18. nedeľa v období cez rok B


Drahí bratia a sestry! Keď si kupujeme nejaký výrobok, všimneme si dátum výroby alebo dátum spotreby. Najmä pri potravinách je táto informácia veľmi dôležitá, lebo stanovuje hranicu, po ktorú máme istotu o zdravotnej nezávadnosti. Pri spotrebnom tovare je situácia trocha iná. Často sa stretávame s predĺženou zárukou. Obchodníci a výrobcovia sa usilujú presvedčiť zákazníkov, že práve ich výrobok vydrží dlhšie ako ostatné. Táto ľudská túžba po veciach, ktoré dlho vydržia je zároveň túžbou po istotách. Nechceme mať problémy s bývaním, potravinami alebo spotrebným tovarom, preto sa usilujeme investovať peniaze do tovarov, ktoré voľačo vydržia. Napriek tomu však dobre vieme, že aj ten najkvalitnejší výrobok sa časom opotrebuje a poputuje do zberne alebo na smetisko. Tak to už s vecami chodí. Ježiš v evanjeliu hovorí učeníkom: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život a ten vám dáva Syn človeka.“

Ježiš hovorí o pokrme. Všetci vedeli, že potraviny dlho nevydržia. Musia sa hneď skonzumovať, lebo by sa pokazili. Táto Ježišova veta iste vyvolala veľa otáznikov. Aký pokrm mal Ježiš na mysli? Ježiš toto hovorí v situácii, keď ho zháňa zástup. Ľudia neváhajú nastúpiť na loďky a nasledovať ho. Je za tým trocha senzácie. Prednedávnom nasýtil veľký zástup. Všetci jedli a nasýtili sa. Vedeli, že tento zázrak sa stal vďaka nemu. Preto prichádzajú za ním. Ježiš im však hovorí, že tento pominuteľný pokrmom, hoci dôležitý pre časný život, by mal byť nahradený túžbou po nepominuteľnom pokrme, ktorý vedie do večného života. Boží Syn upriamuje pozornosť na iný pokrm, na seba samého, keď na konci evanjelia hovorí: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Inými slovami, čím viac sa budeme sýtiť týmto chlebom života, o to viac budeme napriek všetkým ťažkostiam vnímať vlastný život ako zmysluplný, plný nádeje i pokoja.

Drahí bratia a sestry! Ježišova výzva zháňať sa po nepominuteľnom pokrme nie je len nejakým premysleným marketingovým ťahom. Skrýva sa za ňou Ježišova túžba, aby sme uprostred tohto pominuteľného sveta mali záchytný bod, ktorým je Boh sám. Nie sme vystavení napospas osudu. Lebo ak nám Boh dáva v Ježišovi seba samého a my ho môžeme prijímať pod spôsobom Chleba, tak je to znak jedinečnej Božej starostlivosti o nás. Bohu nie sme ľahostajní. Dokázal nám to, keď za nás zomrel na kríži; dokazuje nám to znova a znova, keď ho prosíme, keď sa k nemu obraciame s modlitbou a najužšie sa s ním spájame v Eucharistii. Otázka však znie, či dostatočne využívame túto Božiu ponuku, či ju prijímame s otvoreným srdcom. Ak nie sme disponovaní prijať Sviatosť Oltárnu alebo ak dlhšie zostávame v ťažkom hriechu bez sviatosti zmierenia, je to vážny signál, aby sme premýšľali, prečo sme k tomuto daru tak ľahostajní, prečo ho nevyužívame, prečo sa zdráhame venovať viac času Bohu, najmä v modlitbe, pokání a v skutkoch lásky k blížnemu. Na strane druhej treba však priznať, že mnohí z nás nemáme dosť odvahy k hlbšiemu duchovnému životu. Aj cítime, že by sme ho potrebovali, ale zároveň máme obavu, že nás pohltí a oberie o čas i radosti všedného života. A to nechceme. Ak váhame, či sa Bohu odovzdať celí, ešte raz dobre počúvajme Ježišovu výzvu z dnešného evanjelia: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život a ten vám dáva Syn človeka.“ Napriek tomu, že žijeme vo svete, ktorý sa nám páči, sme povolaní k večnému životu a preto treba spraviť všetko, aby sme ho získali. Možnosť pristupovať ku sviatostiam je najistejšou cestou.

​Drahí bratia a sestry! Na výrobkoch si všímame dátum spotreby. A vieme, že aj tá najkvalitnejšia vec sa časom opotrebuje. Ježiš nám hovorí, že nepominuteľný pokrm, Eucharistiu, môžeme prijímať kedykoľvek a nikdy sa nepokazí. Láska k Bohu a k blížnemu sa vždy stonásobne vráti, lebo ako hovorí sv. Pavol, „láska nikdy nezanikne.“ Láska k Ježišovi, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil a zomrel za nás kríži, je najistejšou cestou k večnému životu. Boh sa raz a navždy za nás obetoval. Prijmime jeho ponuku a dychtime po tomto nepominuteľnom pokrme, ktorý je najistejšou cestou do večného života. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.