Sobášny príhovor III.


Milí snúbenci X a Y, vážení hostia, bratia a sestry! Keď sme boli deti, radi sme pozerali alebo počúvali rozprávky. V nejednej z nich vystupoval princ, ktorý musel prekonať rôzne prekážky, aby nakoniec dostal princeznú za manželku. Aj princezné boli vystavené rôznym problémom, kým sa dostali k tomu svojmu princovi. Takto sa rodia trvalé a šťastné vzťahy. O každý vzťah treba zápasiť. Na začiatku toho Vášho boli sympatie, zaľúbenosť až prišla láska. Láska, ktorá už nie je len chvíľkovým citovým vzplanutím, ale prejavom Vašej trvalej snahy chcieť zo všetkých síl dobro toho druhého.

V dnešnom Božom slove sme počuli slová evanjelistu Matúša. Keď sa Pána Ježiša farizeji pýtali, či muž smie prepustiť svoju manželku, on im odpovedal starou pravdou. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Nestvoril osamote muža a osamote ženu, ale človeka ako muža a ženu. To znamená, že zväzok muža a ženy je predurčený k spojeniu a jednote. A tak muž a žena už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. A čo Boh spojil, človek nemá rozlučovať. Preto je manželský zväzok nerozlučiteľný. A preto je manželská vernosť nevyhnutným predpokladom šťastného manželstva.

Cirkev si váži Vašu odvahu a ochotu spečatiť svoju lásku manželským zväzkom. Lebo prijatím sviatostného manželstva Vás Boh osobitne požehná, obdarí svojimi darmi, no najmä posilní lásku, ktorá je základom Vášho vzťahu. To, že ste prišli až k tomuto oltáru, navonok znamená, že ste ochotní vziať za svoju lásku zodpovednosť a to po celý život. Že v každej chvíli urobíte všetko pre rast Vášho vzťahu. Že sa budete správať zodpovedne voči Bohu, voči sebe navzájom, no najmä voči deťom, ktoré Vám Boh daruje. V manželstve už nie sú dvaja, ale iba jedno telo.

Milí snúbenci X Y! Je Vašou úlohou napĺňať tento Boží príkaz. Aby medzi Vami vládla jednota a svornosť. Vzorom jednoty pre každé ľudské spoločenstvo, aj pre manželské spoločenstvo je na prvom mieste Najsvätejšia Trojica: Otec, Syn a Duch Svätý. Vnútorný život Trojice nie je živený ničím iným, len čistou nezištnou láskou. Druhým vzorom pre Vás nech je Svätá rodina: Pán Ježiš, Panna Mária a svätý Jozef. Nasledujte ich príklad obetavého života, ich ochotu nasledovať v živote za každých okolností Božiu vôľu. Často sa v modlitbách utiekajte ku svätej rodine, aby Vám svojim orodovaním pomohla prekonávať všetky problémy a prekážky, s ktorými sa v živote stretnete.

Drahí bratia a sestry! Manželská jednota nie je samozrejmosťou a nikomu z neba nespadne. Ba v dnešnej dobe sa zdá, akoby manželstvo a úplná rodina boli prežitkom. Hviezdy šoubiznisu sa v médiách neraz chvália svojimi rozvodmi a nemanželskými vzťahmi. Ich zdanlivé šťastie je však iluzórne. Nemôže byť šťastný ten, kto všade hľadá len seba. Ak chceme žiť v šťastných manželstvách a úplných rodinách, musíme ísť cestou obety a zapierania.

​Ak chcete byť, milí snúbenci, vo svojom manželstve naozaj šťastní, musíte obaja do vzťahu veľa investovať. Obaja musíte približne rovnako dávať, aby ste mohli aj rovnako dostať. Dnes sa začína Vaša spoločná cesta životom. Vy X ste ten princ a Vy Y ste tá princezná, ktorí budú o svoju lásku zápasiť. Možno nebudete musieť ísť k jaskyni a mečom zabiť živého draka. Vy nepotrebujete meč, iba lásku. Len sila Vašej lásky môže zahubiť toho pomyselného „draka“ sebectva, hnevu, nevraživosti alebo nejakej závislosti. Preto proste dnes Všemohúceho Boha, aby požehnal Vaše manželstvo. A pamätajte nato, že odteraz už nie ste dvaja, ale jedno telo. A táto Vaša jednota, ku ktorej sa dobrovoľne hlásite, nech je pre Vás oboch zdrojom Božieho požehnania, radosti a pokoja. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.