So zneužívaním detí treba skoncovať


Vážení poslucháči! Nie je to tak dávno, čo sa na verejnosť dostali informácie o sexuálnom zneužívaní detí zo strany niektorých katolíckych kňazov. Najmä v Spojených štátoch či Írsku. Ak sa takéto prípady stali, treba ich odsúdiť, vinníkov potrestať a pomôcť obetiam. Avšak ukazuje sa, že táto téma slúži aj k rozširovaniu poloprávd a klamstiev. Asi pred mesiacom sa v Taliansku viedla široká polemika, či má verejnoprávna televízia odvysielať dokument BBC, ktorý manipulatívne spája sexuálne zneužívanie detí s Vatikánom a Svätým Otcom, alebo nie. Nikto neútočí na slobodu tlače. Avšak práca britských dokumentaristov obsahuje priveľa klamstiev.

Televízia ho nakoniec odvysielala. Nasledovala diskusia v štúdiu. Na pomyselnej lavici obžalovaných sedeli aj dvaja muži v kolároch. Medzi nimi rektor Lateránskej univerzity v Ríme, Mons. Rino Fisichella. Keď mu jeden z mladých diskutérov vyhodil na oči, že Cirkev by sa mala hanbiť, biskup razantne odpovedal: „Prepáčte, ja sa nemám za čo hanbiť, ani Cirkev. Nech sa hanbia tí, čo sa nikdy nemali stať kňazmi a spáchali tieto zločiny.“ V britskom dokumente rozprávajú svedkovia, ktorí boli v minulosti zneužívaní. Interpretácia tvorcov smeruje k záveru, že Katolícka cirkev sexuálne zločiny kňazov zakrývala. Podľa nich nesie najväčšiu zodpovednosť súčasný pápež, Benedikt XVI, ktorý sa ešte údajne ako prefekt Kongregácie pre náuku viery postaral o ich ututlanie. To je však lož.

Katolícka cirkev sa o prípady sexuálneho zneužívania zo strany kňazov zaujímala už deväť rokov predtým, ako americké médiá objavili túto tému po odhalených prípadoch v Bostone. Ešte 14.8.1993 pápež Ján Pavol II. počas homílie na svätej omši v rámci Svetových dní mládeže na štadióne v Denveri hovoril o pohoršeniach, ktoré dali niektorí služobníci oltára. Nasledovali ďalšie verejné vystúpenia, v ktorých pápež odsúdil zneužívanie detí. Podľa dokumentaristov na počiatku stála inštrukcia „Crimen sollicitationis“ z roku 1962. Zaoberá sa kňazmi, ktorí zneužívali sviatosť zmierenia na nadväzovanie sexuálnych vzťahov. Zneužívaniu detí venuje jeden riadok. Podľa filmárov z BBC inštrukcia hovorí o exkomunikácii každého, kto by prezradil zneužívanie kňazom na verejnosti. Avšak v skutočnosti exkomunikovaný môže byť ten, kto má isté vedomosti o delikte katolíckeho kňaza v spovednici voči šiestemu Božiemu prikázaniu a neoznámi ho cirkevnej autorite. Tvorcovia hovoria, že kardinál Ratzinger ako prefekt Kongregácie pre náuku viery sa podpísal pod dokumenty, ktoré jej dávajú výlučné právo zaoberať sa konkrétnymi prípadmi a nedovoľujú oznámiť ich svetskej moci. V skutočnosti 30.4.2001 vydal pápež dokument „Sacramentorum sanctitatis tutela“, v ktorom ustanovil právne normy pre kánonické procesy na diecéznej úrovni. Hovoril aj o prípadoch, ktoré sú rezervované Kongregácii pre náuku viery. Prefekt kongregácie, Joseph Ratzinger, podpísal 18.5.2001 dekrét „De delictis gravioribus“, kde spresnil normy vydané pápežom. Je zaujímavé, že BBC označila tento list ako tajný, hoci bol úradne zverejnený Svätou Stolicou. Obvinení kňazi nie sú vyňatí spod svetskej moci a majú sa pred súdmi zodpovedať za svoje zločiny. Znalci cirkevného práva vedia, že rímske úrady si môžu vyhradiť právo rozhodovať v určitých prípadoch, nemá to však nijaký dopad na prípadný proces na civilnom súde.

Dokument BBC vyvoláva dojem, že Katolícka cirkev problém pedofilných kňazov zľahčuje. V skutočnosti ak katolícky kňaz sexuálne zneužije osobu mladšiu ako 18 rokov, doba premlčania začína plynúť až dovŕšením osemnásteho roka zneužitej osoby. Keď sa v diecéze objaví podozrenie, že katolícky kňaz zneužíva deti, treba tento prípad nielen vyšetriť, ale oznámiť aj do Ríma, nech by už vyšetrovanie ukázalo čokoľvek. Ak sa mu dokáže vina, je ihneď zbavení kňazskej služby.

Vážení poslucháči! Pedofília je vážnym problémom. Tisíce detí, najmä v juhovýchodnej Ázii sú každoročne vystavené sexuálnemu zneužívaniu predovšetkým zo strany Európanov. Hovorí sa o tzv. sexuálnej turistike. Katolícka cirkev je často jediná, ktorá týmto deťom pomáha vrátiť sa do života. Na internete je táto úchylka propagovaná mnohorakým spôsobom. Západná civilizácia urobila príliš málo pre ochranu detí. Svet je dnes veľkou dedinou. Ochrana detí je súčasťou každého náboženstva a kultúry. Zneužívať maloletých v rozvojových krajinách je hanebné. Zatiaľ sa však nenašiel nikto, kto by sa tento problém snažil naozaj vyriešiť. Avšak so sexuálnym zneužívaním detí treba jednoducho skoncovať.

​Odvysielal VRO 12.7.2007          http://www.oecumene.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=144289

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.