Sviatok sv. Štefana


Drahí bratia a sestry! Ak hovoríme, že Vianoce sú Božím odkazom pre nás, aby sme sa nebáli – lebo Boh spravil všetko, aby nás zachránil – potom prvý mučeník sv. Štefan je tým najlepším svedkom, ktorý dosvedčuje, že Boh vždy stojí pri svojich verných. Keď premýšľame o mučeníkoch, máme pred očami odvážnych ľudí, ktorí položili život za niekoho konkrétneho – zomreli za Krista. Mnohých mučeníkov si počas roka pripomíname v liturgickom kalendári. Ich príbehy nie sú až také ojedinelé, ako by sa na prvý pohľad zdať. Mučeníkov je totiž oveľa viac ako si myslíme. Týchto svätcov právom obdivujeme. Avšak rovnako intenzívne v nás môže rezonovať otázka. Odkiaľ mali títo ľudia tak silnú motiváciu, aby dokázali kvôli viere v Krista vydržať všetko? Táto otázka nie je zaujímavá len preto, že hovoríme o mužoch a ženách, ktorí položili život za vieru. Ale zaujíma nás preto, lebo aj vo vlastnom živote viery potrebujeme silnú motiváciu, hlboké vnútorné presvedčenie, aby sme dokázali zmeniť všetko to, čo nás ťaží, čo robí náš život menej znesiteľným. Ak dlhé roky zápasíme s nejakým hriechom a nedarí sa nám, určite pri príbehoch o mučeníkoch spozornieme. Tak radi by sme poznali ten prameň sily, ktorý umožnil týmto jednoduchým ľuďom obetovať svoj život za Krista.

Príbeh sv. Štefana je známy. Ukameňovali ho pre jeho vieru v Krista. Tradícia ho označuje ako prvého kresťanského mučeníka. Dnešné evanjelium potvrdzuje, že prenasledovanie kresťanov je takpovediac očakávanou súčasťou kresťanského života: „chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov.“ Pri týchto slovách možno spozornieme. Môže sa nám totiž zdať, akoby prichádzali z iného sveta. Žijeme totiž v krajine, kde jestvuje náboženská sloboda. Môžeme sa slobodne modliť, navštevovať bohoslužby. Na druhej strane ľudia, ktorí berú svoju vieru vážne, vždy budú spoločnosť v istom zmysle provokovať. Tak to bolo kedysi, tak je to aj dnes. Ľudí môžete znepokojiť aj obyčajným prežehnaním sa pred jedlom v reštaurácií. Môžete ich provokovať tým, že sa v piatok budete postiť alebo odmietnete zábavu. Ak veriaci dôsledne žijú podľa viery, vždy budú druhých znepokojovať. Kým boli v prvých storočiach kresťania menšinou a navyše sa usilovali žiť podľa viery, vyvolávali veľa nepochopenia. Musíme uznať, že títo ľudia, podobne ako sv. Štefan prejavili veľkú dávku odvahy, lebo sa stavali proti prúdu. Boli iní ako ostatní. Slová z dnešného evanjelia más však mohli vyrušiť aj v inom ohľade. Vytvárajú dojem akéhosi fatalizmu – čiže dojem, že sa svojmu nepriaznivému osudu nemôžeme vyhnúť. Ježiš však nikde nehovorí o tom, že každý kresťan bude vystavený prenasledovaniu a zomrie ako mučeník. Určite však naznačuje, že ak ako kresťania budeme žiť podľa viery, je takmer isté, že skôr alebo neskôr prídeme do konfliktu.

Drahí bratia a sestry! Kresťania často diskutujú, ako šíriť evanjelium. Aj my sa možno obávame v bežnom styku používať náboženské termíny. Prednedávnom som bol na stretnutí istého občianskeho združenia, ktoré má zatiaľ v názve slovo „kresťanský“. A títo, ináč úprimne veriaci a praktizujúci katolíci celkom vážne uvažovali nad tým, že by bolo dobré z názvu slovo „kresťanský“ vypustiť, aby sa mohli uchádzať o eurofondy. Vtedy som si povedal: „Toto je šialený nápad! V akej spoločnosti to vlastne žijeme, keď sa máme zriecť aspoň navonok vlastnej identity, aby nás ostatní považovali za rovnocenného partnera.“ Trocha to pripomína práve začiatky kresťanstva, kde boli prví veriaci vyzývaní, aby obetovali rímskym bohom. Mohli túto obetu spraviť len formálne a myslieť si svoje. Avšak pre kresťanské komunity toto znamenalo verejne zaprieť svoju vieru. Ak raz všetci vieme, že niekto je katolík a verejne sa dopustí skutku alebo prejaví postoj, ktorý je v zásadnom rozpore s náukou viery a mravov, takýto človek verejne zaprel svoju vieru a je pre celé spoločenstvo veľkým pohoršením. Preto si berme príklad zo sv. Štefana, ktorý si uvedomoval veľkosť obetu, ktorú za neho priniesol Kristus a z lásky ku Kristovi bol ochotný podstúpiť aj tú najväčšiu obetu.

​Drahí bratia a sestry! Vianočné sviatky nám prinášajú posolstvo Božej lásky. Boh spravil všetko, aby nás zachránil. Stal sa človekom, aby nás vykúpil z otroctva hriechu a smrti. Mučeníci sú najhodnovernejšími svedkami evanjelia. Oni dosvedčujú, že evanjeliové posolstvo má veľkú vnútornú silu. Evanjelium je mocou, ktorá dokáže premeniť každého človeka, ak sa mu otvorí. Je to pre nás výzva. Prežiť Vianoce ako sviatky Narodenia Pána a na príklade sv. Štefana si uvedomiť, že Kristus nás svojou pravdou dokáže nielen k sebe pritiahnuť a okúzliť, ale aj nás premeniť a vnútorne motivovať, aby sme mali odvahu k dôslednému prežívaniu našej viery. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.