Apoštolská cesta Benedikta XVI. do Rakúska  


Vážení poslucháči! V nedeľu sa vrátil z návštevy Rakúska Svätý Otec Benedikt XVI. Bola to len jeho piata apoštolská cesta a v tomto kalendárnom roku jediná zastávka na európskom kontinente. Už krátko po zvolení za pápeža Joseph Ratzinger sľúbil, že ju navštívi. Ako dieťa mal z rodného Bavorska sem iba na skok. Rakúsko si obľúbil a rád sa sem vracia. Za pápežovou návštevou krajiny pod Alpami neboli však len krásne spomienky, ale predovšetkým túžba posilniť bratov a sestry vo viere. Keď sa novinári pýtali Svätého Otca ešte na palube lietadla pred príchodom do Viedne, ako by charakterizoval túto apoštolskú cestu, odpovedal, že prichádza ako pútnik z príležitosti 850. výročia založenia sanktuária v Mariazelli.

Rakúsko a Mariazell sú úzko spojené aj s našimi dejinami. Žili sme v spoločnej monarchii a mali spoločných kráľov. Môžeme povedať, že Rakúsko bolo katolíckou krajinou. Miestna cirkev sa už druhé desaťročie zmieta v kríze. Najskôr v polovici deväťdesiatych rokov odstúpil z postu viedenského arcibiskupa kardinál Hans Groer. Jeho odchod bol reakciou na obvinenia zo sexuálneho zneužívania. Hoci mu nikdy nič dokázané nebolo, povesť Katolíckej cirkvi dosť utrpela. Potom sa objavila petícia veriacich, ktorá žiadala od hierarchie ďalekosiahle zmeny v riadení Cirkvi. Táto iniciatíva zasiahla predovšetkým nemecky hovoriace krajiny. Skončila neúspešne. Avšak ukázala nespokojnosť nemalej časti veriacich s kvalitou cirkevného života. Najväčší škandál sa však prevalil len pred pár rokmi v diecéze Sankt Pölten. Na jeho konci bolo zatvorenie kňazského seminára v lete 2004. Na jednej strane veľké pohoršenia. Urýchlili odpad od viery a Katolícka cirkev sa dostala pod paľbu kritiky. Z druhej strane však zostalo dosť veriacich ľudí, ktorí zostali aj v týchto ťažkých chvíľach verní. Neprestali sa modliť, nestratili nádej. Pápež bol v Rakúsku aj kvôli nim. Dokonca sa im za vernosť Kristovi a Cirkvi verejne poďakoval.

Slovenské médiá reflektovali pápežovu návštevu dosť povrchne. Bežný konzument sa akurát dozvedel, že bolo zlé počasie, prišlo málo ľudí a pápež nechystá žiadne reformy. Hlava Katolíckej cirkvi však počas troch dní predniesla niekoľko zaujímavých prejavov. Už v piatok v slávnom Hofburgu, bývalom sídle cisárov, pred zrakmi diplomatického zboru a rakúskych politikov, zaznela z pápežových úst výzva na ochranu každého ľudského života. Zdôraznil, že potrat nikdy nemôže byť ľudským právom. Vrcholom návštevy bolo stretnutie v Mariazelli. Napriek daždivému počasiu sa tu zišli tisíce ľudí nielen z Rakúska, ale aj okolitých krajín. Toto pútnické miesto je známe už stáročia. Aj Svätý Otec pripomenul, že Mariazell sa stal miestom pokoja, jednoty, zmierenia. A nielen pre domácich. V homílii vyzdvihol kresťanskú vieru, ktorá je opakom rezignácie na možnosť poznať pravdu. Kresťania veria, že pravdu je možné poznať. Tou pravdou je sám Kristus. Podľa pápeža je rezignácia na pravdou jadrom súčasnej krízy Západu. Avšak keď nejestvuje pravda pre človeka, nedokáže rozlíšiť medzi dobrom a zlom.

Pri slávnostných vešperách sa prihovoril kňazom a zasväteným osobám, kde povedal: „Život v nasledovaní Krista je skutočne riskantným podujatím, pretože sme vždy ohrození hriechom, nedostatkom slobody a možnosťou zrady. Preto všetci potrebujeme jeho milosť, tak ako Mária ju prijala v plnosti.“ Pápež si na jednej strane uvedomuje všetky úskalia, ktorá prináša dnešná doba. Tí, ktorí sa chcú Bohu darovať celí, sú často vystavení tlaku pokušení alebo pocitu beznádeje. Preto hovorí, že kto chce prejsť úspešne týmito úskaliami, potrebuje ako Mária chcieť prijať milosť v plnosti.

Stretnutie pútnikov s pápežom v Mariazelli malo internacionálny charakter. Nedeľa sa niesla v znamení troch udalostí. Dopoludnia pápež odslúžil vo viedenskom dóme sv. Štefana pred zrakmi tisícok ľudí svätú omšu. Popoludní mal dve zastávky. Zastavil sa v cisterciánskom kláštore v Heiligenkreuz, kde ho už čakalo asi pätnásťtisíc ľudí. Obsiahly príhovor nebol venovaný len rehoľníkom, ale aj teológom. Benedikt XVI. zdôraznil, že ak teológia stráca kontakt s prežívanou vierou, veľmi sa redukuje. Teológia bude plodná, keď sa bude tvoriť na kolenách, čiže bude ovocím bohatého duchovného života a serióznej intelektuálnej prípravy. Pred odletom sa pápež zišiel s dobrovoľníkmi vo viedenskom Konzerthause. „Je krásne stretnúť osoby, ktoré v našej spoločnosti chcú dať evanjeliu tvár.“ Pápež sa poďakoval dobrovoľníkom a povzbudil ich, aby sa nebáli venovať bezplatne svoj voľný čas službe bratom a sestrám.

Vážení poslucháči! Pápežova návšteva Rakúska bola síce krátka, ale za to veľmi plodná. Svätý Otec v príhovoroch neustále povzbudzoval k praktizovaniu viery, hovoril o svätení nedele či potrebe nerezignovať na možnosť poznať pravdu. Podľa hovorcu Svätej Stolice Frederica Lombardiho je prvým ovocím návštevy duchovné zblíženie rakúskej cirkvi so Svätým otcom. Po rokoch napätia ho potrebovali všetci. Spolu s Benediktom XVI. veríme, že cestou rakúskych katolíkov je návrat ku koreňom.

​Odvysielal VRO 12.9.2007           http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=154861

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.