Veľkonočná nedeľa


Drahí bratia a sestry! Všetci máme radi prekvapenia. Ešte viac poteší, keď nás prekvapí niekto blízky. Prekvapiť môže neočakávane blahoželanie alebo dar. Možno nie je ani veľký, ale je symbolický. Aj cez drobné pozornosti vieme vyjadriť lásku. Kytica kvetov, čokoláda. Každé pozitívne prekvapenie nám zlepší náladu. Vždy sa úprimne radujeme, keď si nás iní všimnú a nejako potešia. Avšak niekedy je najväčším prekvapením naša prítomnosť. Keď sa blízky príbuzný vráti nečakane z cudziny, nemusí nič doniesť, pre nás je darom on sám. Či už ide o rodičov alebo o deti. Mať pri sebe milovanú osobu je viac ako všetky dary, ktoré nás vedia potešiť len na chvíľu.

Božie slovo často ponúka prekvapenia, lebo hovorí o Božích skutkoch vo svete. A tam, kde účinkuje Boh, tam sa vždy deje niečo nové a neočakávané. Keď sa pozrieme do dejín spásy, ako sú zaznamenané vo Svätom Písme, nájdeme veľa prekvapení. Prvým prekvapením je povolanie Abraháma, ktorý zostáva udivený, najmä keď si uvedomuje postupne výnimočnosť tohto Božieho vyvolenia. A potom, po uzavretí zmluvy, Boh prekvapuje svoj vyvolený národ vždy znova a znova. Vstupuje do dejín ako mocný Boh vo chvíľach, kedy ho nikto neočakáva. Boh pomáha patriarchom, vyslobodzuje Jozefa z osídel jeho bratov, prekvapuje mocným zásahom pri vyslobodení Izraela z egyptského otroctva. Prekvapuje silou, ktorá sa zjavuje na slabých a nedokonalých ľuďoch, ako bol napríklad Mojžiš. Boh vždy prekvapil. Keď sa elita izraelského národa dostala po páde Jeruzalema do babylonského zajatia, Boh v nich vzbudzoval prostredníctvom prorokov nádej na návrat a ohlasoval príchod Mesiáša. Všetky tieto prekvapenia sú motivované Božou láskou voči človeku. Boh koná neočakávane a koná tak preto, lebo chce, aby sme žili v spoločenstve s ním a neotročili hriechu. Boh je našim Stvoriteľom a robil všetko preto, aby sme s jeho pomocou prekonali hranice, ktoré sami zdolať nemôžeme: tými hranicami sú hriech a smrť. A tým najväčším prekvapením bol príchod Božieho Syna na svet. V Pánu Ježišovi sa spájajú božstvo i ľudstvo zároveň, oba póly, ktoré sú zdanlivo nezmieriteľné. Ale ak si Boh vzal na seba ľudské telo a potom za nás zomrel na kríži, týmto úkonom nás nesmierne povýšil, od tej chvíle sme nielen ľuďmi, ale sme Božími synmi a dcérami, patríme do Božieho spoločenstva. Ba dokonca i nášmu krehkému telu sa dostáva Ježišovým príchodom a vzkriesením nesmiernej pocty a je určené na vzkriesenie. Veľkonočné evanjeliá nám opisujú jedno z najkrajších prekvapení, ktoré Boh ponúkol svojim nasledovníkom a celej Cirkvi. Tým prekvapením je prázdny hrob, odvalený kameň, stretnutie s anjelmi a so Zmŕtvychvstalým Pánom. „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi, vstal z mŕtvych, nebojte sa!“

Drahí bratia a sestry! Boh nás vždy môže prekvapiť. Koľkokrát sme už pocítili jeho pomoc. Nech by sme cítili akékoľvek ťažkosti, On nám vždy bude útechou, dá nám silu niesť naše kríže. Spomeňme si, koľko krát nás Boh už v živote prekvapil. A urobí tak znova, nebude to prvý raz. Lebo prekvapenia sú súčasťou Božieho plánu, kam patríme aj my. Prekvapením nie je len sila niesť kríže, ale aj nová nádej, ktorú nám Boh vlieva do sŕdc, aby sme svoj život prežívali ako dar, aby sme napriek všetkému sa dokázali radovať zo života. Ďakovať za seba, za život, za ľudí okolo nás a za všetko, čo nám dáva. Ježiš zomrel za naše hriechy, ale slávne vstal z mŕtvych. Veľká noc nám predkladá jasné posolstvo. Boh zavŕšil svoju obetu za nás, zvíťazil nad hriechom a smrťou, zmieril nás so sebou a vďaka našej účasti na tejto veľkonočnej obete prostredníctvom krstu sme Božími synmi a dcérami a raz a navždy patríme do Božieho spoločenstva. Nehľadajme živého medzi mŕtvymi. Láska a Pravda naozaj jestvujú, nie sú len výmyslom alebo zbožným prianím.

​Drahí bratia a sestry! Život je plný prekvapení. Je nám pri srdci dobre, ak nás prekvapia ľudia, keď sú voči nám pozorní a nezabúdajú na nás. Ale rovnako na nás nezabúda ani Boh. Počas veľkonočných sviatkov si často pripomínajme, ako nás Boh prekvapil a stále prekvapuje. Je našim Pánom, vie čo potrebujeme. Načerpajme veľa duchovných síl z Ježišovho Vzkriesenia, ktoré je najväčším Božím prekvapením. Nech nás toto mocné Božie pôsobenie naplní nádejou, nech v nás posilní túžbu milovať ho a veriť v neho stále viac. Boh nás prekvapil, aby nás zachránil. Je to pre nás výzva, aby sme svojou láskou a dobrotou vedeli prekvapiť nielen sami seba, ale najmä druhých. Všetkým Vám vyprosujem milostiplné veľkonočné sviatky. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.