia tri vyspelé krajiny, kde je antikoncepcia voľne dostupná. Podľa britského denníka Daily Telegraph, ktorý nedávno zverejnil údaje z ministerstva zdravotníctva, v roku 2005 podstúpilo potrat viac ako 18 tisíc dievčat mladších ako 18 rokov. Pre 1300 z nich to bol už druhý potrat a pre 90 dokonca tretí. Od roku 1999 narástol vo Veľkej Británii počet neplnoletých dievčat pri potratoch o sedem percent. Asi polovica žien v Spojených štátoch amerických, ktoré podstúpili potrat v roku 2002, to neurobili prvý raz. V Španielsku bolo v roku 2004 uskutočnených viac ako 91000 potratov, čo znamená medziročný osempercentný nárast. Čo z toho vyplýva? Používanie antikoncepcie podporuje nezodpovedné správanie a zvyšuje počet vrážd nenarodených detí. Liberalizácia potratov je prirodzeným dôsledkom tejto mentality.

Vážení poslucháči! Svätý otec Benedikt XVI. hovorí, že útoky na život nemožno tolerovať. Má pravdu. Dnes sú to potraty. Väčšina európskych krajín však stojí pred problémom eutanázie. Začína sa tým, že dlhodobo trpiaci človek žiada lekárov a verejné autority o možnosť ukončiť svoj život. Za súhlasom s eutanáziou nie je len falošný súcit, ale najmä názor, že život má cenu len vtedy, ak je človek zdravý a šťastný. Skončiť sa to môže aj tak, že iný človek bez nášho vedomia rozhodne o našej smrti. Útoky na život, kdekoľvek na svete, sa dotýkajú aj nás. Referendum v Portugalsku nech je pre nás inšpiráciou k lepšiemu poznaniu právd viery i angažovanosti v prospech života.

Odvysielal VRO 8.3.2007           http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=121971

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.