Sobášny príhovor V.


Milí snúbenci X a Y, bratia a sestry! Jedno slovenské príslovie hovorí, že láska aj hory prenáša. Ak nosíme niekoho vo svojom srdci, dokážeme sa pre neho aj obetovať, sme schopní zrieknuť sa vlastných záujmov, len aby sme toho druhého urobili šťastným. Prišli ste do Božieho chrámu, k oltáru, aby ste verejne vyznali, že ste pripravení jeden za druhého prinášať obetu.

V dnešnom Jánovom evanjeliu Pán Ježiš povedal svojim učeníkom: „Je mojím prikázaním, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ Lebo nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Ježiš dobre vedel, čo hovorí. On totiž prišiel na túto zem práve preto, aby svojimi slovami a skutkami dosvedčil Božie priazeň voči ľuďom. Nakoniec sa za nás obetoval, keď zomrel za nás na kríži. Veľa ráz sme o tom počuli, ale uvedomme si, že on sa obetoval za nás v čase, keď sme boli hriešnici. Svätý apoštol Pavol hovorí, že za spravodlivého by sa azda odhodlal niekto umrieť, ale za hriešnika? Aj dnes platí, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Ako veľmi záleží Bohu na každom jednom z nás, keď neváhal poslať svojho Syna, aby za vzal na seba naše hriechy a vyniesol ich na dreve kríža!

Vás, milí snúbenci, Boh povolal do manželského stavu. V manželstve máte vytvoriť jednotu. Ježišovo prikázanie lásky k blížnemu platí na všetkých ľudí. Vy ste však povolaní k tomu, aby váš vzťah ukazoval tomuto svetu, aká mocná vie byť ľudská láska. Dnes vašu lásku Boh posilní vo chvíli, keď si poviete navzájom svoje áno a uzavriete sviatostné manželstvo. Božie slovo vás povzbudzuje k tomu, aby ste sa dokázali jeden za druhého obetovať. Pamätajte na manželský sľub pred oltárom, aby ste sa milovali a jeden druhého neopustili nielen v šťastí, ale i v nešťastí; nielen v zdraví, ale aj v chorobe. Lebo každý vzťah sprevádza nielen radosť, ale aj krízy. V takej chvíli sa vždy v mysli vráťte k tomuto dňu, keď ste stáli pred oltárom a povedali si „áno“. Toto „áno“ je na celý život, je to „áno“ životu, manželstvu i deťom, ktoré vám Boh daruje. Keď vám bude ťažko, spomeňte si na to, čo ste si navzájom pred Bohom a ľuďmi sľúbili. Ak budete schopní prinášať aj obetu a nájdete v srdci dosť pokory, Boh vás vždy požehná. Často sa spoločne modlite a stále si vyprosujte požehnanie pre spoločný život.

​Milí snúbenci, bratia a sestry! Láska naozaj hory prenáša. Ale len u tých, ktorí o takú lásku stoja. Pán Ježiš vám dnes pripomína, aby ste manželský vzťah nestavali len na svojich predstavách, ale utiekali sa k Bohu, ktorý jediný dáva skutočný zmysel ľudskému životu. Lebo nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Teraz ste na rade vy. Nech je takáto silná láska základným kameňom vášho manželstva. Život a jeho skúšky ju budú často preverovať. S Božou pomocou vytrváte v dobrom až do konca. Všetci vám zo srdca prajeme, aby obetavá, nezištná láska vo vašom vzťahu nikdy nechýbala. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.