Sobášny príhovor IV.


Keď ste sem prichádzali, určite ste si všimli, ako sa ľudia obzerajú za mladuchou v krásnych bielych šatách. Každého upútajú najmä tie šaty, ktoré sú znakom jednej z najkrajších udalostí v živote človeka. Je to chvíľa, v ktorej si s muž a žena povedia slobodne svoje „áno“. „Áno“ pre večnosť, „áno“ spoločnému životu v láske a deťom, ktoré chcú mať.

V Jánovom evanjeliu, ktoré sme počuli, nás Ježiš vyzýva, aby sme ostali v jeho láske. Hovorí: „Ako mňa miloval Otec, tak aj ja som miloval vás“. Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby nás vykúpil z hriechu. Zomrel za nás na kríži. Jeho zmŕtvychvstanie, ktoré nasledovalo po krutej smrti na kríži, sa stalo pre nás žriedlom neutíchajúcej nádeje. Nádeje na večný život. Nádeje, že na problémy a starosti v živote nie sme samy. Je tu s nami Ježiš, ktorý sa stal človekom a dôverne pozná naše radosti i trápenia. Všimnite si, milí snúbenci túto vetu: „Ako mňa miloval Otec, tak aj ja som miloval vás.“ Boží Syn prišiel na svet z lásky. Poslal ho jeho a náš Otec. Keby nebol milovaný Otcom, nebol by prišiel na svet a my by sme asi nikdy nespoznali pravú hodnotu lásky. Možno by sme nikdy nepochopili, že milovať znamená bezvýhradne prijímať človeka takého, aký je, z jeho kladmi i zápormi. Tejto chvíli, ktorú teraz spoločne prežívame, predchádzali určite okamihy rozhodovania. Ostáva veľkým tajomstvom, že vždy sa nájdu dvaja ľudia, ktorí si spoločne rozumejú a chcú prežiť spoločný život v láske. A postavia sa pred oltár, aby svoju lásku potvrdili pred Bohom a Cirkvou.

Každý človek túži po tom, aby ho mal niekto rád. Chce mať pri sebe niekoho, komu by sa mohol zdôveriť, kto by vedel všetko o jeho radostiach i starostiach. Vás, milí snúbenci si sám Boh povolal do stavu manželského. To On vám vložil do srdca lásku, ktorá je schopná veľkých obiet. Dnes nikto z nás netuší, čo vás v živote postretne. Zažijete veľa pekných a radostných okamihov, ak budete o seba stáť. Ak sa budete snažiť stáť pri sebe vo chvíľach dobrých i zlých. Ak sa naučíte vzájomne si odpúšťať a bezvýhradne si dôverovať.

​Chváľme dnes Boha za všetky dary, ktoré sme od neho dostali. Dobrorečme mu za tento okamih. Lebo sme svedkami malého zázraku. Vaše rozhodnutie žiť v láske a zodpovednosti, ktorá z toho plynie, je pre všetkých zdrojom radosti. Keď si o chvíľu poviete navzájom svoje „áno“, pamätajte na to, že zdrojom vašej lásky je Boh, ktorý ju vám do srdca daroval. Veď aj preto sme sa dnes zhromaždili, lebo chceme mať účasť na vašej radosti. Chceme sa tešiť, lebo aj vy sa tešíte. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.