Šiesta veľkonočná nedeľa v roku B


Drahí bratia a sestry! Vyvolení ľudia to nemajú ľahké. Je však rozdiel, či za vyvolením stoja schopnosti dotyčného človeka alebo len sympatie, či nebodaj peniaze. Každá rodina má pravdepodobne svojho miláčika, čiže člena rodiny, ktorý je všetkými obľúbený a možno niekedy aj uprednostňovaný na úkor ostatných. Deti veľmi rýchlo poznajú, ktoré z nich zahŕňajú rodičia najväčšou pozornosťou. Ich vzájomné vzťahy to však väčšinou natrvalo nepoznačí. Horšie je to v škole alebo v práci. Všetci sme to zažili, vieme, aké to je, keď má učiteľ svojich obľúbencov, ktorých uprednostňuje alebo sa im všeličo prepečie. Vieme, aké to je, keď sa niekto neustále vtiera do šéfovej pozornosti, aby sa to odzrkadlilo na jeho pracovnom zaradení a výplatnej páske. Pre toto všetko nechceme byť vyvolení. Mnohým vyhovuje zostať celý život v roli malého nenápadného človiečika, ktorý nič neovplyvní ale ani nič nepokazí.

Tieto naše predstavy narúša Pán Ježiš, keď hovorí: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.“ Inými slovami: sme vyvolení, máme privilégiá, ktoré iní nemajú. A čo je najdôležitejšie, my sme si tieto výhody nezaslúžili vlastnou prácou, snažením, dobrými skutkami. Toto všetko nemalo na ne nijaký vplyv. Napriek tomu ich máme. Sme takpovediac súčasťou Božieho domu. Nie sme sluhami, ako hovorí Ježiš, ktorí netušia, čo sa deje v dome a majú akurát tak vykonávať rozkazy bez odvrávania. My sme Ježišovými priateľmi, sme Božími adoptovanými deťmi. Sme tak blízko k Bohu ako nikto iný. A to všetko vďaka Ježišovmu vykupiteľskému dielu; vďaka Božiemu vyvoleniu a krstu, ktorý sme prijali. Máme dve mimoriadne privilégiá: vďaka tomu, že Boh sám skrze svojho Syna urovnal naše podlžnosti, sú nám odpustené naše hriechy a máme prístup k Otcovi. Vieme, že ak s vierou prijmeme krst a náš život bude odpoveďou na Božiu lásku, vrátime sa domov, k svojmu Nebeskému Otcovi. To druhé privilégium nie je o nič menšie. Nie sme uchránení od chorôb, ťažkosti života, ba ani od fyzickej smrti. Ale vieme, že toto všetko neznamená definitívny koniec. Vieme, že Ježišovo zmŕtvychvstanie je nielen víťazstvom nad hriechom, ale aj nad smrťou. Tieto dve privilégiá sme získali skrze Božieho Syna úplne zadarmo. Boh si nás vyvolil, aby sme šli a prinášali ovocie. Inými slovami, Boh od nás žiada, aby sme svojim životom rozširovali pôsobenie Božieho kráľovstva. A Božie kráľovstvo vládne všade tam, kde je na prvom mieste Boh. Ak je Boh, nie egoizmus, na prvom mieste v našich medziľudských vzťahoch, v našich priateľstvách, v zamestnaní, v škole, v rodine, v manželstve, potom sme súčasťou Božieho kráľovstva.

Drahí bratia a sestry! Možno sa nám pri pohľade na vlastnú biedu niekedy zdá, že Boh nás síce miluje, ale zároveň nás preceňuje. Cítime sa nesvoji, lebo sme si túto slávu nijako nezaslúžili. Radšej by sme boli malými ľuďmi, na ktorých nie sú kladené veľké požiadavky. Božie vyvolenie však nie je len obrovským darom, ktorým neslobodno za žiadnych okolností pohrdnúť, ono je aj veľkou výzvou. Výzvou k náprave života. Je výzvou preto, lebo Boh nám verí ako nikto iný. Možno si sami neveríme, možno dookola počúvame, že sme neschopní. Boh si však o nás nemyslí. Možno nie sme úspešní z pohľadu sveta. Nemusíme ohurovať vonkajšími úspechmi, aby sme sa páčili Bohu. Pre neho je dôležité len jedno. Vedieť oceniť privilégiá, ktoré nám daroval a budovať vo svojom živote Božie kráľovstvo. Nie sme totiž Božími sluhami, ale jeho priateľmi. Preto tá dôvera, preto tie privilégiá.

​Drahí bratia a sestry! Vyvolení ľudia to naozaj nemajú ľahké. Každý na nich zazerá, mnohí pochybujú o ich schopnostiach a niekedy im aj závidíme. Pred Bohom sú však privilegovaní všetci pokrstení. My všetci sme vyvolení. Nemáme preto dôvod na seba zazerať. Práve naopak. Nech nás to vedie k veľkej vďačnosti a zároveň aj k úprimnej radosti, ak sa našim bratom a sestrám podarí priblížiť sa k Bohu. Sami v hojnej miere využívajme prostriedky posväcovania, či už modlitbu alebo sviatosti, ktoré nás utvrdia v priateľstve s Bohom. Sme vyvolení, ale nie pre slávu, ale aby sme šli a prinášali ovocie. Budem ho prinášať, ak budeme žiť podľa evanjelia a svojim životným štýlom rozširovať Božiu vládu na zemi. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.