Veľká noc 2011


Drahí bratia a sestry! Keď sme dnes prišli do chrámu, aby sme pobozkali kríž a adorovali Sviatosť Oltárnu v Božom hrobe, boli sme svedkami veľkého ticha. Ľudia stáli v tichosti v rade a modlili sa. Pohľad na Ježišovo telo v hrobe vytvára isté napätie: zostane v hrobe alebo vstane z mŕtvych ako prisľúbil? To čakanie na výsledok, na záver, sa zdá byť nekonečné. Vždy, keď nám lekár povie, že má podozrenie na nejakú chorobu a podstúpime vyšetrenie, s napätím očakávame, ako to celé dopadne. Rovnako aj študenti po napísaní písomnej práce alebo testu s napätím očakávajú na vyhlásenie výsledkov. Vždy, keď prežívame nejakú veľkú životnú skúšku, keď sme vystavení nepriaznivým okolnostiam, v duchu sa pýtame: zvládnem to, nezvládnem to? Keď sme prichádzali ku krížu, aby sme ho pobozkali, to nebola len úcta voči Ježišovej obete. Lebo v prijatí Ježišovho utrpenia sme prijímali a objímali naše vlastné životné kríže.

Napätie z dnešného dňa po Ježišovom ukrižovaní bolo pretrhnuté. Evanjelista s pátosom opisuje okamih nájdenia prázdneho hrobu. Nastalo zemetrasenie, z neba zostúpil anjel a ženám, ktoré prišli, povedal: „Nebojte sa, pozrite si miesto, kde ležal, vstal z mŕtvych.“ Pán Ježiš vstal z mŕtvych tak, ako predpovedal, zvíťazil nad hriechom a smrťou. Keby sa to nestalo, učeníci by sa ešte možno pár dní skrývali pred Židmi v dome, ale postupne by sa rozišli do svojich domovov a možno by si niekedy pri love rýb alebo inom remesle spomenuli na tri zaujímavé roky, ktoré prežili spolu s Ježišom. Keby Ježiš nevstal z mŕtvych, tie desiatky uzdravených by snáď ešte chvíľu s veľkým oduševnením rozprávali o tomto neobyčajnom zážitku, až kým by sa postupom času na Ježiša úplne nezabudlo. Avšak nič z toho sa nestalo. Ježiš zomrel na kríži, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a smrti a slávne z mŕtvych vstal. Evanjeliá opisujú, s akým veľkým nadšením prežívali ľudia túto zvesť o jeho vzkriesení. Ženy rýchlo utekajú z hrobu, aby zvestovali túto veľkú udalosť Ježišovým učeníkom. Táto informácia sa šíri ako blesk. Neskôr aj učeníci sa idú presvedčiť, či to, čo ženy videli, je pravda. V každom prípade Ježišovo zmŕtvychvstanie sprevádza veľká radosť, nadšenie učeníkov, eufória ľudí, ktorí ho poznali. A ešte viac jasajú, keď ho na vlastné oči vidia, keď sa ho môžu dotýkať. Právom sa pýtame, zo čoho pramenila táto veľká radosť?

Drahí bratia a sestry! Veľká noc je spojená nielen s oslavou Kristovho zmŕtvychvstania, ale aj mnohými ľudovými zvykmi, ktoré prežívame zvlášť na veľkonočný pondelok. Deti určite viac prežívajú Vianoce ako Veľkú noc. Možno sami cítime, že s pribúdajúcimi rokmi a životnými skúsenosťami je nám Veľká noc stále bližšia a stále viac sa ponárame do prežívania jej tajomstva. Je to tak preto, lebo predkladá odpovede na veľké témy. Hovorí o smrti, o zmysle utrpenia, ukazuje na dôvod nádeje a v tom všetkom smieme vidieť zmysel vlastného života. Už samotný názov „Veľká noc“ znamená veľmi veľa. Veľkú noc prežívali Židia, keď anjel smrti obišiel v Egypte celú krajinu a ušetril len tých, ktorých príbytky boli poznačené krvou baránka. Veľkú noc prežíva Cirkev, keď slávi Ježišovo zmŕtvychvstanie. Ale každý z nás môže prežiť svoju osobnú Veľkú noc. Ježišovo zmŕtvychvstanie nám hovorí, že vďaka jeho obete na kríži aj my môžeme začať odznova, aj my môžeme oprávnene dúfať, že povstaneme z vlastných hriechov, že sa zbavíme zla, ktoré nás gniavi, že budeme oslobodení od hriechov, ktoré zmyť nedokážeme. My potrebujeme znova a znova uveriť v túto nádej.

Ježišova obeta má nesmiernu silu a význam, tak o tom píše napríklad aj sv. Ján Zlatoústy. Keď Mojžiš kedysi prikázal svojim rodákom, aby si natreli veraje dverí krvou baránka, tak to nebolo preto, že by krv zvieraťa mohla zachrániť rozumom obdareného človeka, ale preto, že bola predobrazom Kristovej krvi. Za nás sa Kristus obetoval, my ho denne môžeme prijímať a spájať sa s ním. V Eucharistii zvláštnym spôsobom vidíme Zmŕtvychvstalého, vidíme živého Boha. Ak teda predobraz Kristovej krvi bol taký mocný, o čo viac patríme Bohu a o čo viac sme Boží, keď svojimi ústami prijímame Telo a Krv Kristovu.

​Drahí bratia a sestry! Pred každou veľkou skúškou sme v napätí a pýtame sa, či ju zvládneme. I v dnešný deň, keď Ježiš ležal v hrobe, sme toto napätie prežívali. Ježiš však slávne z mŕtvych vstal. Slávenie Veľkej noci nám hovorí, že dobro nevíťazí nad zlom len v rozprávkach, ale môže aj v našich životoch. Sviatok Ježišovho zmŕtvychvstania nám pripomína, že zápas o naše vykúpenie vybojoval za nás Boh sám. Veľká noc nám hovorí, že vždy môžeme začať odznova, že naše hriechy a naša ľudská pominuteľnosť boli raz a navždy premožené Božím Synom a nebudú mať v našom živote posledné slovo. Čerpajme z tohto prameňa spásy po celý život. Nech je Ježišovo vzkriesenie pre nás stálym prameňom nádeje. Nech je pre nás posilou, aby sme sa v živote nevzdávali, ale žili vo vedomí, že patríme Bohu. Všetkým vám zo srdca vyprosujem požehnané veľkonočné sviatky. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.