Druhá nedeľa po Narodení Pána


Drahí bratia a sestry! Kedy je človek múdry? Zvykneme hovoriť, že múdrosť prichádza s vekom, Starý zákon hovorí o mladých prorokoch, ktorí mali „múdrosť starca“. Ale aj starší človek môže spraviť chyby, či zlé rozhodnutia. Inokedy sa hovorí, že múdrosť prichádza so vzdelaním. Ale keď sa pozrieme okolo seba, zistíme, že ani toto nie je pravda. Koľko inteligentných a vzdelaných ľudí sa správa nemúdro, robia zlé rozhodnutia. Ba môžeme povedať, že ak je človek vzdelaný a bez morálnych zásad, narobí viac škody. Kedy je človek múdry a odkiaľ múdrosť pochádza? A vôbec, čo je to tá múdrosť?

Odpoveď na tieto otázky nám ponúka prvé čítanie z knihy Sirachovho syna. Starozákonný autor hovorí o múdrosti ako o osobe. Boh chce, aby Múdrosť prebývala v izraelskom národe, aby tam si našla svoj domov a stala sa dedičstvom pre všetky generácie. A Izraeliti si o ňu naozaj prosili, lebo vedeli, že človek môže byť bohatý, môže byť krásny, úspešný, ale ak nie je múdry, nič mu to neosoží. Múdrosť pre starovekého človeka znamenala poznať čas, kedy je potrebné urobiť správne rozhodnutie. Múdrosť predstavovala schopnosť postaviť sa celou silou za dobro, bola to schopnosť rozoznať, čo je dobré a čo zlé. Pre človeka poznačeného dedičným hriechom to nie je ľahká úloha. Preto musíme mať čisté srdce, aby sme toto dokázali. Kto má dušu zatemnenú hriechom, ten ľahšie môže poblúdiť. Ak sa človek v živote rozhoduje múdro, oslavuje Boha. Ako sme počuli, „múdrosť sa chváli sama, ale aj u Boha má česť.“

Človek sa túži rozhodovať múdro a Boh mu pritom pomáha. Ak v prvom čítaní starozákonný autor hovorí o múdrosti ako o osobe, hovorí vlastne o Bohu. Kto iný môže byť Múdrosťou, ak nie Boh sám? Kto iný nám dáva schopnosť robiť v živote správne rozhodnutia, kto nám vnuká čo máme robiť, ak nie samotný Boh? V prvom čítaní sme počuli, že múdrosť spočinula vo vyvolenom národe. Áno, izraelský národ bol vyvoleným národom práve preto, lebo uprostred neho bol Boh. Boh ho vyviedol z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme, Boh zachraňoval svoj ľud v dejinách spásy. A keď prišla plnosť času, Múdrosť prišla na svet, Slovo sa stalo telom, ako sme počuli v evanjeliu, Boh sa stal človekom, narodil sa Boží Syn, Ježiš Kristus.

Drahí bratia a sestry! Ľudský život je veľmi krehký. Dobre vieme, aké dôležité je vedieť sa správne rozhodnúť, aké dôležité je vedieť vôbec rozoznať chvíľu, v ktorej sa Boh skláňa k nám, aby nám niečo naznačil či niekam nás nasmeroval. Vieme, že stačí jedno chvíľkové zaváhanie či chyba a všetko v živote sa môže otočiť. A za niektoré chyby pykáme celý život. Dnešné evanjelium nám hovorí, že Boh je nám v týchto dňoch veľmi blízko, je s nami a bude nás sprevádzať počas celého života. Boh je tou Múdrosťou, ktorú potrebujeme. Ak budeme počúvať Božie slovo, ak budeme podľa neho žiť, ak si dokážeme priznať pred ním chybu a pokoriť sa, vtedy budeme múdri. Lebo ako hovorí Písmo, pravou múdrosťou je bázeň pred Pánom. Každodenná modlitba, sviatosti ale aj otvorené srdce na potreby našich blízkych; toto sú cesty, kde sa nám Boh dáva spoznať a spolu s týmto poznaním máme účasť aj na tejto najvyššej múdrosti. Nie je to málo.

​Drahí bratia a sestry! Keď sa pýtame, kto je vlastne na tomto svete múdry, Božie slovo nám odpovedá, že kritériom múdrosti nemusí byť ani pribúdajúci vek, ani dosiahnuté vzdelanie, ale vzťah k Bohu. Ten, kto sa s vierou ponorí do Božej lásky, stáva sa múdrym človekom. Ak si usporiadame život podľa Božieho slova, vtedy konáme múdro. Nech nás pritom vždy hreje vedomie, že práve v týchto dňoch, na vianočné sviatky, sa Boh stáva jedným z nás, stáva sa človekom. Preto je Božia múdrosť každému z nás na dosah. Nech v nás táto liturgia, toto vypočuté Božie slovo prebudí túžbu stať sa múdrymi. Múdrymi nie pred ľuďmi, ale pred Bohom. Takáto múdrosť nás privedie do Božieho kráľovstva a bude zdrojom pokoja medzi nami. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.