Popolcová streda


Drahí bratia a sestry! Popolcovú stredu slávime každý rok, a predsa je vždy výnimočná. Nielen preto, že stojí na začiatku pôstu. Ten hlavný dôvod je iný. Pripomína nám potrebu konať pokánie a uvedomiť si vlastné hriechy. Či sme mladí alebo máme tých rokov trocha viac, všetci si potrebujeme priznať vinu.

V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí, ako má vyzerať pôst. Na prvý pohľad sa zdá, že odmieta všetky vonkajšie prejavy nábožnosti, ale nie je to tak. On len pripomína, aby sa naše vonkajšie úkony zbožnosti zhodovali s našim vnútorným postojom. Lebo ako pripomína v evanjeliu, „Otec vidí aj v skrytosti.“ Preto slovami evanjelia netreba „vytrubovať o milodaroch“, máme sa chrániť takej okázalosti v duchovnom živote, ktorá sa robí pre efekt, avšak nie je krytá skutočným obrátením. Osobitný ráz dáva dnešnému dňu poznačenie popolom. Aj dnes budeme počuť slová „Kajajte sa a verte evanjeliu“ alebo „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš!“ Možno pritom budeme cítiť bázeň, smútok či strach. Tento deň nám pomáha, aby sme boli uzrozumení s vlastným životným príbehom. Sme ľuďmi: narodili sme sa, žijeme ako vládzeme; tešíme sa, keď nás prijímajú a sme smutní, keď nám ubližujú. Všetci však musíme prejsť do večnosti bránou smrti.

Popolcová streda na začiatku pôstneho obdobia pripomína dve veci: lásku Otca, ktorý nás odmení, aj keď budeme konať v skrytosti. Hovorí, že náš život je prípravou na stretnutie s ním. To druhé posolstvo súvisí s prvým. Kým žijeme, potrebujeme konať pokánie. Priznať si slabosti, hriechy a usilovať sa o nápravu. Aby sme neubližovali sebe a iným a neznevážili Božiu lásku voči nám.

​Bratia a sestry! Dajme si v dnešný deň konkrétne predsavzatie. Nech posilní našu vôľu, ale najmä nech sa tento pôst stane pre nás prostriedkom k väčšej láske voči Bohu i blížnemu. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.