Viera v Božiu blízkosť


Udalosť z Markovho evanjelia, Ježiša kráčajúceho po vode, si ľudia ľahko pamätajú. Pôsobí neuveriteľne. Predstava Ježiša kráčajúceho po vode oproti ustrašeným učeníkom na lodi nad ránom počas silného vetra inšpirovala mnohých maliarov. Túto udalosť možno vyjadriť dvoma základnými pocitmi: strach a zmätok na strane učeníkov, pokoj vyžarujúci z Ježiša.

Čo hovorí táto udalosť dnes? Odpoveď by sme mohli odbiť tvrdením, že ide len o jeden z mnohých zázrakov, ktoré Ježiš urobil. Veď divotvorné skutky sprevádzali celé Ježišovo verejné účinkovanie. Epizóda z evanjelia predkladá na zamyslenie skutočnosť, čo sa stane s človekom, ktorý uverí, že Boh je v jeho blízkosti.

Obraz zmätkujúcich učeníkov na lodi je nám povedomý. V každom z nás drieme veľa strachu, najmä zo všetkého neznámeho a nevyslovených obáv. Aj my, obrazne povedané „veslujeme“ životom, neraz aj za silného protivetra a cítime, ako rýchlo nám dochádzajú sily. Možno si rýchlo zvykáme na krutosť a nevľúdnosť života, ľahostajných ľudí, ich nezáujem či apatiu.

Ježiš kráčajúci po vode vyvoláva obavy. Kto to je? Čo tu chce? Strach spojený s vyčerpanosťou a fantáziou nedokáže hneď v tomto nezvyčajnom výjave vidieť Ježiša. A predsa, je to On. Boží Syn, ktorý prináša pokoj a zjavuje Otca. Len čo vstúpi na loď, príroda stíchne a obavy učeníkov sa rozplynú. Ježiš je s nimi a oni tušia, že už im žiadne nebezpečenstvo nehrozí.

Boh nás sprevádza životom a neraz ponúka netradičné riešenia. Aj keď si to nie vždy uvedomujeme, prichádza na pomoc najmä vtedy, keď sa v pote tváre boríme s nástrahami života a naša myseľ nie je schopná zájsť ďalej ako ku všedným veciam, ktoré prežívame. Napriek tomu Boh nás nenecháva samých. Božie slovo je dôkazom, že Ježiš si vždy nájde cestu ku človekovi, ktorý ho potrebuje.

Udalosť z Markovho evanjelia prináša tri výzvy. Prvá povzbudzuje, aby sme sa nevzdávali, keď sa ocitneme uprostred problémov. Druhá vedie k hlbokému osobnému stretnutiu s Pánom. Tretia smeruje k vďačnosti.

​Keď budeme najbližšie z posledných síl „veslovať“ životom, spomeňme si na Ježiša kráčajúceho po vode. Nech v nás posilní vieru, že Boh ktorý prináša pokoj, je veľmi blízko.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.