Sobášny príhovor II.


Milí snúbenci, drahí bratia a sestry! Víno patrí k obľúbeným nápojom mnohých ľudí. Nejeden z nás si rád dá po dobrom obede alebo večeri pohár vína. Ale skôr, než sa víno dostane na stôl, svieti na neho slnko, vinič obrábajú pracovité ruky mnohých ľudí. Ale ani to ešte nie je všetko. Víno musí zrieť v tmavých suchých priestoroch, v pivniciach. Niekedy potrebuje dlhé roky, aby dozrelo a získalo tú pravú chuť.

Jánovo evanjelium rozpráva o svadbe v Káne Galilejskej. Pán Ježiš tam na príhovor svojej matky, Panny Márie, premenil vodu na víno. Panna Mária povedala sluhom: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Sluhovia dostali za úlohu poslúchnuť vo všetkom Ježiša. Tak sa na hostine vyriešil nedostatok vína. Aj človek je ako víno. Pomaly rastie, potrebuje veľkú opateru, mnoho slnka a lásky, veľa Božích dotykov. Dozrieva ako to víno. Niekto potrebuje na dozretie viac času, niekto menej. Ale bez Božej pomoci by sme nedokázali zrieť. Prejavom zrelosti je aj schopnosť urobiť vo svojom živote dôležité rozhodnutia. Medzi takéto rozhodnutia patrí výber strednej a vysokej školy, výber zamestnania, výber hodnôt, ktoré budeme v živote uprednostňovať. Medzi najkrajšie, ale zároveň najťažšie a najzodpovednejšie rozhodnutia v ľudskom živote patrí rozhodnutie zveriť svoj život v dôvere a láske inému človeku v manželskom zväzku.

​Milí snúbenci, X a Y! Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostný manželský zväzok. Ľudia pri pohľade na mladomanželov, ktorí vychádzajú z kostola, si neraz povzdychnú: „Tak, už to majú za sebou“. Ja Vám hovorím, že všetko máte pred sebou. Čaká Vás život, ktorý bude každý deň preverovať Vašu vzájomnú lásku. Deň čo deň budete objavovať pravdu o sebe samých a učiť sa, ako milovať toho druhého nielen s tými dobrými, ale aj zlými vlastnosťami. Manželstvo vyžaduje veľa obety a sebazapierania. V mene lásky a vzájomného vzťahu, v mene detí, ktoré Vám Boh daruje, sa manželia a rodičia neraz zriekajú svojich osobných záujmov, kariéry, lepšieho materiálneho zabezpečenia. V dnešnom svete vyvstáva otázka: Kde nájsť silu obetovať sa, pokorne sa učiť milovať jeden druhého? Odpoveď núka dnešné evanjelium. Keď sa minulo víno, Panna Mária povedala sluhom: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Toto je kľúč k šťastnému životu.

Aj vás, milí snúbenci, život postaví neraz ako manželov pred dôležité rozhodnutia. Celý život sa budete učiť žiť ako manželia. Každý deň si znova a znova budete dokazovať svoju lásku. Lebo nielen človek, ale aj láska je ako víno. Ona musí zrieť, dozrievať, aby ste boli šťastní. K dozrievaniu vašej lásky potrebujete podobne ako sluhovia v evanjeliu, poslúchnuť Ježiša. Nech by ste mali v živote akýkoľvek problém, vždy sa v modlitbe, pri svätej omši, obráťte s dôverou na neho.

Milí snúbenci, bratia a sestry! Asi niet svadobnej hostiny, kde by na stole chýbalo dobré víno. Odteraz nech vám pohľad na pohár vína vždy pripomenie vašu lásku. Lásku, ktorá pomaly rastie a dozrieva; lásku, ktorú pred oltárom Boh požehnal. Nevzdávajte sa jej. S Božou pomocou prekonáte všetky problémy. Ovocím vašich obiet a modlitieb bude dobré víno – váš spoločný šťastný život. A to vám všetci zo srdca želáme. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.