Slávnosť Narodenia Pána


Drahí bratia a sestry! Žijeme v uponáhľanom svete. Aj keď po tieto dni slávime vianočné sviatky, predsa len nám možno myseľ zaletí k povinnostiam, ktoré nás už o pár dní čakajú. V každom z nás drieme akýsi vnútorný nepokoj, ktorý nás ženie k aktivite, k práci, k hľadaniu či objavovaniu niečoho nového. Platí to v práci, ale aj v osobnom či rodinnom živote. Môžeme sa napríklad svojim životom vzdialiť od Boha, ale výčitky svedomia a to prázdno, čo po ňom zostalo nás po mesiacoch či dokonca rokoch nútia radikálne prehodnocovať životné postoje. A Boh niekedy na nás dopustí aj nejaké nešťastie či chorobu, aby sme sa k nemu vrátili. Rovnako aj v rodine, manželstve sa môže prihodiť, že sa jeden druhého vzdialia. A potom hľadajú všetky cesty, ako sa k sebe opäť dostať. Toto hľadanie či tento vnútorný nepokoj, ktorý pramení zo sklamania, čo máme zo samých seba, nás posúva ďalej. On nás núti, aby sme sa vydali aj na neznáme cesty.

Niečo podobné zažili aj pastieri v tú pamätnú noc. Ako zvyčajne, strážili svoje stáda, keď sa im zjavil anjel a povedal im, že sa v Betleheme narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Pastieri sa zľakli, lebo anjela v živote nevideli. Tento zážitok však na nich tak mocne zapôsobil, že si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Pastieri prekonávajú všetku nesmelosť. Do Betlehema ich ženie túžba presvedčiť sa o anjelových slovách. A keď sa vrátili, „oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli“. Pastieri zakúsili na vlastnej koži veľkú Božiu moc, mohli sa presvedčiť, ba na vlastné oči vidieť narodeného Ježiša. Uvedomovali si svoju ľudskú krehkosť i nehodnosť, na druhej strane mali stále pred očami anjela, ktorý práve im zvestoval takú dôležitú zvesť. A potom mali pred očami malého Ježiša, ktorého našli spolu s Pannou Máriou a svätým Jozefom v maštali. Možno im to všetko nešlo hneď do hlavy. Predsa len, izraelský národ očakával príchod mocného kráľa, ktorý by ich vytrhol spod nadvlády Rimanov. A toto malé dieťa sa narodilo vo veľmi chudobných pomeroch. Ale napriek všetkému, napriek tomu, že zrak im hovoril niečo iné, uverili. Uverili anjelovým slovám a keď sa presvedčili, že naozaj hovoril pravdu, „oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli.“ Strach a obavy z neznáma vystriedala radostná oslava Boha za príchod Spasiteľa.

Drahí bratia a sestry! Aj my dnes, na slávnosť Narodenia Pána, pripojme sa ku pastierom a oslavujme Boha za všetko, čo sme počuli a videli. Máme dôvod radovať sa, lebo Boh sa stal jedným z nás, stal sa človekom. Ale táto naša radosť vôbec nemusí byť obmedzená len na dnešný deň. Z vlastného života vieme, že potrebujeme neustálu očistu vlastných úmyslov a životných postojov. My sme tí, ktorí na vlastnej koži podobne ako anjeli môžeme zakúsiť veľké Božie skutky. Boh sa nás dotýka každý deň, prihovára sa nám. Len na nás záleží, či sme na rovnakej vlnovej dĺžke, aby sme toto slovo počuli a spoznali. Keď sa rozhliadneme naspäť na prežité roky svojho života, ak sme k sebe úprimní, neraz tam môžeme objaviť Boží zásah. Áno, boli dni a hodiny, kedy nás Boh ochránil od zlého, pomohol dospieť k správnemu rozhodnutiu, či paradoxne cez dopustené nešťastie alebo chorobu nás opäť priviedol k sebe. Nielen pastieri v Betleheme, aj my sme poznali a poznávame na vlastnom živote mocné Božie skutky. A to je dôvod k veľkej radosti. Toto je dôvod k tomu, aby sme „oslavovali a chválili Boha za všetko, čo sme videli a počuli.“ Nech nás preto dnešná slávnosť povzbudí k hlbšiemu duchovnému životu, k častému prijímaniu sviatostí a veľkej vďačnosti voči Pánovi.

​Drahí bratia a sestry! V každom z nás drieme vnútorný nepokoj, vďaka ktorému sa náš život môže hýbať dopredu. Chceme byť šťastní, túžime, aby bola šťastná naša rodina a preto robíme všetko preto, aby to tak bolo. Hľadáme všetky spôsoby a cesty, ako zmeniť to zlé a nedokonalé na lepšie a dokonalejšie. Dnes, na Vianoce, slávnosť Narodenia Pána nám Boh hovorí, aby sme si to vlastné šťastie nechceli zariadiť celkom sami. Anjel ukázal pastierom cestu do Betlehema k novonarodenému Ježišovi. Tak sa presvedčili o Božej moci, a získali vieru. Aj nám Boh chce ukázať cestu, lebo vie, čo je pre nás najlepšie a čo naozaj potrebujeme. Ak zistíme, že sme v živote pochybili alebo potrebujeme urobiť dôležité rozhodnutie, hľadajme východisko v modlitbe pred Pánom. On je našim Spasiteľom, on nám ukáže cestu, tak ako ukázal pastierom cestu do Betlehema. Pastieri po návrate oslavovali a chválili Boha. Robme tak aj my. Ďakujme mu a oslavujme ho. Nielen dnes, keď si pripomíname narodenie Božieho Syna, ale po celý náš život. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.