Slávnosť Všetkých svätých


Drahí bratia a sestry! Blahoslavenstvá určite patria k najkrajším častiam evanjelia. Keď sa čítajú v našich chrámoch, zbystrime pozornosť. Niektorým z nich rozumieme viac a zdajú sa nám logické, iným zase len málo. Napriek zmätku, ktorý v nás môžu blahoslavenstvá vyvolávať, máme dva základné pocity. Cítime, že to, čo Ježiš hovorí v blahoslavenstvách, je niečo veľmi dôležité. Zároveň si uvedomujeme, že hoci nie všetkému rozumieme, blahoslavenstvá prinášajú posolstvo, ktoré je väčšie ako naše predstavy o nich. Nie náhodou sa blahoslavenstvá čítajú práve na slávnosť Všetkých svätých. Je to totiž deň, kedy si spomíname na mnohých známych a neznámych ľudí, o ktorých sme presvedčení, že svoju životnú púť natrvalo zakotvili u Boha, a teda že sú svätými. A práve títo ľudia pochopili srdcom Ježišove blahoslavenstvá.

Ježišove blahoslavenstvá hovoria o šťastí. Ježiš ich vyslovil pred veľkým zástupom nielen preto, aby ich nadchol, ale predovšetkým, aby im vlial nádej a upriamil ich duchovný zrak na hodnoty, ktoré Boh považuje za najvzácnejšie. Keď hovoril o plačúcich, milosrdných, či prenasledovaných pre spravodlivosť, ľudia mu rozumeli. Ľudský život je totiž zmesou radosti a smútku, hľadania a nachádzania. Je to čas hľadania zmyslu, pokojných dní, ale aj obdobie ustavičného nepokoja. Takto ľudia odjakživa prežívali svoj život. Vedeli, čo znamená radovať sa, ale aj plakať. Dôvodov na plač bolo vždy dosť. Nebolo možné sa im vyhnúť. Ťažký osud, starosť, aby bolo čo do úst, pocit bezmocnosti pri pohľade na rímske vojsko, ktoré okupovalo zasľúbenú zem. Ježiš však hovorí o plačúcich, ktorí budú potešení. Nehovorí, že zmizne plač, ale že každý plač možno utíšiť útechou. A tú pravú útechu nám nedá tento svet, neponúkni nám ju ľudia, ale iba Boh. Ježiš vyzdvihuje milosrdných ľudí. Vyzdvihuje tých, čo sú vnímaví na potreby svojich bratov a sestier, nezakrývajú si oči pred utrpením, ale dokážu vidieť v každom človeku, nech by bol akýkoľvek, svojho brata a preukázať mu milosrdenstvo. Ježiš teda pripomína, že byť milosrdný znamená byť šťastný. Možno nie z toho ľudského pohľadu. Veľa ráz sa stane, že za dobrom sa ľudia odplácajú zlom. Ale to šťastie spočíva v Božej odmene, ktorou je jeho milosrdenstvo. A toto milosrdenstvo potrebujeme všetci. Potrebujeme denne vo svojom živote zažívať skúsenosť s Božími darmi, ktoré sú ovocím jeho vykúpenia, pomáhajú nám rásť vo viere a premáhať samých seba.

Drahí bratia a sestry! Akú predstavu máme o šťastí? Ak chceme najpresnejšie zistiť, akú predstavu máme o šťastí, opýtajme sa svojich detí. Ony nás pozorujú, všímajú si ani nie tak naše slová, ako skutky. Na našom vlastnom živote vidia, aké máme skutočné priority. A podľa toho formujú aj svoju predstavu o šťastí. Mnohé z nich vám povedia, že chcú dobre zarábať, mať moderné auto, vlastný dom alebo byt. Je táto predstava zlá? Určite nie. Ale nie je úplná a nestačí k tomu, aby sme žili dôstojne. Ak by ľudské šťastie spočívalo len v materiálnom blahobyte, v praxi by to znamenalo venovať život len získavaniu materiálnych statkov. Možno sa aj my tak neraz správame, zároveň však vieme, že to podstatné je ukryté niekde inde. V našich medziľudských vzťahoch, láske, priateľstve, obetavosti, veľkorysosti, ochote pomôcť. Zároveň treba ale povedať, že tieto vlastnosti sa budujú ťažko bez nášho vzťahu s Pánom. Ak hľadám dôvod milovať v situácii, kedy sa cítim oklamaný a podvedený, keď mi je ťažko, keď sa mi to najcennejšie, čo mám, rozpadá pod rukami, musím sa obrátiť na Pána. Boh miluje hriešnika. Ježiš mal rád aj svojich prenasledovateľov a všetkým odpustil.

​Drahí bratia a sestry! Boh nám cez dnešné evanjelium ponúka inú predstavu o šťastí, než na akú sme zvyknutí. Nehovorí, že naše trápenie pominie, ale ako máme zvládať skúšky, v ktorých sa ocitneme. Ľahké riešenia sú málokedy aj dobré. Ježiš nechce, aby sme boli povrchní, ale rozoznávali to, čo je naozaj dôležité. Preto nám dnes predkladá blahoslavenstvá, preto nám vysvetľuje, kedy budeme naozaj šťastní. Z evanjelia vyplýva jedna podstatná pravda: pravé kritéria šťastia nenájdeme vo svete, ale len u Boha. Z krátkodobého hľadiska sa nám niektoré Ježišove návrhy v blahoslavenstvách môžu javiť ako prinajmenšom čudné. Čím viac však pôjdeme pri ich poznávaní do hĺbky, tým skôr pochopíme, že Ježišove blahoslavenstvá sú jediným skutočným návodom, ako sa stať šťastnými, a teda aj svätými. Amen

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.