Médiá slúžia k evanjelizácií kultúry


Vážení poslucháči! Keď Svätý otec Ján Pavol II. hovoril o novej evanjelizácii, mal na mysli predovšetkým obrodu kultúry. Významným prostriedkom ohlasovania sú médiá. Žijeme v mediálnej dobe. Masovokomunikačné prostriedky nielen informujú, ale aj interpretujú realitu života, vynášajú súdy. Dobre vieme, koľko dobra, ale aj zla, dokáže priniesť jedna informácia. Bolo by chybou, keby sme zostali pri konštatovaní, že médiá šíria len zlo. Sú otvoreným poľom, kde je možné vykonať veľa dobra. Je dôležité, aby sme sa naučili kriticky hodnotiť ich prácu a zároveň používali komunikačné prostriedky na všetkých úrovniach Cirkvi, aby bolo možné interpretovať realitu v širšom kontexte a v evanjeliovom duchu.

Svätý Otec Benedikt XVI. sa komunikácii s médiami nebráni. Už tradične odpovedá na otázky novinárov na palube lietadla pred začiatkom každej zahraničnej cesty. Novinári akreditovaní pri Svätej Stolici majú vytvorené dobré podmienky pre svoju prácu. Vďaka médiám sa Ján Pavol II. stal najznámejším nástupcom na Petrovom stolci. Avšak médiá a Cirkev, to nie je len pápež, ale aj rímske úrady, biskupské konferencie, mediálne výstupy na úrovni diecéz či farností. Dnes už nie je žiadnou zvláštnosťou, ak má diecézny biskup hovorcu. Médiá môžu poslúžiť k evanjelizácii kultúry, ale rovnako ju môžu aj devastovať. Stáva sa to vtedy, keď presadzujú hodnoty, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo prirodzeným zákonom. Preto je nevyhnutné, aby sa kresťania naučili prácu médií správne interpretovať.

Koncom apríla sa na severe Talianska, v Bibione, uskutočnil prvý celonárodný konvent k projektu „Portaparola“, ktorý zastrešuje denník Talianskej biskupskej konferencie Avvenire. Tieto noviny prešli za posledné roky pozitívnymi zmenami. Pomaly zvyšujú náklad a na rozdiel od bežnej tlače uprednostňujú zahraničné problémy pred domácimi. Titulku na prvej strane s odkazom na domáce udalosti by sme našli len zriedka. Prielom v popularite nastal pred referendom o umelom oplodnení. Vtedy tento katolícky denník ako jediný poskytoval alternatívne informácie a stal sa jednotiacim tmelom odporcov umelého oplodnenia. Odvtedy jeho vplyv rastie. Dnes sú ľudia z Avvenire na čele s riaditeľom Dinom Boffom garantmi projektu „Portaparola“.

Taliani vzali výzvu Jána Pavla II. k novej evanjelizácii vážne. Ešte začiatkom deväťdesiatych rokov vznikol národný kultúrny projekt, tzv. „progetto culturale“. Cieľom projektu „Portaparola“, ktorý vznikol ako súčasť kultúrneho projektu neskôr, je zintenzívniť spoluprácu medzi všetkými katolíckymi médiami, angažovať čo najviac laikov, ktorí ich budú ďalej šíriť a naučia sa kriticky narábať s mediálnymi informáciami. Asi štyristo delegátov z celej krajiny si vymieňalo skúsenosti. Dobrovoľníci z farností, pracovníci diecéznych týždenníkov, redaktori celoštátnych médií. Že tento projekt nie je uleteným výmyslom, dosvedčovala aj prítomnosť bývalého predsedu Talianskej biskupskej konferencie, kardinála Ruiniho či posolstvo toho súčasného, kardinála Bagnasca. S teologickou prednáškou vystúpil benátsky patriarcha, kardinál Scola. Jednoducho povedané: evanjelizácia kultúry prostredníctvom médií patrí v talianskej cirkvi k najvyšším prioritám.

Bolo zaujímavé počúvať svedectvá dobrovoľníkov z farností, ktorí každú nedeľu predávajú pred kostolom denník Avvenire či diecézne týždenníky, rozdávajú okopírované články ku aktuálnym spoločenským témam, upozorňujú veriacich na programy v katolíckych médiách, organizujú stretnutia s deťmi, mládežou či rodinami, kde sa učia vnímať médiá kriticky. Bolo potešením vidieť dobrovoľníkov, ktorí pravidelne sledujú, o čom píšu médiá (či už lokálne alebo celoštátne) k rôznym spoločenským témam a majú odvahu reagovať, napísať list, zorganizovať podpisovú akciu. Podobný projekt by sa zišiel nielen v Taliansku. Na Slovensku síce máme viac praktizujúcich veriacich, ale v dlhodobom horizonte sú Taliani z hľadiska vytvorenia podmienok na zachovanie viery lepšie pripravení.

Diecézny biskup z Pordenone, Ovidio Poletto, počas pozdravného posolstva účastníkom národného konventu v Bibione povedal: „Keby dnes prišiel na svet svätý Pavol, bol by novinárom.“ Tak ako kedysi apoštolské cesty, dnes sú médiá jedinečným prostriedkom ku evanjelizácii kultúry. Projekt „Portaparola“ je dôkazom, že je možné skĺbiť tradičnú vieru s požiadavkami modernej doby. Do Bibione prišlo z farností veľa mladých angažovaných dobrovoľníkov. Aj katolícke médiá vedia zaujať. Ak ponúknu čosi naviac. No najmä pomáhajú veriacim zorientovať sa v zložitých spoločenských problémoch.

Vážení poslucháči! Evanjelizácia kultúry patrí k naliehavým úlohám dneška. Vedieť osloviť nastupujúce generácie znamená hľadať k ním cestu a nájsť správne prostriedky. Talianski katolíci to už pochopili. Nech sú pre nás príkladom.

​Odvysielal VRO 29.5.2008 http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=208565

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.