Slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa


Drahí bratia a sestry! Každé dieťa má nejaký sen. Všetci si dobre pamätáme, čím všetkým sme ako deti chceli byť: kým kedysi boli populárne také povolania ako policajt či smetiar, dnešné deti túžia stať sa napríklad podnikateľmi. Malé dieťa ešte nemá predstavu o svojej budúcnosti a ešte niekoľkokrát zmení svoje povolanie. Napriek tomu aj v týchto malých a zdanlivo bezvýznamných voľbách môžeme niečo o našom synovi či dcére zistiť. Dieťa totiž nejaká činnosť alebo práca intuitívne láka, páči sa mu. Niekedy sa stáva, že deti kopírujú zamestnanie rodičov, ale to je skôr vzácnosťou. V každom prípade každé dieťa má schopnosti, ktoré sa odkrývajú len s pribúdajúcim vekom. Jeho sny však môžu veľa naznačiť.

O predstave malých detí o budúcnosti vieme len to, čo nám povedia. Ako sme však počuli v dnešnom evanjeliu, Boh môže niekedy veľa o človeku naznačiť už vtedy, keď prichádza na svet. Narodenie Ježišovho predchodcu, sv. Jána Krstiteľa sprevádzali mimoriadne udalosti. Už po mnohý raz sa opakuje vo Svätom Písme ten istý príbeh. Neplodní manželia vo vysokom veku, tentoraz Zachariáš a Alžbeta, túžia po vlastnom potomstve. Sú veľmi nábožní a dôverujú Bohu. Potom dostáva Zachariáš v chráme videnie, po ktorom onemie. Alžbeta porodí syna. Keď sa rozhoduje o jeho mene, rodičia sa nezávisle na sebe zhodnú na mene Ján. Je to o to prekvapivejšie, že nikto v príbuzenstve sa takto nevolá. A akoby tých nevysvetliteľných udalostí nestačilo, Zachariášovi sa vráti reč a velebí Boha. Tieto znamenia naozaj oprávnene vzbudzovali v hlavách ľudí otázku: „Čím len bude tento chlapec?“ Aký bude jeho život, keď už jeho narodenie sprevádzajú také zvláštne udalosti?

Vieme, že Boh vyvolil Jána Krstiteľa, aby pripravil cestu Pánovi. Žil asketickým životom na púšti, hlásal krst pokánia, bol ohnivým kazateľom a nebál sa ísť proti prúdu. Na prvý pohľad sa to všetko javí ako samozrejmé. Avšak uvažujme spoločne: Ako prežíval toto povolanie samotný Ján? Iste si bol vedomý tejto veľkej úlohy. Boh ho však podobne ako iných prorokov nenútil prijať túto rolu. Boh totiž nikdy nepôjde proti ľudskej slobode. Proroci, Božia matka i Ján Krstiteľ boli postavení pred podobnú voľbu: prijať Božie vyvolenie alebo neprijať. Boh však nenechával týchto ľudí úplne osamotených. Zvláštnym spôsobom sa im prihováral, ba môžeme povedať, že dával im viac ako ostatným poznať seba samého, zahŕňal ich láskou. Bolo to potrebné. Prijať Jánovo povolanie proroka a Pánovho predchodcu totiž znamenalo zrieknuť sa bežného spôsobu života, stať sa možno pre druhých čudákom a dokonca byť pripravený aj na obetu vlastného života. A priznajme, nie každý človek má toľko dobrej vôle a odvahy.

Drahí bratia a sestry! Koľkokrát sa nám stane, že stojíme pred neľahkým rozhodnutím. Každý človek väčšinou intuitívne cíti, ktorá cesta je správna, ako sa rozhodnúť. Problém spočíva v tom, že takáto cesta je málokedy ľahká, často je spojená s veľkou obetou a sebazapieraním. Napriek tomu vieme, že na ňu musíme vykročiť. Ak by sme to neurobili, zradili by sme sami seba. Keď však na túto cestu vykročíme, veľmi rýchlo pocítime veľký vnútorný pokoj. A to je najlepší dôkaz, že sme sa rozhodli správne. Presne niečo podobné prežíval Ján Krstiteľ. Vedel, že je povolaný, ale vedel aj to, že táto jeho cesta nebude ľahká. Nemusel ju prijať. Ale on to urobil. Ak by sa rozhodol opačne, celý život by ho sprevádzal vnútorný nepokoj a možno aj výčitky. My dnes vieme, že Ján splnil dobre svoju úlohu.

​Drahí bratia a sestry! Nielen deti, ale aj dospelí snívame. Sny majú jedno spoločné. Sú predstavou o inej a lepšej budúcnosti. Do istej miery prezrádzajú niečo o nás. Naznačujú, kým vlastne sme. Vidíme, že nielen naše životy, ale aj život Jána Krstiteľa sprevádzali Božie znamenia. Dokonca boli prítomné pred jeho narodením. Boli svedectvom Božieho vyvolenia. Ján prijal toto povolanie, aj keď bolo ťažké. Ak dnes premýšľame nad posolstvom dnešnej slávnosti, máme pred očami najmä túto Jánovu voľbu. Buďme všímaví na Božie znamenia v našich životoch. A majme odvahu vydať sa do neznáma. Ešte nie raz budeme v živote stáť pred takouto voľbou. Pred dobrodružstvom, ktoré síce zmení náš život na nepoznanie, ale zároveň ho naplní pokojom, radosťou a požehnaním. Nech za nás sv. Ján Krstiteľ oroduje, aby sme v každej chvíli života boli ochotní počúvať Boží hlas a mali hojnosť dobrej vôle vydať sa na cestu, ktorá síce nebude ľahká, ale určite bude cestou pokoja a večnosti. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.