Pred začiatkom synody Latinskej Ameriky a Karibiku


Vážení poslucháči! Včera odletel Svätý otec Benedikt XVI. na svoju prvú medzikontinentálnu apoštolskú cestu do Brazílie. Na jej konci, v nedeľu, 13. mája, slávnostnou bohoslužbou v mariánskom sanktuáriu v Aparecide, za účasti asi tristo biskupov, 170 kilometrov od Sao Paola, otvorí piatu generálnu konferenciu biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku. Počas návštevy sa stretne nielen s biskupmi, ale aj s brazílskym prezidentom, kňazmi, rehoľníkmi a seminaristami, či zástupcami iných náboženských spoločenstiev. Jeho osobná prítomnosť svedčí, že ide o veľmi dôležitú udalosť, nielen z pohľadu juhoamerického kontinentu, ale celej Katolíckej cirkvi. Na tomto území žije asi polovica všetkých katolíkov. Téma stretnutia je inšpirovaná Jánovým evanjeliom, kde Ježiš hovorí, že je cesta, pravda a život. Silne ju inšpirovali tri dokumenty: apoštolský list Nuovo millenio inneunte; apoštolská exhortácia Ecclesia in Amerika a posledná encyklika Benedikta XVI. Deus caritas est. Ako hovorí pápež, cieľom synody nie sú dogmatické otázky. Konferencia má predovšetkým misionársky a pastoračný charakter.

Stretnutia biskupov zohrali v dejinách Latinskej Ameriky v dvadsiatom storočí významnú úlohu. Po prvej konferencii v roku 1955 v Rio de Janeiro prišla koncom šesťdesiatych rokov konferencia v Medelíne. Vtedy, krátko po koncile a vydaní známej encykliky Populorum et progressio sa do popredia dostala angažovanosť v sociálnej oblasti, spravodlivosť a pokoj. Krátko po tomto stretnutí vznikla teológia oslobodenia, ktorá narobila veľa zmätku. Tretia konferencia sa konala v roku 1979 v Pueble. To už pod vplyvom encykliky Jána Pavla II. Redemptor hominis sa viac hovorilo o antropologickom a evanjelizačnom rozmere pri pomoci núdznym. Štvrtej konferencii v Domingu v roku 1992 dominovala téma novej evanjelizácie, ale aj ľudské práva, či ekológia.

Piate stretnutie biskupov sa odohrá na začiatku tretieho tisícročia. Zúčastnia sa ho aj zástupcovia cirkví z Európy, Ázie i Afriky. Je zaujímavé, že zástupcovia Španielska, Portugalska, Kanady a Spojených štátov, budú mať prvýkrát právo verejne prehovoriť a hlasovať. Svätý otec sa na stretnutie s biskupmi Latinskej Ameriky a Karibiku dlho pripravoval. Na konferencii bude spolu s miestnymi katolíkmi čeliť najmä trom výzvam: chudobe, sektám a nástupu autoritárskych režimov. Pri stretnutí so zodpovednými v Rímskej kúrii povedal, že chce posilniť dielo evanjelizácie, aby o juhoamerickom kontinente stále viac platilo, že je miestom nádeje. Dlhé roky najväčším problémom tejto časti sveta bola chudoba. Veľa sa o nej rozprávalo aj na predošlých stretnutiach biskupov. Dnes sa situácia posunula trocha inam. Nie žeby nebolo chudobných, veď tých, ako hovorí Ježiš, budeme mať stále medzi sebou. Žiaľ, aj v Latinskej Amerike a Karibiku sa najohrozenejším miestom stáva rodina. Jej členov ohrozuje nielen chudoba, ale predovšetkým útok na základné ľudské a rodinné hodnoty, egoizmus jednotlivcov i celých národov. Len nedávno prebehlo v Portugalsku referendum o legalizácii potratov. Nebolo úspešné, ale ľavicová vláda presadila zmenu zákona cez parlament. Ešte máme v čerstvej pamäti Mexiko, ktoré dalo zelenú interrupciám. Zdá sa, že táto protirodinná vlna naberá na intenzite. V niektorých krajinách Latinskej Ameriky rastú hlasy volajúce po liberalizácii. Ohrozenie rodiny a chudoba nie sú však jedinými problémami. Do života spoločnosti vstúpili rôzne sekty. Majú stále viac prívržencov, čo je výzva k novej katechizácii a neustálej modlitbe. Rovnako na správanie ľudí má podľa Svätého otca čoraz väčší vplyv aj hedonizmus a postmoderný sekularizmus. Toto všetko sa odohráva v čase, keď v Latinskej Amerike prichádza nová vlna autoritárskych režimov. Prinášajú so sebou nespravodlivosť a porušovanie základných ľudských práv.

Očakávania pred pápežovou návštevou boli veľké. Arcibiskup Alano Maria Pena hovorí, že pápežova návšteva iste povzbudí k väčšej evanjelizácii, lebo sa v Aparecide obráti nielen k celej Brazílii, ale aj k Latinskej Amerike a Karibiku. Veď ako hovoria brazílski biskupi, treba strážiť a uchovať veľkú katolícku tradíciu celého kontinentu. Ešte v marci uzrela svetlo sveta nahrávka náboženských piesní, pod názvom „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“, ktoré sú spojené s pápežovou návštevou. Veľmi rýchlo získala zlatú platňu za 75.000 predaných nosičov.

Vážení poslucháči! Svätý otec, Benedikt XVI. prišiel do Brazílie ako nástupca apoštola Petra. Skutočne platí, že on prichádza s požehnaním v Pánovom mene. Naši bratia a sestry vo viere potrebujú posilniť. Podobne ako apoštoli prichádzali do prvých cirkevných obcí, aj pápež vstupuje na latinskoamerickú pôdu s vedomím, že chce mať účasť na radostiach i bolestiach. Miestna cirkev ho potrebuje. A my ostatní chceme byť aspoň cez médiá pri tom, keď domáci vydajú svedectvo o viere v Krista. On je počiatkom i prameňom každej evanjelizácie.

​Odvysielal VRO 10.5.2007       http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=132955

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.