Sobášny príhovor VIII.


Milí snúbenci, vážení svadobní hostia, drahí bratia a sestry! Keď som bol malý chlapec, pamätám si na niektoré sídliskové svadby. Keďže bytovky sú jedna vedľa druhej a žije v nich veľa ľudí, príchod ženícha a jeho následný odchod s nevestou na sobáš mohlo vidieť z okien alebo na ulici celé sídlisko. Ako to už býva, všetci boli najviac zvedaví na nevestu. Ženícha si môžete ľahko pomýliť, lebo muži sú na svadbách v oblekoch. Ale nevesta v bielych šatách je neprehľadnuteľná. Dalo by sa povedať, že jej oblečenie najviac hovorí o tom, čo sa bude diať. Biela farba spojená s nádhernými šatami. Z jednej strany to vyjadruje čistotu úmyslov. Vyzerá to ako dôkaz, že sa berú z čistej lásky. Zo strany druhej akoby nevestine šaty vo svojej belobe a kráse chceli povedať: V tomto okamihu sa zatvára kniha osudu, ktorú písal každý z nás a od tejto chvíle otvárame knihu, ktorú budeme písať spoločne. Všetci sa tešíme, keď vidíme snúbencov, ako vchádzajú do kostola alebo odchádzajú ako novomanželia. Je v tom ukryté tajomstvo ľudského života. Cítime radosť, že dvaja ľudia našli lásku. V tom pohľade ľudí na novomanželov je nádej, že pravá a nefalšovaná láska naozaj jestvuje. Preto radi príjmame pozvanie na sobáš. Aj vy, milí snúbenci X a Y, ste pre nás zdrojom nádeje i radosti. Veľmi sa tešíme, že môžeme tento pre vás tak významný deň prežiť spolu s vami.

V dnešnom Matúšovom evanjeliu prichádzajú za Ježišom farizeji a pýtajú sa ho: „Či smie muž prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ Tá otázka zaznievala kedysi a zaznieva často aj dnes. Hľadať na ňu odpoveď znamená pýtať sa, aký bol Boží zámer pri stvorení človeka. Na začiatku Svätého Písma v knihe Genezis sa dozvedáme, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Nestvoril osamote muža a osamote ženu, ale človeka ako muža a ženu. Adam je stvorený do raja. Eva je kosťou z jeho kostí, nie z hlavy, aby mu dominovala, ani nie z päty, aby dominoval on jej, ale z rebra na znak rovnosti. Sila muža je fascinovaná jemnou krásou ženy. Kým Adam je duchovne, emocionálne a telesne predurčený na objavovanie sveta, duchovný boj so zlom a dobýjanie ženského srdca, žena je povolaná byť jeho záchrankyňou, poskytovať trvalú lásku a očarúvať. Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú. Pán Ježiš hovorí, že raz príde chvíľa, kedy muž opustí rodičov, ožení sa, priľne k svojej manželke a stanú sa obidvaja jedným telom. Preto je manželstvo nerozlučiteľné.

Drahí bratia a sestry! Dnes hľadíme s nádejou na našich snúbencov a zo srdca im prajeme len to najlepšie. Všetci dobre vieme, že ak má manželský vzťah vydržať, potrebuje nielen veľa lásky, ale aj veľa tolerancie, otvorenosti či ochoty vzájomne si odpustiť. Každý vzťah je v podstate dobrodružstvom. Vždy prináša nejaké prekvapenia a aj po rokoch môžeme na svojom životnom partnerovi objaviť niečo nové a pekné. Milí snúbenci X a Y! Sme vďační Bohu, že vám doprial túto krásnu chvíľu. Vaša túžba uzavrieť manželstvo je znakom, že to so svojou láskou myslíte naozaj vážne. Pravá láska je totiž úplným, trvalým a výlučným sebadarovaním sa. Vaša ochota i odvaha vstúpiť do manželstva je nielen prejavom lásky, ale aj zodpovednosti. To, že ste prišli až k oltáru, navonok znamená, že ste ochotní a pripravení vziať za lásku zodpovednosť. Že urobíte všetko preto, aby váš vzťah rástol. Žiaľ, je veľa ľudí okolo nás, ktorí takú odvahu nemajú. Je veľa tých, ktorí prežili sklamanie v manželskom vzťahu a hoci po láske túžia, na akýkoľvek záväzok hľadia s nedôverou. Vy nám dnes svojou prítomnosťou hovoríte, že láska a zodpovednosť spolu súvisia. Všetci dnes s radosťou príjmeme vaše verejné vyznanie lásky, keď si poviete „áno.“ V tom krátkom slovíčku sú ukryté všetky vaše túžby i nádeje. Toto jediné slovo nesie v sebe ochotu chcieť zo všetkých síl túžbu toho druhého i vašu budúcnosť. My, ktorí budeme o pár chvíľ svedkami tohto obradu, vám chceme povedať, že vás máme radi a dôverujeme vám. Váš spoločný príbeh od tejto chvíle vstúpi aj do našich životov. Spolu sa vami sa budeme smiať, ale aj plakať, ak bude treba.

​Milí snúbenci X a Y! Prameňom každej lásky je Boh. Jeho láska k nám je dokonalá. Ak sme schopní milovať, tak je to preto, že On prvý miloval a miluje nás, či si to uvedomujeme alebo nie. Boží obraz v nás sa nedá zaprieť. Toto je výzva, aby ste už teraz na začiatku zverili svoje manželstvo, svoju budúcnosť, svoju rodinu do rúk dobrotivého Boha. On bude pri vás stáť naďalej, tak ako to robil aj doteraz Nikdy na to nezabudnite a často mu v modlitbách odovzdávajte svoje radosti i starosti. Toto bude vaša každodenná cesta za šťastím. Pamätajte na to, že na svoje starosti nie ste samy. Okrem Boha sú tu aj vaši príbuzní a priatelia, ktorí sú pripravení vám kedykoľvek pomôcť. Nech šťastie, ktoré teraz prežívate, je len začiatkom mnohých krásnych spoločných zážitkov, ktoré vás čakajú. Nech sa z vás stanú nielen dobrí manželia, ale aj svedomití rodičia. Zo srdca vám želám, aby bol váš spoločný život naplnený pokojom, šťastím a Božím požehnaním. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.