Slávnosť Narodenia Pána


Drahí bratia a sestry! Každý z nás dostáva rád darčeky. Aké je to nádherné, keď nás dokáže niekto z príbuzných alebo priateľov prekvapiť. Niekedy nemusíme byť žiaden sviatok, ale keď muž prinesie manželke kvety, len tak z lásky, určite sa poteší. Vianoce sú spájané s darmi. Každoročne pred sviatkami hľadáme, čím by sme potešili svojich blízkych. Niekto možno už vyberá do leta, iný si nechá tieto veci až na poslednú chvíľu. Ale vždy tak konáme s tým istým cieľom, chceme tých druhých potešiť. Rodičia vedia, že jednou z najkrajších chvíľ počas Vianoc je tá, kedy si deti rozbaľujú pod stromčekom darčeky. Vtedy vidíme, ako im svietia očká od vzrušenia i od radosti. Ale keď hovoríme o obdarovaní sa práve na Vianoce, je to nielen kvôli nášmu prejavu lásky voči našim blížnym, ale najmä o tej veľkej zázračnej udalosti, ktorá sa tej noci stala.

Evanjeliá zahalili túto veľkú udalosť rúškom tajomstiev, zázračných udalostí. Spomeňme si na okolnosti, ktoré sprevádzali príchod Pánovho predchodcu, Jána Krstiteľa. Spomeňme si na jeho rodičov, Zachariáša a Alžbetu, ktorí nemohli mať deti a veľmi o to Boha prosili. Až nakoniec Zachariáš mal v chráme videnie, po ktorom onemel. A keď nakoniec po Jánovom narodení sa mu otvoril jazyk, on oslavoval Boha a hovoril: „Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud.“ Zdá sa, že to, čo mu Boh v chráme vo videní zjavil, sa netýkalo len jeho. Zachariáš poznal aj zmysel Jánovho príchodu. Vedel, že jeho syn prichádza, aby pripravil cestu Božiemu Synovi, Ježišovi Kristovi, ktorý sa mal narodiť. Keď dnes počúvame tieto slová, vieme, že ony sa naplnili práve v dnešný deň. Dnes na Ježišovo narodenie Boh skutočne „navštívil a vykúpil svoj ľud.“ Avšak nielen udalosti pred Ježišovým narodením, ale aj samotné narodenie bolo sprevádzané zázračnými udalosťami. Jasná betlehemská hviezda, putovanie mudrcov, znamenia pre pastierov. Vyľakaní pastieri strážili svoje stáda, až ich, ako opisuje evanjelista „ožiarila Pánova sláva.“ Vtedy anjel, im, vyľakaným , jednoduchým ľuďom, prezradil posolstvo, ktoré si rok čo rok pripomíname: „Nebojte sa! Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Pastieri poslúchli anjela a šli sa mu klaňať. Všimnime si, že všetky tieto udalosti nám chcú povedať, že narodenie Božieho Syna je tým najväčším darom pre tento svet. Boh sa stáva človekom, prichádza medzi nás, aby nás vykúpil z otroctva hriechu a smrti. Boh sa stáva človekom, aby sa stal nám podobným vo všetkom, okrem hriechu.

Drahí bratia a sestry! Narodenie Božieho Syna nás vždy bude dojímať. Nielen pre spomienky na sviatky v kruhu rodiny, ktoré sme prežívali a stále prežívame. Nielen preto, že pohľad na malé bezbranné dieťa v nás prebúdza to najlepšie, čo je v nás. Narodenie Ježiša nás dojíma vždy preto, lebo je viditeľným znakom skutočnej, nefalšovanej lásky, ktorej máme okolo seba tak málo. Je dôkazom, že je tu niekto, komu na nás skutočne záleží. Často sa stretávame v živote s vypočítavosťou, nedôverou, so zištným správaním. Vieme, že ľudskej zloby je veľa. Ľudia niečo iné povedia a niečo iné si myslia. Učíme sa v takomto tvrdom prostredí žiť. Avšak na Vianoce cítime, že Božia láska, ktorá sa nám ponúka, je čistá, pravá a nefalšovaná. Že je tu niekto, kto bol za nás ochotný ponížiť sa a obetovať seba samého. Ježiš sa vo svojom narodení stal pre nás darom. A táto skutočnosť je pre nás veľkou výzvou. Stať sa darom pre druhých. Vedieť odpúšťať, naučiť sa nezištne pomáhať, snažiť sa žiť podľa viery. Byť darom pre druhých znamená vidieť viac tých druhých ako seba. Naučiť sa vnímať potreby našich bratov a sestier. Byť darom pre druhých znamená strácať sa, stať sa akoby takou sviecou, ktorá svieti, vydáva svetlo a teplo, ale zároveň sa stráca. Nie je to ľahké. Avšak keď sa o to pokúsime, tak to znamená, že nám aj tieto sviatky pomohli obnoviť vieru v ľudské dobro. Boh sa nám dáva ako dar, v celej svojej bezbrannosti, vydaní napospas ľudskej zlovôli. A táto Božia dôvera v človeka, táto jeho ochota spraviť všetko, aby sme nezahynuli vo svojej biede nás nielen dojíma, ale je hodná nasledovania.

​Drahí bratia a sestry! Všetci radi dostávame darčeky, deti i dospelí. Neočakávaný dar vždy vyčarí na našich tvárach úsmev. Ale rovnako sa vieme potešiť aj vtedy, keď stojíme na strane tých, ktorí dary rozdávajú. Dnes máme dôvod na veľkú radosť. Boh sa nám daroval, narodil sa ako pravý človek. Často prichádzajme po tieto dni ku betlehemským jasliam, aby sme sa modlievali a pri pohľade na toto malé dieťa si uvedomili veľkosť Božej lásky i našej krehkosti. Vážme si tento dar, ktorý sme tak nezaslúžene dostali. Vážme si, že Boh sa stal človekom a zjavil nám svoju lásku. A nech nás toto poznanie motivuje, aby sme sa stali lepšími ľuďmi a stávali sa pre tých druhých darom. Každá láska sa dobrovoľne vystavuje riziku nepochopenia alebo zranenia. Kto veľmi miluje, je veľmi zraniteľný. Ale ako nám hovorí Ježišov pozemský príbeh, ktorý sa začal práve na Vianoce, láska je vždy silnejšia ako hnev, nenávisť, hriech či smrť. Všetkým zo srdca želám, aby sme podľa Ježišovho vzoru mali odvahu stávať sa darom pred druhých. Vám tu prítomným i Vašim rodinám zo srdca vyprosujem milostiplné vianočné sviatky. Amen.

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.