Sobášny príhovor 2009


Milí snúbenci, drahí bratia a sestry! Keď sme boli malými deťmi, naši príbuzní a kamaráti sa nás často pýtali, čím chceme byť. V tom čase sme vlastnú budúcnosť videli len v tých najjasnejších farbách a to, čím sme chceli byť, záviselo od toho, aké povolanie nás zaujalo. Keď sme podrástli, začali sme si veci plánovať. Premýšľali sme, kde chceme žiť, ako sa zamestnať, koľko by sme chceli zarábať, kedy by sme sa chceli vydať alebo oženiť. Hoci žijeme v dobe plánovania, predsa len dokonalé plánovanie nie je možné. Náš život totiž závisí od mnohých okolností, ktoré vôbec alebo len veľmi málo môžeme ovplyvniť. Skutočný život teda začína tam, kde končí naše plánovanie. Každý dobrý projekt musí rátať aj s nepredvídateľnými okolnosťami, musí maž základy, ktoré vydržia aj vtedy, keď tých zlých vonkajších vplyvov bude priveľa. Preto plánovanie má zmysel len vtedy, ak naše ľudské plány stoja na pevných základoch. Na takých, akých rozpráva dnešné evanjelium.

Na začiatku Ježiš hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale len ten, kto plní vôľu môjho Otca.“ Čiže nestačí sa prihlásiť ku Ježišovi slovami, ale treba to robiť stále svojim životom. Otcovu vôľu plnia tí, ktorí Ježišove slová nielen počúvajú, ale aj ich uskutočňujú v praxi. Takýto človek sa podobá podľa Matúšovho evanjelia múdremu mužovi, ktorý si dom postavil na skale. Prišla síce víchrica a povodeň, ale dom vďaka základom vydržal a nezrútil sa. Ale stať sa môže aj to druhé. Dom, ktorý je postavený na piesku, veľa nevydrží a spadne.

Dnes sme sa tu zišli, aby sme boli svedkami chvíle, keď si naši snúbenci X a Y vyslúžia pred tvárou Cirkvi sviatosť manželstva. Veľmi sa tešíme. V tejto chvíli do tejto dvojice vkladáme veľké nádeje. Veríme, že ich láska bude rásť, že budú mať dostatok pokory, odvahy i síl, aby s Božou pomocou prekonali aj všetko nepríjemné, čo ich čaká. Dúfame, že si zachovajú vieru v Boha, ktorý je darcom každej lásky a On ich bude spájať aj naďalej. Radujeme z ich rozhodnutia, ktoré sa pre nich stáva doživotným záväzkom, lebo „čo Boh spojil, človek nemá rozlučovať.“ Avšak keď hovoríme o manželstve ako o projekte, ktorý musí stáť na pevných základoch, aby všetko vydržal, natíska sa otázka: Aký je recept na šťastné manželstvo?

Mnohí z vás, drahí bratia a sestry, žijete v manželstvách. Niektoré manželstvá aj po desaťročiach sú ukážkové, iné zase končia už po niekoľkých rokoch. Jedna vec je istá. Manželstvo potrebuje pevný základ. V manželstve dvoch veriacich ľudí je takým základom Kristus. Nikdy nebudeme dokonalí a vždy je čo vytknúť tomu druhému. Je tu však Boh, ktorý posväcuje ľudskú lásku. On nám dáva silu prekonávať ťažkosti. Boh nám v modlitbe odkrýva pravdu o nás samých. Toto je cesta k väčšej pokore, vrúcnejšej vďačnosti i obetavejšej láske. Vedomie, že Boh mi odpustil, že ma obdaroval toľkými dobrami nás bude podnecovať, aby sme aj my odpúšťali a milovali. Skutočná láska si nekladie podmienky a nepýta sa, prečo ma máš rád. Lásku treba jednoducho prijímať a potom rozdávať. Láska prijíma toho druhého taký, aký je.

​Milí snúbenci X a Y! Každý nový projekt musí mať dobré základy, aby vydržal. Skutočnosť, že ste prišli k tomuto oltáru a chcete si povedať svoje „áno“ pred Božou tvárou i tvárou Cirkvi svedčí o tom, že si to uvedomujete. Na začiatku vášho vzťahu bola zamilovať, teraz je to už láska. Láska, ktorá chce zo všetkých síl dobro toho druhého. Táto udalosť je dôkazom vašej viery, že láska v duchu Pavlových slov „všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Je svedectvom vašej túžby, aby sa tak naozaj stalo. Váš spoločný manželský projekt začínate stavať na pevnom základe, ktorým je Kristus. Všetci vám v tejto slávnostnej a pre vás tak vzácnej chvíli zo srdca želáme, aby vaša dnešná radosť vydržala po celý život. Budeme vám nielen ľudsky povedané „držať palce“, ale budeme sa za vás modliť, aby manželské povolanie prinieslo vo vašich životoch hojné ovocie. Aby bolo pre vás i vaše potomstvo, ktoré vám Boh daruje, prameňom stálej lásky, porozumenia, obetavosti a pokoja. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.